Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brandbeveiliging in IT en Communicatie

Belang van brandbeveiliging voor IT en Communicatie

IT, oftewel informatietechnologie in de breedste zin van het woord, speelt een belangrijke rol op bijna alle gebieden van het leven vandaag en wordt steeds belangrijker. Of het nu in de industrie is, bijvoorbeeld in productieprocessen, in geautomatiseerde logistiek, in e-Commerce, in openbare instellingen, in de banksector, in wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen of in de gedigitaliseerde media- en communicatie-industrie: zonder servers, serverruimtes en krachtige computers werkt niets meer. Het verzamelen, verwerken en archiveren van informatie via computergestuurde systemen vindt wereldwijd plaats. Een IT-systeem dat altijd beschikbaar is, speelt hierbij een belangrijke rol. Zonder een functionerende IT zouden alle werkprocessen tot stilstand komen.

Dit zou zeer duur en fataal zijn voor sommige bedrijven al na een zeer korte tijd. Volgens een studie van de Meta Group kan een tien dagen durend falen van een belangrijk IT-systeem een bedrijf zo duurzaam beschadigen dat het in de komende drie tot vijf jaar met een waarschijnlijkheid van 50 procent van de markt verdwijnt. Daarom is ook de bescherming van IT-systemen, serverruimtes en computercentra van groot belang voor de verzekeringen. De IT-veiligheidseisen, waaronder ook brandbeveiliging, zijn overeenkomstig hoog.

Brandgevaar en brandoorzaken in de IT-sector

In IT-centra is er een verhoogd risico op brand door technische defecten als gevolg van het grote aantal elektrische componenten zoals geleiderverbindingen en kabelleidingen. De hoge energiedichtheid van de elektrische systemen in de IT verhoogt bovendien het brandrisico. Het typische brandgevaar van IT ligt in smeulbranden veroorzaakt door kortsluiting of technische defecten, die meestal pas worden ontdekt als er al brandschade is opgetreden. Een smeulend vuur dat niet in een vroeg stadium wordt gedetecteerd, vindt voldoende 'voedsel' om zich snel te verspreiden, bijvoorbeeld via de in het datacenter beschikbare kunststoffen zoals kabelmantels, printplaten, serverbehuizingen en dergelijke. Door lekken in de ruimte kunnen gevaarlijke rook- en brandgassen van of naar het IT-centrum worden afgevoerd.

Als de brandbeveiliging van de installatie is gepland, vertrouwen sommige datacenters nog op conventionele automatische blusinstallaties met CO2 of het chemische blusgas Novec-1230, naast de punt-type rookmelders in het brandmeldsysteem. In de regel vindt branddetectie vaak te laat plaats en als de brand wordt geblust, is een stroomonderbreking noodzakelijk om terugslag herontsteking te voorkomen - met verregaande onaanvaardbare gevolgen, vooral voor datacenters met een hoge beschikbaarheid en het hoogste veiligheidsniveau.

Mogelijke brandrisico's in de IT, bijvoorbeeld in de serverruimte, bestaan door bijvoorbeeld de brandlast:

  • Stroom- en datakabels
  • Stofafzettingen
  • Inrichting
  • Wandbekleding, isolatiemateriaal
  • IT-apparatuur, stroomverdelers, klimaatkasten
  • Oude apparaten, vervangingsonderdelen, modules

  Er zijn verschillende risicofactoren of mogelijke ontstekingsbronnen in het spel:

  • Defecte contacten, losse verbindingen, klemverbindingen
  • Technische storingen in systemen kunnen leiden tot verwarming van systeemonderdelen
  • Defecte apparaten
  • Nalatig gedrag van het personeel
  • Brandgevaarlijke werkzaamheden
  • Defecte componenten
  • Overbelaste voedingen
  • Elektrische installaties die niet IT-conform zijn uitgevoerd

  Brandbeveiligingsoplossingen voor IT/ICT/EDP

  Brandbeveiliging zonder blusresiduen

  Om een betrouwbare IT-operatie te garanderen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, zijn gecoördineerde veiligheidsmaatregelen nodig. In IT-structuren met een hoge beschikbaarheid, redundantie in de airconditioningtechniek en een ononderbroken stroomvoorziening en regelmatig onderhoud zonder onderbreking van de werking zijn standaardmaatregelen. Een intelligent brandbeveiligingssysteem kan ook brandrisico's voorkomen en persoonlijke bescherming, bescherming van het milieu en bescherming van eigendommen garanderen.

  Nieuwsbrief

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang waardevolle tips voor brandbeveiliging.

  registratie

  Pluspunten

  • Veilig
   Actief brandpreventiesysteem voor permanente en betrouwbare brandbeveiliging.
  • Individueel
   Op maat gemaakte beschermingsconcepten voor klantspecifieke risico's en beschermingseisen.
  • Eenvoudig
   Stikstofgeneratie voor zuurstofreductie in het beschermde gebied direct ter plaatse uit de omgevingslucht.
  • Efficiënt
   Energiebesparingspotentieel met VPSA-technologie tot 80% in vergelijking met conventionele membraantechnologie.
  • Flexibel
   Probleemloze aanpassing aan veranderingen in gebruik of verbouwing van gebouwen.
  • Milieuvriendelijk
   Geen afvoer van brandresten, as of blusgassen.
  • Gecertificeerd
   Getest door VdS met certificering.

  Referentieprojecten

  DARZ GmbH, Darmstadt (Duitsland): Brandbeveiliging voor de beschikbaarheid van gegevens

  Naast de bouwkundige bescherming hebben we ook de passende betrouwbare infrastructuur. Ons concept is om gevaren te vermijden voordat ze zich voordoen. Dit gaat ook gepaard met aanzienlijke kosten. Wij zijn er echter van overtuigd dat onze klanten onze inspanningen en investeringen in deze tijd, die bijzonder gevaarlijk is voor de gegevens, op prijs stellen.

  Sergey Mirochnik, oprichter en directeur van DARZ GmbH

  Naar het referentieverslag

  noris network AG, Neurenberg (Duitsland): Europa's modernste datacenter

  De combinatie van vroegtijdige branddetectie, drukgereduceerde en betrouwbare zuurstofreductie en vervolgens inertie met OxyReduct® om de tijd te overbruggen tot de bluscilinders opnieuw worden gevuld, heeft ons volledig overtuigd.

  Ingo Kraupa, Chief Executive Officer, noris network AG

  Naar het referentieverslag

  Niedersächsischer Landtag, Hannover (Duitsland): Veilige brandbeveiliging voor gegevens in het hoofdkantoor van de regering deelstaat Nedersaksen

  De combinatie van de modernste brandbeveiligingstechnologieën biedt het computercentrum van het parlement van deelstaat Nedersaksen een optimale brandbeveiligingsoplossing die vanuit het oogpunt van de klant volledig voldoet aan de vereiste beschermingsdoelstelling.

  Parlement van Nedersaksen

  Naar het referentieverslag