Brandbeveiliging in het magazijn

Brandrisico’s en oorzaken van brand in het magazijn

Volgens een studie van het Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (de vereniging van de verzekeringssector in Duitsland) ontstaat in industrie en handel meer dan een derde van alle branden in magazijnen. Preventieve brandbeveiliging is daarom van bijzonder belang in de sector magazijnen en logistiek en moet al bij de planning van logistieke centra en magazijnen een belangrijke rol spelen. Brand in een magazijn wordt meestal veroorzaakt door een vonk die vrijkomt door overbelaste elektronische onderdelen zoals aandrijfmotoren of racksystemen.

Andere oorzaken van brand zijn technische defecten. Door de bijzondere omstandigheden in magazijnen en logistieke centra geldt hier een verhoogd risico op een zich snel uitbreidende brand: nauwe doorgangen, hoge stellingen, lange transportbanden, de concentratie van goederen in een nauwe ruimte en de brandbare verpakkingsmaterialen zorgen ervoor dat een brand zich snel kan ontwikkelen. Met name in magazijnen voor kleingoedbakken (shuttle systemen) of gevaarlijke stoffen is brandveiligheid uiterst belangrijk. De brandeigenschappen van de kunststof van kleingoedbakken vormen een verhoogd risico. In een magazijn voor gevaarlijke stoffen moeten licht tot zeer licht ontvlambare stoffen die hier worden opgeslagen, op grond van explosiegevaar bij brand bijzonder goed beschermd worden.

Betekenis van de brandbeveiliging voor magazijn en logistiek

 • Bescherming van personen
 • Bescherming van het milieu
 • Bescherming van bedrijfsprocessen en behoud van ononderbroken leveringscapaciteit (en zodoende ook onderdeel van de bedrijfscontinuieit)
 • Investeringsbescherming van goederen, techniek en gebouwen

De vraag naar logistieke centra en magazijnen neemt voortdurend toe en daarmee ook het aantal. Tegelijkertijd wordt de branche voor opslag en logistiek geconfronteerd met talrijke uitdagingen: door ontwikkelingen in de levering van internet orders en de gestegen verwachtingen van klanten zoals ‘same day delivery’ ontstaan er steeds complexer wordende uitdagingen. De automatisering van processen, geoptimaliseerde interfaces, snelheid en absolute flexibiliteit zijn vereisten om in magazijnen steeds kortere doorlooptijden te geven van ontvangst tot verzending. Daarbij is het essentieel voor het succes en het voortbestaan van de onderneming om de leveringscapaciteit en het in stand houden van de bedrijfsprocessen te garanderen.

Innovatieve brandbeveiligingsoplossingen voor magazijn en logistiek

Brandrisico’s preventief minimaliseren

WAGNER biedt exploitanten van magazijnen en logistieke centra innovatieve brandbeveiligingsconcepten om de bedrijfszekerheid en de bescherming van mensen, processen en goederen te ondersteunen: het actieve OxyReduct® brandpreventiesysteem vermindert de zuurstofconcentratie in een vooraf vastgestelde veiligheidszone zodat het ontstaan en de ontwikkeling van brand preventief wordt geremd. Anders dan bij brandbeveiliging met sprinklers wordt brand door de reductie van zuurstof preventief vermeden.

Waarom WAGNER?

Als ervaren specialistisch installateur heeft WAGNER zich gespecialiseerd in de planning en het ontwerpen van brandbeveiligingsinstallaties voor magazijn en logistiek. De onderneming is één van 's werelds technologieleiders op het gebied van brandpreventie.

Voordelen

  Referentieprojecten

  KLM GmbH, Rheine (Duitsland): Brandbeveiliging in diepvriesmagazijn

  De oplossing spreekt voor zichzelf: In ons nieuwe diepvries hoogbouwmagazijn kan dankzij de actieve brandpreventie door zuurstofreductie geen brand meer ontstaan. Dankzij de hoge energie-efficiëntie van de ingebouwde VPSA-techniek scoren wij niet alleen op het gebied van veiligheid, maar besparen wij ook nog op de bedrijfskosten.

  Georg Grewe, Directeur, KLM Logistiek

  naar het referentieverslag

  BASF Coatings AG: Brandbeveiliging in een magazijn voor gevaarlijke stoffen

  Wij werden geconfronteerd met een lastige opdracht die niet kon worden opgelost met traditionele brandveiligheidstechnieken. Onze bedrijfsbrandweer heeft tijdens uitgebreide testen geprobeerd om een met OxyReduct® beschermd magazijn in brand te steken – tevergeefs.

  Dr. Peter Bachhausen, Hoofd veiligheid en milieubescherming, BASF Coatings AG