Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Actieve brandpreventie met OxyReduct®

Preventieve brandbeveiliging voor maximale veiligheid

Volgens de statistieken breekt elke paar minuten een brand uit en die vaak aanzienlijke schade veroorzaakt. Of het nu gaat om magazijnen, computercentra of archieven - alle bedrijven zijn afhankelijk van een absoluut betrouwbare brandbeveiliging. Geen enkel bedrijf kan zich stilstand veroorloven. Daarom heeft ook in geval van brand - na bescherming van personen - het instandhouden van processen de hoogste prioriteit.

WAGNER heeft voor deze hoge eisen de passende brandbeveiligingsoplossing in haar portfolio: Het VdS-goedgekeurde brandpreventiesysteem OxyReduct®. Traditionele brandbeveiligingssystemen zijn passief, d.w.z. ze reageren alleen als er al brand is uitgebroken. Het preventieve zuurstofreductiesysteem OxyReduct® daarentegen begint voordat een brand zich ontwikkelt en zorgt zo actief voor maximale veiligheid. Gevolgschade, zoals na het blussen met water of andere blusmiddelen zoals schuim, wordt vermeden.

Met het VdS-goedgekeurde OxyReduct® brandpreventiesysteem voorkomt WAGNER in de eerste plaats de ontwikkeling van branden. Door een gecontroleerde toevoer van stikstof naar een beschermd gebied wordt het zuurstofgehalte continu op een lager niveau gehouden dan de ontstekingsgrens van een brand. Het resultaat: het risico van een open vuur wordt sterk verminderd.

Vermijd actief branden voordat ze uitbreken

Werkingsprincipe

Er moeten drie componenten aanwezig zijn om een brand te ontwikkelen: zuurstof, warmte en brandstof. Als een van deze drie componenten wordt verwijderd, heeft een brand geen kans om zich te ontwikkelen. OxyReduct® is gebaseerd op dit principe. Door het zuurstofgehalte te verlagen, haalt het letterlijk "de lucht uit het vuur om te ademen".

Waarom WAGNER?

WAGNER ontwikkelt als wereldwijde technologieleider op het gebied van actieve brandpreventie op maat gemaakte brandbeveiligingsconcepten voor haar klanten, afgestemd op hun behoeften.

Pluspunten

 • Maximale veiligheid
  Preventieve continue brandbeveiliging. Schade door brand, rook en blusmiddelen zoals water of schuim wordt vermeden.
 • Efficiënt
  Vermijden van bedrijfsonderbrekingen, brandweerinzet, gebruik van blusmiddelen en bovendien economische werking van het systeem.
 • Schadebeperkend
  Schadelijke stoffen, die tijdens een brand worden geproduceerd, worden door het systeem vermeden. De installatie is efficient.
 • Gecontroleerd
  Zelfcontrolerende installatietechnologie: permanente controle van de dichtheid, functie en effectiviteit; met logging hiervan.
 • Flexibel
  Eenvoudige aanpassing bij veranderingen in de bouwkundige ruimte na aanpassingen, verbouwingen of renovaties.
 • Getest en gecertificeerd
  De OxyReduct® -technologie is gecertificeerd door VdS.
 • Ruimtebesparend
  OxyReduct® is een ruimtebesparend brandpreventietechnologie dankzij het compacte ontwerp.

Referentieprojecten

Preferred Freezer Services, Richland (VS): Actieve brandpreventie in het grootste diepvries hoogbouwmagazijn in de wereld

Ons magazijn moet onder alle omstandigheden 24x7 in bedrijf zijn. We kunnen ons geen onderbrekingen van welke aard dan ook veroorloven.

Burnie Taylor, General Manager, Preferred Freezer Services

naar het referentieverslag

DARZ, Darmstadt Duitsland: Hoogste beveiligingsniveau voor preventieve brandbeveiliging in het structureel veiligste datacenter van Duitsland

Ons concept is om gevaren te vermijden voordat ze zich voordoen.

Sergey Mirochnik, oprichter en directeur van DARZ GmbH

naar het referentieverslag

British Library, Boston Spa (VK): Intelligente brandbeveiligingsoplossing zorgt voor maximale beveiliging van waardevolle documenten

OxyReduct® met VPSA-technologie is niet alleen effectief in termen van veiligheid, maar ook in termen van lage operationele kosten.

Patrick Dixon, hoofd bouw en techniek, British Library

naar het referentieverslag

Dr. Oetker, Londen (Canada): Nieuw brandpreventiesysteem voor de Canadese markt

Een van de grootste uitdagingen was om te voldoen aan de lokale regelgeving om de inspecteurs van de veiligheidsdienst en de klant te voorzien van een functionerend systeem volgens de relevante standaarden. Het resultaat was de toestemming om de eerste OxyReduct® te realiseren in Noord-Amerika.

Ingenieur Lena Niederstuke, WAGNER Project Engineer

NewCold Germany Rheine GmbH (Duitsland): volledig geautomatiseerd diepvries hoogbouwmagazijn op basis van een geïntegreerd brandbeveiligingsconcept

Al in de voorbereidende fase werd duidelijk dat [.....] onze bedrijfsprocessen en de automatische logistieke processen in het magazijn in ieder geval behouden moesten blijven.

Frank Huckschlag, Executive VP Global Operations, NewCold

KERN & SOHN, Balingen (Duitsland): Geavanceerde brandpreventietechnologie voor deze Zuid-Duitse ontwikkelaar en fabrikant van precisieweegschalen

De goederen zijn waardevol en de daadwerkelijke leveringsbetrouwbaarheid is voor ons nog waardevoller. Vandaar de investering in een goede brandbeveiliging door actieve brandpreventie.

Albert Sauter, Managing Director van de firma KERN & SOHN GmbH

naar het referentieverslag

Davert, Münsterland (Duitsland): Brandbeveiliging in hoogbouwmagazijnen

Voor ons magazijn kost een actief brandpreventiesysteem ongeveer tweederde van een sprinklerinstallatie.

Friedrich Niehoff, managing partner van de firma Davert GmbH

naar het document

Toepassingsgebieden

Opslagmagazijn voor gevaarlijke stoffen

De veiligheid van opslagfaciliteiten voor gevaarlijke stoffen stelt exploitanten en brandveiligheidsfunctionarissen voor grote uitdagingen. De opgeslagen goederen zijn brandbaar en licht ontvlambaar. Om deze gevaren te voorkomen, hebben brandbeveiligingsconcepten die het risicopotentieel van meet af aan verminderen, zoals een zuurstofreductie installatie met CO2-blussing van WAGNER, zich bewezen.

naar de toepassing

Geautomatiseerd magazijn voor kleine onderdelen

De hoge mate van automatisering en de maximale benutting van de opslagcapaciteit door smalle gangen met hoge, dichte opslagrekken bevorderen de ontwikkeling en verspreiding van branden. Het blussen met schuim of water is enerzijds moeilijk en leidt anderzijds tot verdere schade. Vooral kleine kunststof opslagsystemen gedragen zich als een brandbare vloeistof in geval van brand. Met OxyReduct® kan het risico van brandontwikkeling actief worden voorkomen.

naar de toepassing

Diepvriesmagazijn

Veranderingen in het consumentengedrag hebben de vraag naar diepgevroren kant-en-klaar maaltijden of voedingsmiddelen zoals vis, vlees, groenten en bakkerijproducten doen toenemen. De eisen aan de procesketen in de diepvrieslogistiek zijn in dezelfde mate gestegen. In het diepvriesmagazijn zou een brand al bij de geringste blootstelling aan rook schade toebrengen aan het voedsel en de leveringsverplichtingen in gevaar brengen. Bluswater vermengd met antivries zou de goederen ook onverkoopbaar maken. Het zuurstofreductiesysteem OxyReduct® biedt een effectieve bescherming tegen brand. Het creëert en onderhoudt de beschermende atmosfeer in het natuurlijk gesloten magazijngebouw op een bijzonder energiezuinige wijze. Met mogelijkheid om de ruimte te betreden door de medewerkers.

naar de toepassing

Hoogbouwmagazijnen

Zeer hoge bouwmethodes van 30 meter of nog hoger, centralisatie van de goederenstroom naar grote logistieke centra en intralogistieke systemen met hoger investeringen: vanuit het oogpunt van brandbeveiliging bestaat er een hoog algemeen brandrisico, dat in een noodsituatie nauwelijks door conventionele blussystemen kan worden beheerst. WAGNER heeft daarom het actieve brandpreventiesysteem OxyReduct® ontwikkeld voor hoogwaardige gevoelige ruimten om vanaf het begin een economisch en preventief brandbeveiligingssysteem voor zijn klanten te realiseren.

naar de toepassing

Archieven, musea en bibliotheken

Kostbare kunstwerken, cultureel erfgoed en unieke documenten worden opgeslagen in musea, bibliotheken en archieven. Om de waardevolle unieke exemplaren te beschermen tegen onherstelbaar verlies is een omvangrijk brandbeveiligingsconcept nodig. Zelfs de kleinste hoeveelheden rook, vuur en het gebruik van blusmiddelen zouden de waardevolle goederen kunnen vernietigen. De actieve brandpreventie OxyReduct® biedt preventieve brandvertragende beveiliging voor de opgeslagen (kunst)werken.

naar de toepassing

Datacenters

Rook en brand zijn een elementaire verstoring van de hoge beschikbaarheid van datacenters. Een doorslaggevend criterium is daarom dat exploitanten vertrouwen op redundante systemen die een ononderbroken procesbetrouwbaarheid garanderen. Met het juiste brandbeveiligingsconcept van WAGNER zoals OxyReduct® met snelle verlaging, vrije toegang, preventieve basisbeveiliging en snelle reactie in geval van een calamiteit worden gecombineerd. Want de hoge energiedichtheid in het datacenter betekent ook een verhoogd brandrisico, dat al door een onopgemerkte smeulbrand kan worden veroorzaakt.

naar de toepassing