Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Werkingsprincipe OxyReduct® Zuurstofreductiesysteem

Voor een brand kan ontwikkelen moeten drie componenten aanwezig zijn: zuurstof, warmte en brandstof. Als een van deze drie componenten wordt verwijderd, heeft een brand geen kans om zich te ontwikkelen. OxyReduct® is gebaseerd op dit principe. Door het zuurstofgehalte te verlagen, haalt het letterlijk "de lucht om te ademen, uit het vuur".

Door het inbrengen van stikstof in de beschermingszone wordt de zuurstofconcentratie zodanig gereduceerd dat deze onder de specifieke ontstekingsgrens van het daar aanwezige materiaal daalt. OxyReduct® creëert zo een atmosfeer waarin de ontwikkeling van een open brand kan worden uitgesloten. De resterende zuurstof is niet langer voldoende om een brand in stand te houden of te verspreiden.

De benodigde stikstof wordt door het systeem rechtstreeks uit de omgevingslucht opgewekt. Dit bespaart niet alleen kosten - stikstof is een belangrijk bestanddeel van onze natuurlijke atmosfeer - maar ook veel ruimte: terwijl conventionele brandbestrijdingssystemen enorme oppervlakten in beslag nemen voor de brandbestrijdingsmiddelen, zoals de grote watertanks van sprinklerinstallaties, heeft OxyReduct® slechts een oppervlakte van enkele vierkante meters nodig.

Innovatieve en natuurlijke brandbeveiliging

Stikstof is met 78% van het volume het hoofdbestanddeel van de lucht  en kan direct uit de omgevingslucht ter plaatse worden verkregen door middel van een stikstofgenerator.

Stikstof is niet giftig en vormt een ademend mengsel in combinatie met lucht. Chemische blusmiddelen daarentegen kunnen bij temperaturen van ca. 480 °C ontbinden en andere corrosieve verbindingen vormen die gevaarlijk zijn voor de mens.

De materiaaleigenschappen van stikstof daarentegen zorgen ervoor dat de stikstof permanent en in een constante concentratie over het beschermde gebied wordt verspreid.

Er zijn twee verschillende methoden waarmee OxyReduct® stikstof uit de omgevingslucht kan genereren: door middel van membraantechnologie of door het gebruik van actieve kool.

Membraantechnologie:
Bij de membraantechnologie wordt de omgevingslucht onder druk door een bundel polymeervezels geperst. De scheiding van de zuurstof- en stikstofmoleculen vindt plaats in deze vezels: De zuurstofmoleculen diffunderen door de vezelwanden, terwijl de grotere stikstofmoleculen door de vezel stromen. De onttrokken stikstof wordt via een leidingnetwerk in de beschermingszone gebracht. Dit type scheiding van zuurstof- en stikstofmoleculen zorgt voor een continue volumestroom in de membraantechnologie.

Actieve kool:
Bij het principe van actieve kool worden de zuurstof- en stikstofmoleculen van de omgevingslucht van elkaar gescheiden door middel van koolstofmoleculaire zeven (CMS). In twee identieke containers wordt de lucht door het CMS-filter geperst met een lichte overdruk van 1-2 bar (VPSA-model) of 6-8 bar (PSA-model).

De veiligheid en gezondheid van de werknemers op hun werkplek moet te allen tijde gegarandeerd zijn, ondanks een zuurstofarme atmosfeer.

Om de gezondheid van de werknemers niet in gevaar te brengen, moeten in het kader van de risicobeoordeling in sommige gevallen beschermende maatregelen voor het werken in een zuurstofarme atmosfeer worden genomen.

In Duitsland heeft de wettelijke ongevallenverzekering hierover informatie gepubliceerd waarin de te nemen structurele, technische, organisatorische en bedrijfsgeneeskundige maatregelen worden beschreven. Download nu de informatie van DGUV: BGI/GUV-I 5162 Werken in een zuurstofarme atmosfeer

OxyReduct® is het eerste actieve brandpreventiesysteem in Duitsland dat door VdS is goedgekeurd. De erkenning van de VdS certificeert de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van het systeem.