Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Vroegtijdige branddetectie met TITANUS® rookaanzuigsystemen

Vroegtijdige detectie van branden zonder vals alarm

Als het brandt,  gaat het om seconden: Hoe sneller een brand wordt gedetecteerd, hoe sneller ook de juiste tegenmaatregelen kunnen worden genomen om grotere schade te voorkomen. De TITANUS® rookaanzuigsystemen van WAGNER bieden een tijdsvoordeel dat bepalend kan zijn voor het voortbestaan van een bedrijf. Brand is een alomtegenwoordig risico dat niet mag worden onderschat. Materiele zaken, bedrijfsprocessen, mensen en het milieu zijn altijd onderhevig aan dit gevaar en vereisen daarom passende brandbeveiligingsoplossingen.

Volgens de cijfers van Siegfried Bussenius' "Wissenschaftliche Grundlagen des Brand- und Explosionsschutzes" worden de meeste branden (68%) veroorzaakt door  smeulende en gloeiende branden. Conventionele brandmeldinstallaties hebben hier een aanzienlijk nadeel: afhankelijk van of het optische brandmelders of warmtemelders zijn, reageren de rookmelders alleen op een hoge rookconcentratie of een verhoogde temperatuur in de betreffende beschermingszone. Het is dan vaak te laat om tegenmaatregelen te nemen.

Vroege rookdetectie in de pyrolysefase met gefaseerde alarmering wordt verzorgd door zeer gevoelige rookaanzuigsystemen van WAGNER. De hoge responsgevoeligheid, de permanente bemonstering van luchtmonsters in combinatie met een gefaseerd alarmconcept zorgen voor een vroegtijdige detectie van smeulende of beginnende branden en maken passende scenario's mogelijk in het geval van een alarm.

Het beslissende tijdsvoordeel wanneer het er op aankomt

Werkingsprincipe

WAGNER maakt gebruik van optische rookmelders met HPLS-technologie voor vroegtijdige branddetectie. Het ontwerp van een rookaanzuigsysteem is gebaseerd op een leidingsysteem met aanzuigopeningen en een basiseenheid met detectormodule. Tijdens de projectplanning en het ontwerp komen de luchtmonsteringsopeningen elk overeen met een rookmelder.

Waarom WAGNER?

WAGNER ontwikkelt sinds 1997 eigen rookaanzuigsystemen. De TITANUS® familie heeft een unieke detectiekwaliteit en beveiliging tegen onechte/ongewenste alarmmeldingen.

Pluspunten

 • Tijdsvoordeel
  Tijdsvoordeel ten opzichte van conventionele punttype branddetectoren door betrouwbare en vroegtijdige alarmering
 • Ongewenste alarmen
  Stof, vuil, of uitlaatgassen zijn geen probleem: de intelligente signaalverwerking LOGIC.SENS onderscheidt brandpatronen van misleidende alarmen.
 • Robuust & betrouwbaar
  TITANUS® werkt veilig en betrouwbaar, zelfs onder moeilijke omgevingsomstandigheden zoals ongunstige luchtstromen of slechte bereikbaarheid.
 • Temperatuurbestendig
  TITANUS® rookaanzuigmelders kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -40 tot +60°C.
 • Eenvoudig onderhoud
  Vanwege de gemakkelijke bereikbaarheid is onderhoud mogelijk zonder onderbrekingen.
 • Modulair
  De hoge modulariteit garandeert een kostenefficiënte oplossing die is aangepast aan de eisen van de klant en een eenvoudige aanpassing en ombouw.
 • Esthetisch & onopvallend
  De plafonddoorvoeren en luchtmonsteringsopeningen zijn bijna onzichtbaar. De detectie-eenheid kan op een verborgen plaats worden geplaatst.

Referentieprojecten

Elbphilharmonie, Hamburg (Duitsland), Vroegtijdige branddetectie voor Concertzaal

Betrouwbare branddetectie was een hoge prioriteit in de vraagstelling van de Elbphilharmonie. De gekozen oplossing met TITANUS® rookaanzuigmelders toont aan dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de esthetiek van het gebouw.

Dennis Just, technisch directeur van de Elbphilharmonie in Hamburg

Na bijna 10 jaar bouwen werd de Elbphilharmonie Hamburg in oktober 2016 voltooid en op 11 januari 2017  geopend. De foyer, grote zaal, kleine zaal en de kaistudio 1 worden door in totaal 67 stuks TITANUS TOP∙SENS®  rookaanzuigmelders continu gecontroleerd op rookaërosolen. Dit maakt een zo vroeg mogelijke branddetectie en het tijdig nemen van evacuatie- en tegenmaatregelen in geval van brand mogelijk. Tegelijkertijd is het systeem uiterst betrouwbaar, zodat valse alarmen op een zekere manier kunnen worden vermeden.

KERN & SOHN in Balingen (Duitsland): Perfecte brandbeveiliging voor precisieweegschalen in nieuwe geautomatiseerde magazijnconstructies

De goederen zijn waardevol en de daadwerkelijke leveringsgarantie is voor ons nog waardevoller.
Vandaar de investering in een goede brandbeveiliging.

Albert Sauter, directeur van KERN & SOHN GmbH

naar het referentieverslag

noris network AG, Neurenberg (Duitsland): Innovatieve brandbeveiligingstechnologie voor het modernste computer datacentrum van Europa

De combinatie van vroegtijdige branddetectie en actieve brandpreventie heeft ons volledig overtuigd.

Ingo Kraupa, Chief Executive Officer, noris network AG

naar het referentieverslag

Niedersächsischer Landtag, Hannover (Duitsland): Betrouwbare brandbeveiliging voor de gegevens in het hoofdkwartier van de regering van Nedersaksen in Hannover

Het gebruik van OxyReduct® vermindert het brandrisico in het beschermde gebied aanzienlijk. Door het brandpreventiesysteem te combineren met een vroegtijdige branddetectie en een risicomanagementsysteem hebben wij een optimale oplossing gevonden.

Dirk Steinmeyer, hoofd IT, deelstaatparlement van Nedersaksen

naar het referentieverslag

Toepassingsgebieden

Geautomatiseerd hoogbouwmagazijn

Zeer hoge bouwmethodes van 30 meter en meer, centralisatie van de goederenstroom naar grote logistieke centra en intralogistieke systemen rijk aan investeringen: Vanuit het oogpunt van brandbeveiliging is er een hoog algemeen brandrisico in geautomatiseerde hoogbouwmagazijnen. Vroege branddetectie met TITANUS® rookaanzuigmelders biedt het beslissende tijdsvoordeel in geval van brand om onmiddellijk tegenmaatregelen te nemen. Tegelijkertijd kunnen de inspecties gemakkelijk en zonder onderbreking van de werkzaamheden worden uitgevoerd: Een rookaanzuigmelder vervangt talrijke punt-type rookmelders en kan worden gemonteerd op een gemakkelijk toegankelijke plaats, zoals de voorkant van een stelling.

Archieven, musea en bibliotheken

In archieven, musea en bibliotheken worden unieke werken en waardevolle goederen opgeslagen en vereisen een bijzonder uitgebreide brandbeveiliging. Met de vroegst mogelijke branddetectie met behulp van zeer gevoelige TITANUS® rookaanzuigmelders wordt een beginnende brand onmiddellijk gedetecteerd, zodat onmiddellijk tegenmaatregelen kunnen worden genomen. De verborgen installatie van het leidingsysteem en het gebruik van geluidsarme aanzuigende rookmelders hebben geen nadelige invloed op het zicht en de akoestiek van de bewaakte ruimte.

naar de toepassing

Hotelwezen

Persoonlijke veiligheid heeft hier de hoogste prioriteit. De brandbeveiliging moet echter wel visueel ingetogen zijn, zodat de gast zich comfortabel en vrij van mogelijke gevaren kan voelen en de esthetiek van de inrichting van de ruimte niet in het gedrang komt. De gevoelige rookaanzuigmelders TITANUS® detecteren niet alleen betrouwbaar alle rook die ontstaat, zodat het brandgevaar wordt afgewend. Ze zijn ook bijna onzichtbaar en zeer stil. De lokalisatie van de brandhaard via de gepatenteerde ROOM-IDENT functie zorgt voor een rendabele bewaking van maximaal vijf ruimtes met slechts één detectie-eenheid.

Datacenter

Het hoogste doel en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de exploitanten van een datacenter is om de constante maximale beschikbaarheid van rekenkracht en data te garanderen. Met TITANUS® rookaanzuigmelders kunnen opkomende branden in een vroeg stadium worden gedetecteerd en kunnen bedrijfsstoringen worden tegengegaan. Netwerkkaart en Ethernet-bekabeling in TITANUS® -apparaten zorgen ervoor dat alarm- en storingsmeldingen direct in het datacenterbeheersysteem worden geïntegreerd. Na een pre-alarm kan in geval van brand automatisch een back-up van de gegevens worden gemaakt om gegevensverlies te voorkomen, vooral wanneer de stroom wordt onderbroken. De veelgebruikte netwerkprotocolstandaard SNMP (Simple Network Management Protocol) werd speciaal voor IT-gebieden geïmplementeerd in de TITANUS® netwerkoplossing. Hierdoor kan het IT-personeel onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van storingen en branden in de bewakingszone.

naar de toepassing

Productiefaciliteiten

De bescherming van personen en van grote open ruimten in de industrie en de productie vormt een grote uitdaging voor de brandbeveiliging. Met TITANUS® rookaanzuigmelders wordt brand in een vroeg stadium gedetecteerd. Tegenmaatregelen kunnen onmiddellijk worden genomen. Het rookaanzuigsysteem is ook geschikt voor extreme gebieden met veel stof en vuil, omdat de rookaanzuigmelders uiterst veilig zijn tegen valse alarmen dankzij de LOGIC.SENS® brandpatroonherkenning en de scheiding van stof met externe filters.

Diepvriesmagazijn

Droge lucht betekent dat opgeslagen stoffen een zeer lage absolute luchtvochtigheid hebben, wat een verhoogd brandrisico betekent. Tegelijkertijd kunnen zelfs de kleinste rookconcentraties opgeslagen levensmiddelen oneetbaar en onverkoopbaar maken. Met TITANUS® rookaanzuigmelders kan een brand in een vroeg stadium van zijn ontwikkeling worden gedetecteerd en dus onmiddellijk worden bestreden.

naar de toepassing

Computersystemen

Beschikbaarheid heeft de hoogste prioriteit voor computersystemen, omdat alle communicatie- en bedrijfsprocessen via deze systemen in kaart worden gebracht. WAGNER biedt oplossingen voor zwak tot sterk geventileerde computersystemen. Met TITANUS® rookaanzuigmelders worden kabelbranden of andere branden veroorzaakt door elektrische defecten in een vroeg stadium gedetecteerd, zodat onmiddellijk tegenmaatregelen kunnen worden genomen.

naar de toepassing

Transportbanden

Het leidingsysteem wordt aan het transportframe bevestigd en garandeert een betrouwbare detectie door actieve luchtmonsters over het gehele transportframe - betrouwbaar, ook bij wisselende klimatologische omstandigheden.

Recyclage-installaties

Stof en vuil vormen een uitdaging voor de brandbeveiliging in recyclingbedrijven: TITANUS® rookaanzuigmelders detecteren een brand betrouwbaar en in een vroeg stadium. De gevoeligheid van het rookaanzuig detectiesysteem kan worden aangepast aan de verschillende bedrijfsmodi en achtergrondbelastingen in de recyclinginstallatie. TITANUS® rookaanzuigmelders bieden een maximale beveiliging tegen ongewenste meldingen dankzij de gegradueerde filtertechnologie, brandpatroonherkenning en de optionele automatische of handmatige vrijblaas van het leidingsysteem.

Cleanrooms

Actieve luchtbemonstering maakt een betrouwbare rookdetectie mogelijk, ondanks de geforceerde luchtstroom en de hoge luchtsnelheid. De ruimtelucht in de productieruimte blijft vrij van verontreiniging door bemonstering van de afvoerlucht. Het onderhouds- en servicepersoneel van de rookaanzuigmelders hoeft de cleanroom niet te betreden. Ondanks de extreme verdunning van brandrook in cleanrooms detecteren TITANUS® rookaanzuigmelders betrouwbaar rook, omdat ze tot 2.000 keer gevoeliger zijn dan rookmelders van het punttype.

Ziekenhuizen en zorginstellingen

In geval van brand in verpleeghuizen telt elke seconde om zieke en oudere mensen tijdig te kunnen evacueren. Vooral voor mensen die gehandicapt of bedlegerig zijn, moet er voldoende tijd zijn om ze in veiligheid te brengen door middel van een rolstoel of brancard. TITANUS® rookaanzuigmelders detecteren een brand in een vroeg stadium en kunnen door het beslissende tijdsvoordeel levens redden.

Sauna

TITANUS® rookaanzuigmelders doen geen afbreuk aan het uiterlijk van sauna's, zodat de feel-good factor behouden blijft. Desalniettemin houden ze het saunagedeelte op betrouwbare wijze in de gaten. De functionele betrouwbaarheid van de rookaanzuigmelders blijft ondanks warmte en condensatievochtigheid volledig behouden.

Treinverkeer

Persoonlijke bescherming, het vermijden van bedrijfsonderbrekingen en de bescherming van investeringen, materiële activa en infrastructuur zijn doorslaggevend voor de brandbeveiliging in het spoorverkeer. De gevoelige TITANUS® rookaanzuigmelders detecteren een brand vroegtijdig en betrouwbaar, zodat deze in geval van brand tijdig kan worden geëvacueerd en de brand kan worden bestreden. De verborgen en dus bijna onzichtbare installatie van de brandmeldtechniek voorkomt ook schade aan het systeem door vandalisme.

Kantoorgebouw

Persoonlijke bescherming in kantoorgebouwen heeft de hoogste prioriteit voor brandbeveiliging. De gevoelige TITANUS® rookaanzuigmelders bieden het beslissende tijdsvoordeel bij branddetectie om in geval van brand tijdig te kunnen evacueren en een brand te bestrijden. Zelfs pyrolysegassen als gevolg van elektrische defecten worden betrouwbaar gedetecteerd door de rookaanzuigmelder.

Cellencomplex

Persoonlijke veiligheid heeft hier de hoogste prioriteit. Om vandalisme geen kans te geven, moet de brandbeveiliging verborgen blijven. De gevoelige TITANUS® rookaanzuigmelders detecteren niet alleen betrouwbaar alle rook die ontstaat, zodat het brandgevaar wordt afgewend, ze zijn ook vrijwel onzichtbaar en stil. De lokalisatie van de brandlocatie via de gepatenteerde ROOM-IDENT functie zorgt voor een rendabele bewaking van maximaal vijf ruimtes met slechts één detectie-eenheid.

Liften

Liften zijn geen hermetisch afgesloten kamers. Afval in de schacht kan snel leiden tot brand door een brandende sigaret of een elektrisch defect. TITANUS® rookaanzuigmelders in liften zorgen voor een vroege brandbeveiliging voordat een kritische rookconcentratie wordt bereikt. Snelle interventie kan levens redden.

Transformatorstation

De onafhankelijk van elkaar werkende transformatorstations hebben een brandbeveiliging nodig die een brand zo vroeg mogelijk en onafhankelijk detecteert. Vroegtijdige branddetectie met TITANUS® rookaanzuigsystemen biedt het nodige tijdsvoordeel om een brand in een vroeg stadium te bestrijden. Diagnose op afstand van de apparaten is mogelijk.