Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Principe TITANUS® aspiratierookmelder

WAGNER maakt gebruik van optische rookmelders met HPLS-technologie (High-Power-Light-Source) voor vroegtijdige branddetectie.

Het ontwerp van een rookaanzuigdetectiesysteem is gebaseerd op een leidingsysteem met aanzuigopeningen en een basiseenheid met detectormodule. Tijdens de projectplanning komen de luchtmonsteringsopeningen elk overeen met een rookmelder. Via de leidingen neemt de aanzuigende rookmelder rookaanzuigmelder voortdurend actief luchtmonsters uit de omgevingslucht via onderdruk en voert deze naar een gevoelige optische detector, die het luchtmonster onderzoekt op de kleinste rookdeeltjes.

De gevoeligheid van een detectiekamer wordt gegeven in verduistering per meter, waarbij de rookaanzuigmelders van WAGNER een hoge tot zeer hoge gevoeligheid hebben (NEN-EN 54/20 klassen A, B en C). Ze zijn tot 2.000 keer gevoeliger dan conventionele puntdetectoren.

Een ventilator in de basisbehuizing creëert het vacuüm dat nodig is voor het nemen van luchtmonsters. De geïntegreerde luchtstroomsensor controleert het leidingsysteem permanent op mogelijke verstoppingen en breuken, waardoor de functionaliteit van het luchtmonsternamesysteem gewaarborgd blijft.

De rookaanzuigrookmelders kunnen optimaal worden aangepast aan de individuele eisen van het beveiligde gebied en detecteren een brand veel vroeger en zonder valse alarmen in vergelijking met puntdetectoren. Extra beveiliging in moderne rookaanzuigmelders met LOGIC∙SENS: wanneer er aërosolen in de lucht aanwezig zijn, worden de resulterende signaalkarakteristieken vergeleken met ingeleerde brandpatronen. Als een brandpatroon wordt gedetecteerd, wordt een alarm geactiveerd.

Hoogste vals alarmbeveiliging met hoogste gevoeligheid

Filters tussen het leidingsysteem en de detectormodule voorkomen dat er stof in de detectormodule wordt gezogen waar het als rook wordt zou kunnen worden gedetecteerd.

WAGNER's gepatenteerde signaalverwerkingssysteem LOGIC∙SENS vergelijkt de signaalkarakteristieken van genomen luchtmonsters met bekende brandpatronen en onderdrukt zeer betrouwbaar misleidende scenario's, zelfs in moeilijke toepassingsgebieden.

De driftcompensatie zorgt ervoor dat de alarmdrempel zich aanpast aan de verandering van de restwaarde veroorzaakt door vervuilde lucht of ander achtergrondgeluidruis binnen de normatieve grenzen. Deze aanpassing aan op de achtergrond betekent dat er altijd dezelfde hoeveelheid rook nodig is om een alarm te activeren. Een constante detectiekwaliteit is zodoende gegarandeerd.  Men kan hier spreken van een absolute branddetectie. Aspiratierookmelders zonder driftcompensatie daarentegen hebben een relatieve branddetectie, omdat ze ten onrechte veranderende achtergrondconcentraties als rookdichtheid zien.