Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Vår ekspertise: Tidlig branndeteksjon og brannforebygging
til våre nyskapende systemer for brannsikring
Vi har stort fokus på FoU for å fortsatt utvikle og forbedre våre løsninger
tilpassede løsninger for dine behov
Det som synes umulig for andre motiverer oss bare enda mer
våre tjenester for din brannsikring
Industriløsning

Lagre og logistikk

WAGNERs aktive brannforebygging sørger for ideell beskyttelse for lagrede varer og leveringsprosesser.

Les mer
Industriløsning

Automatiserte lager med stor takhøyde

Brannslukking i automatiserte lager med stor takhøyde ved hjelp av konvensjonelle metoder krever mye kompleks teknologi. WAGNER har en bedre løsning.

Les mer
Industriløsning

Fryselageranlegg

Brannsikring under ekstreme forhold er ikke noe problem med WAGNER: Forebyggende brannsikkerhet istedenfor skadebegrensning.

Les mer
Industriløsning

Oppbevaring av farlige materialer

Lagre med farlige materialer inneholder lett antennelige og eksplosive stoffer. WAGNERs brannsikring reduserer denne spesielt alvorlige brannrisikoen.

Les mer
Industriløsning

Lagre med bæresystemer for liten last (SLC)

Automatiseringsteknologi øker brannfaren – WAGNER brannsikring bevarer leveringskapasiteten.

Les mer
Industriløsning

IT & EDB

Oppretthold høy tilgjengelighet av IT-utstyr og prosesser ved hjelp av WAGNERs tilpassede løsning for brannsikring.

Les mer
Industriløsning

Datasentre

Maksimum tilgjengelighet er første prioritet for datasentre. WAGNER tilbyr brannsikring som oppfyller kravene til moderne IT-tjenester.

Les mer
Industriløsning

Server- og kontrollskap

TITANUS RACK·SENS® er designet spesielt for server- og kontrollskap, slik at den kan oppdage branner akkurat der de starter.

Les mer
Industriløsning

Tog transport

Brannvern i tog er viktig for å sikre at passasjerene får en trygg reise og togoperatørene får en uavbrutt reise.

Les mer
Industriløsning

Handel og industri

WAGNERs innovative brannsikringsløsninger minimerer nedetid i produksjonen og forretningsrisiko.

Les mer
Industriløsning

Arkiver, museer og biblioteker

Beskytt kulturarv og verdifulle samlinger mot brann og følgeskader på en pålitelig og usynlig måte.

Les mer