Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Det som synes umulig for andre motiverer oss bare enda mer
våre tjenester for din brannsikring
Vår ekspertise: Tidlig branndeteksjon og brannforebygging
til våre nyskapende systemer for brannsikring
Industriløsning

Lagre og logistikk

WAGNERs aktive brannforebygging sørger for ideell beskyttelse for lagrede varer og leveringsprosesser.

read more
Industriløsning

Automatiserte lager med stor takhøyde

Brannslukking i automatiserte lager med stor takhøyde ved hjelp av konvensjonelle metoder krever mye kompleks teknologi. WAGNER har en bedre løsning.

read more
Industriløsning

Fryselageranlegg

Brannsikring under ekstreme forhold er ikke noe problem med WAGNER: Forebyggende brannsikkerhet istedenfor skadebegrensning.

read more
Industriløsning

Lagre med bæresystemer for liten last (SLC)

Automatiseringsteknologi øker brannfaren – WAGNER brannsikring bevarer leveringskapasiteten.

read more
Industriløsning

Oppbevaring av farlige materialer

Lagre med farlige materialer inneholder lett antennelige og eksplosive stoffer. WAGNERs brannsikring reduserer denne spesielt alvorlige brannrisikoen.

read more
Industriløsning

IT & EDB

Oppretthold høy tilgjengelighet av IT-utstyr og prosesser ved hjelp av WAGNERs tilpassede løsning for brannsikring.

read more
Industriløsning

Datasentre

Maksimum tilgjengelighet er første prioritet for datasentre. WAGNER tilbyr brannsikring som oppfyller kravene til moderne IT-tjenester.

read more
Industriløsning

Server- og kontrollskap

TITANUS RACK·SENS® er designet spesielt for server- og kontrollskap, slik at den kan oppdage branner akkurat der de starter.

read more
Industriløsning

Arkiver, museer og biblioteker

Beskytt kulturarv og verdifulle samlinger mot brann og følgeskader på en pålitelig og usynlig måte.

read more
Industriløsning

Handel og industri

WAGNERs innovative brannsikringsløsninger minimerer nedetid i produksjonen og forretningsrisiko.

read more