Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Verdifulle, unike objekter krever sofistikert brannsikring
Hold kulturarven trygg med WAGNER brannsikring
Bevar historiske bygninger og kulturelle skatter
Beskyttelse mot brann, røyk og sot

Brannsikring for arkiver, museer og biblioteker

Forebyggende brannsikring for unike historiske gjenstander og dokumenter

Arkiver, biblioteker og museer er av største betydning for å dokumentere historien vår. Disse institusjonene bevarer en stor del av kulturarven vår i form av uerstattelige dokumenter og utstillinger. Unike utstillinger, historiske gjenstander og digitale arkivdata er av uvurderlig verdi, noe som gjør det spesielt viktig å beskytte områdene hvor de oppbevares – og gjør maksimum brannsikring til en nødvendighet.

Brannrisikoer og brannadferdsmønstre i arkiver, museer og biblioteker

Generelt sett har arkiver, museer og biblioteker et lavt grunnivå av brannrisiko siden materialene de har ikke spontant tar fyr. Likevel har slike institusjoner store utfordringer når det gjelder brannsikring, siden de ofte har foreldet elektrisk utstyr, og elektriske systemer med feil kan skape store brannfarer. I 2004 oppstod det for eksempel en katastrofal brann i Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek i Weimar på grunn feil i en elektrisk kobling. Ulmebrannen ble ikke oppdaget over lang tid mens den utviklet seg bak et veggpanel. Da de konvensjonelle røykdetektorene var i stand til å oppdage brannen, var den allerede fullt utviklet. For mange bøker og kunstverk var det allerede for sent – de ble ødelagt for alltid av brann og slukkevann.

Dette eksempelet viser hovedproblemet i arkiver, museer og biblioteker. Hvis en brann oppstår, er skaden ofte katastrofal. Lett antennelige materialer som papir, papp, tre og tekstiler er perfekt brennstoff for flammer, og i dette tilfellet ble de uopprettelig skadet. Samtidig oppbevarer mange arkiver, museumssamlinger og biblioteker skriftlige verk og stiller ut gjenstander med høy tetthet i tørre rom. Når en brann oppstår, vil den spre seg på sekunder. De bevarende væskene som brukes i våtsamlinger, som alkohol eller etanol, er også lett antennelige stoffer som kan akselerere spredningen. Til og med små mengder av røyk eller sot er nok til å forårsake uopprettelig skade på skjøre dokumenter og gjenstander.

Store krav til brannsikring

Av alle disse grunnene er standardene for brannsikring spesielt høye i biblioteker, museer og arkiver. Røykdetektorer må oppdage branner så snart som mulig, allerede i startfasen, slik at de kan hindres i å spre seg. Konvensjonelle punktvise røykdetektorer er vanligvis ikke i stand til dette, ettersom de bare klarer å oppdage branner som allerede har utviklet seg i en viss grad. Slukking av branner med sprinklersystemer er også problematisk. Disse reagerer bare når en brann har spredd seg, og selv om de slukker den, kan slukkevannet forårsake betydelig skade eller ødelegge verker som har til da har vært skånet. Mange arkiverte dokumenter utgjør de eneste gjenværende fortegnelsene over historiske hendelser, byggeforskrifter eller kulturarv, noe som gjør forebyggende brannsikring helt avgjørende. Veien til ideell brannsikring i museer, arkiver og biblioteker omfatter kontinuerlig brannforebygging i form av WAGNER OxyReduct® Inertluft-system, kombinert med tidlig branndeteksjon med WAGNERs TITANUS® røykdetektorer med luftprøvetaking.

Aktiv brannforebygging i arkiver, museer og biblioteker

Minimer brannrisikoen i stedet for å kontrollere skadene ved hjelp av forebyggende brannsikring

WAGNERs OxyReduct-® systemer for brannforebygging kan aktivt redusere risikoen for brannutvikling i arkiver, museer og biblioteker. OxyReduct® (OXYgen REDUCTion)-systemet fører en kontrollert mengde nitrogen inn i det beskyttede området og fortrenger oksygenet som branner trenger for å utvikle seg.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og motta verdifulle tips for brannvern for arkiver, museer og biblioteker.

til Registrering

Fordeler

 • Sikker
  Tidlig branngjenkjenning lokaliserer brann på en pålitelig måte allerede i dannelsesfasen, selv under vanskelige arkitektoniske betingelser.
 • Effektiv
  Beskytter utstillingsobjekter og arkiveringmaterialer ikke bare før det ødelegges av røyk og sot, men hindrer også følgeskader.
 • Usynlig
  Effektivt brannvern som ikke griper inn i den eksisterende arkitekturen og estetikken i en bygning.
 • Økonomisk
  Attraktivt kostnad-nytte-forhold ved den enkleste brukstilpasningen av aktivt brannvern.

Referanseprosjekter

Bygalleri i Lenbachhaus, München (Tyskland): En omfattende løsning for å beskytte kunstsamlinger mot brann

Bygalleriet i Lenbachhaus beskytter kunstsamlingen sin med en intelligent, state-of-the-art system solution combining fire prevention and early fire detection.

Til Referanserapporten

British Library, Boston Spa (Storbritannia): Intelligent brannsikring sørger for maksimum sikkerhet for verdifulle skriftlige verk

OxyReduct® med VPSA-teknologi er effektivt, ikke bare når det gjelder sikkerhet, men også med tanke på lave driftskostnader.

Patrick Dixon, Head of Construction and Technology at the British Library

Til Referanserapporten