Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Sikre tilgjengeligheten til produkter og prosesser
med OxyReduct® kontinuerlig brannforebygging med Inertluft
Store lagervolumer og automatiserte prosesser
opp, opp og bort med WAGNER brannsikring

Brannsikring for automatiserte lagre med stor takhøyde

Det effektive alternativet til sprinklersystemer

Høy tetthet av varer på et lite område, lett antennelige innpakningsmaterialer og elektrisk utstyr øker alle brannrisikoen i automatiserte lagre med stor takhøyde. Lagre med stor takhøyde har typisk et strukturelt design og en tetthet av varer som innebærer at brannutbrudd eller spredning kan føre til enorme tap. Når branner oppstår i lagre med stor takhøyde, oppstår ofte en pipeeffekt, som hjelper brannen å spre seg raskt til høyere områder og akselererer spredningen av brannen. Slike branner er også veldig vanskelige å slukke. De representerer en fare for mennesker, miljøet, varer og logistikkprosesser.

Branner trenger oksygen, varme og brennstoff for å utvikle seg. Lett antennelige innpakningsmaterialer utgjør en ideell brennstoffkilde.

En høy grad av lagerautomatisering innebærer økt brannrisiko, fordi tekniske defekter og påfølgende kortslutninger eller overoppheting av utstyr statistisk sett kan føre til utbrudd av brann. Kilder til brannrisiko i automatiserte lagre med stor takhøyde omfatter transportbånd, maskiner for lagring og oppheting, pakkemaskiner, rullende dører og bygningssystemer, deriblant strøm, lys og HVAC. Derfor er kravene for brannsikring av automatiserte lagre med stor takhøyde spesielt høye: Planleggerne må påse at branner blir oppdaget umiddelbart ved utbrudd og hindres i å spre seg, slik at lagrede varer beskyttes og flaskehalser i leveringen, nedetid og påfølgende kostnader unngås. Problemet med konvensjonelle sprinklersystemer er at de gjør slukkeprosessen omfattende og kostbar og fører til vannskader. Nedetid blir da uunngåelig. WAGNER’s profesjonelt utformede systemer for lagre med stor takhøyde representerer et alternativ til sprinklersystemer, et som bygger på kontinuerlig brannforebygging med Inertluft fremfor skadebegrensning. Med OxyReduct-® systemet for Inertluft har WAGNER etablert en innovativ beskyttelsesløsning som minimerer brannrisikoen fra starten.

Risikominimering og aktiv beskyttelse

Brannforebygging med Inertluft som løsning for automatiserte lagre med stor takhøyde

OxyReduct® kontinuerlig brannforebygging med Inertluft fokuserer på å forebygge branner i steden for å akseptere at en brann kan få utvikle seg før tiltak (slukking) iverksettes. Prinsippet bak systemet er enkelt: Ved å kontinuerlig tilføre Inertluft (nitrogen) inn i det beskyttede området fortrenges oksygenet som en brann trenger for å kunne utvikle seg.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og motta verdifulle brannbeskyttelsestips for lagring og logistikk.

Til Registrering

Fordeler

 • Sikker
  Et aktivt system for hindring av brann for varig og pålitelig brannvern.
 • Individuelt
  Skreddersydd vernekonsept for kundespesifikke risiko- og vernekrav.
 • Enkel
  Utvinning av nitrogen på stedet fra omgivelsesluften for reduksjon av oksygenet i verneområdet.
 • Effektiv
  Energisparepotensial med VPSA-teknikk opptil 80 % i forhold til konvensjonell membranteknikk.
 • Fleksibel
  Problemfri tilpasning ved bruksendringer eller ombygginger av bygninger.
 • Miljøvennlig
  Ingen deponering av brannrester, aske eller slukkegasser.
 • Testet
  Sertifisert i henhold til VdS med montør- og systemgodkjenning.

Referanseprosjekter

NewCold Germany Rheine GmbH (Tyskland): et automatisert high bay-fryselager i en klasse for seg selv

Løsningen taler for seg selv: I det nye kaldlageret vårt med stor takhøyde kan ingenting brenne, takket være aktiv brannforebygging med Inertluft. Takket være den installerte VPSA-teknologiens høye energieffektivitet, har vi ikke bare oppnådd høy sikkerhet, men vi har også holdt driftskostnadene nede.

Frank Huckschlag, Administrerende direktør, New Cold Germany Rheine

British Library, Boston Spa (Storbritannia): Intelligent brannsikring sørger for maksimum sikkerhet for verdifulle skriftlige verk

OxyReduct® med VPSA-teknologi er effektivt, ikke bare når det gjelder sikkerhet, men også med tanke på lave driftskostnader.

Patrick Dixon, Head of Construction and Technology at the British Library

Til Referanserapporten