Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Prinsippet om kontinuerlig brannforebygging med Inertluft

Risikominimering og aktiv beskyttelse

OxyReduct® inertluftsystem bygger på å forebygge branner heller enn å begrense skadene. Prinsippet bak systemet er enkelt: Ved å føre nitrogen inn i det beskyttede området fortrenges oksygenet som eventuelle branner trenger for å spre seg.

Man kan si at systemet tar pusten fra startende branner. Det stanser brannutviklingen helt fra starten, før en åpen brann kan oppstå. Systemet kan brukes både i delvis og helt automatiserte lagre. Vi tilpasser sikringskonseptet til de spesielle forholdene på hvert lager og reduserer oksygenkonsentrasjonen fra normalt 20,9 vol-% til mellom 13,8 vol-% og 17,0 vol-%.

Hvordan virker OxyReduct®-systemet for brannforebygging?

WAGNERs VdS-godkjente teknologi virker ved å redusere oksygennivået i det beskyttende rommet eller området på en kontrollert måte. Nitrogen hentet fra den omgivende luften føres inn i det beskyttede området og reduserer oksygenkonsentrasjonen til et nivå under det angitte grensenivået for antenning av materialene i området og opprettholder dette nivået. Den patenterte teknologien skaper med dette en atmosfære som hindrer branner i å starte eller spre seg.

Hvilke fordeler får du av kontinuerlig brannforebygging med Inertluft?

  • Forebyggende brannsikringsløsninger beskytter effektivt mennesker, verdisaker og prosesser.
  • De reduserer betydelig risikoen for lagerbranner, ettersom branner slukkes allerede mens de er i startfasen.
  • Åpne branner forhindres fullstendig i high bay-lagre.
  • Skader fra røyk, sot og slukkemidler eller kjemiske reaksjoner blir aldri et problem.
  • Siden nitrogen kan hentes naturlig fra luften i omgivelsene, er det ikke behov for å bli kvitt rester etter brann, aske eller slukkegasser.
  • Investeringer sikres.
  • Og sammenlignet med sprinklere, gjør det plassbesparende OxyReduct®-systemet det mulig å utnytte mer av lagerplassen og frigjør opptil 15 % mer oppbevaringsplass.
  • OxyReduct®-systemet ditt vil konfigureres til å oppfylle dine behov, noe som gir deg skreddersydd brannsikring.
  • Tilpassede systemer sørger for pålitelig, forebyggende sikring for ditt high bay-lager, hyllesystemene og transportbåndene.


  Sikre bedriftens overlevelse

  Brannforebyggende systemer hjelper deg å unngå kostbar nedetid og avbrudd i driften. Du beskytter varer og investeringer og reduserer med dette bedriftens risiko. Dersom forutsetningene endres i form av at anlegget brukes på en annen måte eller utvides/ombygges, kan du alltid fleksibelt tilpasse OxyReduct-® systemet tilsvarende. Dra fordel av systemets høye kost-nytte-faktor og lave driftskostnader sammenlignet med klimaanlegg og lysanlegg. Sett lit til et sertifisert, testet system som allerede beskytter hundrevis av fornøyde kunder.

  Hvorfor WAGNER?

  WAGNER er den fremste spesialisten innen innovative og skreddersydde brannsikringskonsepter. Vi bygger på 40 års ekspertise og erfaring for å tilby våre kunder et komplett spekter av brannsikringsløsninger.

  Ikke overbevist ennå? Finn ut mer her!          Ta gjerne kontakt med oss her 

  Enestående brannsikring

  OxyReduct® er det første aktive brannforebyggende systemet godkjent av VdS Schadenverhütung GmbH (forening av eiendomsforsikringsselskaper) Denne godkjenningen er viktig for bygningsarbeidere, eiere og operatører, som en anerkjennelse av systemets kvalitet og pålitelighet. OxyReduct® oppfyller også de høyeste standardene innen personsikring: Det regulerer oksygennivået i lageret i henhold til operatørens spesifikasjoner og det valgte beskyttelsesnivået for det aktuelle lageret med stor takhøyde.

  Oksygenkonsentrasjonen kan fastsettes på et nivå slik at ansatte kan jobbe og drive lagerutstyret innenfor dette problemet uten helsefare. Tysklands organisasjon for lovpålagt ulykkesforsikring (DGUV) publiserte en undersøkelse om temaet i juni 2013. Informasjonsheftet BGI/GUV-I 5162 «Jobbe i oksygenreduserte miljøer» angir tre risikoklasser for å jobbe i områder med redusert oksygennivå og anbefaler bestemte sikkerhetstiltak for hvert nivå. Se OxyReduct-® produktseksjonen for mer informasjon.

  Kombinere systemer

  TITANUS® høyfølsomme røykdetektorer brukes i kombinasjon med OxyReduct® kontinuerlig brannforebygging for å oppdage ulmebranner tidlig. TITANUS® systemer for tidlig branndeteksjon kan oppdage selv de minste pyrolysepartikler i luften pålitelig.

  Et supplerende FirExting gass-slukkesystem, som slukker branner effektivt og uten rester, kan brukes til å stanse branner og hindre dem i å spre seg.


  OxyReduct® i bruk

  Papir, papp, plastfilm – Mange av innpakningsmaterialene som brukes i hyllelagre er lett antennelige. Når disse materialene antennes, kan brannen spre seg raskt over hele lageret med stor takhøyde. Denne videoen viser hvordan brann i papp utvikler seg i en atmosfære med Inertluft og illustrer konseptet bak WAGNERs OxyReduct® kontinuerlig brannforebygging med Inertluft. Se på branneksperimentet nå!