Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brannsikring i datasenteret

Våre brannsikringsløsninger garanterer høy tilgjengelighet for dataene dine

Den høyeste prioriteten til operatører av datasentre – standarden de søker å oppnå – er å sørge for at data- og datakraft er kontinuerlig tilgjengelig. Moderne arbeid, forretninger og kommunikasjon avhenger alle av digital lagret informasjon og data. Hvis disse dataene ikke er tilgjengelig, vil forretningsprosessene umiddelbart stoppe opp, noe som ikke bare gjør stor skade på selskapets omdømme, men også forårsaker økonomiske tap som kan svekke bedriften permanent. Det er derfor viktig for både datasentrene og kundene deres at serverne er tilgjengelig til enhver tid. Pålitelig brannsikring kan hjelpe datasentre å opprettholde denne standarden.

Brannrisikoen i datasentre skyldes først og fremst varmen som genereres i IT-rackene og den høye energitettheten til de installerte elektriske utstyret. De fleste branner i datasentre skyldes tekniske feil i elektrisk utstyr, noe som krever en passende brannsikringsløsning.

For de fleste operatører av datasentre og serverrom er det imidlertid ikke eventuelle branner som er hovedproblemet. Det de til enhver pris ønsker å unngå er å slå av strømmen og dermed skape avbrudd i IT-prosessene. Bakgrunnen for dette er at disse datasentrene vanligvis har kontrakt med kundene sine om uavbrutt tilgjengelighet av datakraft og lagrede data, noe som også innebærer erstatningsrisiko. Kunder er avhengige av digitalt lagret informasjon, og derfor har ingen datasentre råd til nedetid. Derfor er sikkerhet- og brannsikringstiltak for datasentre fokusert på å forebygge enhver type nedetid i driften, spesielt å slå av strømmen til datasenteret – selv ved brann. Samtidig er det viktig at sikkerhets og brannsikringssystemene er så effektive som mulig, for å holde driftskostnadene nede.

Brannsikringsløsninger for datasentre

Tidlig branndeteksjon med TITANUS® røykdetektorer med luftprøvetaking

Datasentrenes høye tetthet av elektriske og elektroniske komponenter kan medføre kortslutninger i kabler og ulmebranner. På grunn av den høye luftsirkulasjonen i disse strengt klimakontrollerte rommene blir ulmebranner ofte ikke oppdaget. De kan til og med utvikle seg over flere dager uoppdaget. WAGNER utviklet sitt første aspirasjonsdetektorsystem spesielt designet for datasentres behov allerede i 1984.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og motta verdifulle tips for brannvern i datasenteret.

til Registrering

Fordeler

 • Pålitelig
  Med den aktive brannsikringen fra WAGNER er strømutkobling overflødig.
 • Sikkerhet
  Regnekraft og data er kontinuerlig tilgjengelige med forebyggende brannvern.
 • Keine Löschschäden
  Lydtrykksvern ved slukking i regnesentralen beskytter støyømfintlig hardware mot vibrasjoner og skader.
 • Premiert
  Det innovative brannvernsystemet fra WAGNER er premiert flere ganger med den tyske regnesentrumprisen.
 • Økonomisk
  Energisparende oppdagelse av branntilløp og en effektiv gasslukketeknikk gir støtte når det er alvor.

Referanseprosjekter

DARZ GmbH, Darmstadt (Tyskland): Tysklands høyeste standard for strukturell sikkerhet

Vi har lagt mye vekt på å maksimere effektiviteten til alle komponentene i infrastrukturen til hvert enkelt datasenter og på å sikre at systemet som helhet kan kontrolleres på en energieffektiv måte. Ved hjelp av sterke partnere var vi dermed i stand til å konstruere et av Europas mest miljøvennlige datasentre.

Sergey Mirochnik, Founder and Managing Director, DARZ GmbH

Til Referanserapporten

noris network AG, Nürnberg (Tyskland): Anlegg med høy tilgjengelighet og redundante sikkerhetssystemer

Vi ble helt overbevist av kombinasjonen av tidlig branndeteksjon, trykkreduserende (og dermed tryggere) oksygenreduksjon og påfølgende Inertluft med OxyReduct® for å dekke tidsrommet frem til slukkesylinderne er fylt opp igjen.

Ingo Kraupa, Chairman, noris network AG

Til Referanserapporten