Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brannsikringsløsninger for datasentre

Tidlig branndeteksjon med TITANUS® røykdetektorer med luftprøvetaking

Datasentrenes høye tetthet av elektriske og elektroniske komponenter kan medføre kortslutninger i kabler og ulmebranner. På grunn av den høye luftsirkulasjonen i disse strengt klimakontrollerte rommene blir ulmebranner ofte ikke oppdaget. De kan til og med utvikle seg over flere dager uoppdaget. WAGNER utviklet sitt første aspirasjonsdetektorsystem spesielt designet for datasentres behov allerede i 1984. Selskapets grunnlegger og administrerende direktør diplomingeniør Werner Wagner forteller:

Det var brann i et datasenter, og til tross for all røyken ble ikke brannalarmen et annet selskap hadde installert utløst. Dette var åpenbart en designfeil, fordi klimaanlegget sirkulerte luften i datasenteret så raskt at sensorene aldri fikk sjansen til å reagere. Systemet oppfylte VdS-standardene, men man kan oppfylle standarder og likevel brenne. Den raske luftsirkulasjonen førte til at røyken ganske enkelt aldri kom frem til detektorene. Datasenteret ønsket ikke å leve med denne risikoen. Derfor utviklet vi en ny teknologi, som vi installerte direkte på datamaskinvaren. Vi detekterte en mengde luftstrøm fra enhetene. Etter 18 til 20 sekunder reagerte teknologien vår.

De patenterte og velutprøvde røykdetektorene med luftprøvetaking i TITANUS-® familien sørger for maksimum følsomhet; med TITANUS RACK·SENS®har WAGNER utviklet en detektor som kan tilpasses og enkelt integreres i servere eller serverskap. Disse pålitelige og følsomme røykdetektorene med luftprøvetaking er designet for å beskytte rom og utstyr. De sørger også for forebyggende sikring i kabelkanaler. De kan oppdage selv de minste mengder røykpartikler så tidlig som mulig, noe som gir et forsprang, slik at brukene kan reagere raskt og begrense skadene til et minimum.

Takket være LOGIC·SENS teknologi kan de oppdage begynnende branner før de engang blir synlige, samtidig som de er sikret mot falske alarmer.

Restefri slukking i datasentre med FirExting gasslukkesystem

Dersom brannalarmsystemet skulle varsle kontrollpanelet for branndeteksjon om at en brann har oppstått, har slukkemidler i form av gass vist seg å være en effektiv slukkemetode ved brann i datasentre og serverrom. WAGNER benytter CO2 som slukkemiddel i noen tilfeller, og på forespørsel tilbys også Novec 1230 – men nitrogen er selskapets foretrukne slukkemiddel.

Så snart slukkesystemene fører inertgassen nitrogen inn i området som skal slukkes, vil nitrogenet fortrenge oksygeninnholdet i luften og slukke brannen. Denne gassen er det som gjør WAGNERs FirExting slukkesystem en effektiv restefri metode for brannslukking. Nitrogen er ikke-toksisk, og siden den er en naturlig del av luften vi puster (78 vol-%), har den en tetthet nær vanlig luft. Hvis en brann oppstår, vil inertgassen fordeles raskt og homogent over hele slukkeområdet, uten å etterlate rester. Nitrogenforsyninger kan også enkelt lagres i plassbesparende sylindere.

Lyddemping holder IT-utstyret trygt mot vibrasjoner

Gasslukkesystemer slukker branner raskt og effektivt ved å fylle det beskyttede området med inertgass satt under høyt trykk. Med konvensjonelle gasslukkesystemer innebærer disse høye trykknivåene ofte et problem: Det raske utslippet av gass kan ofte føre til uønskede vibrasjoner, noe som kan skade harddisker. WAGNERs brannsikring bruker spesialutviklede lyddempere for å forhindre vibrasjoner når slukkesystemet utløses. Beskyttelsesmekanismen mot lydtrykk monteres på systemets eksisterende dyser og senker lydtrykket til et nivå rundt 98 dB(A). FirExting SILENT systemet for brannsikring har VdS-godkjenning.
Strømningsregulatorer kan også monteres på beholderne til slukkesylindrene for bruk i indre rom eller for å gi mindre trykkreduserende overflater. Såkalt soft flooding sørger for jevn tilførsel til det beskyttende området og forhindrer trykktopper på begynnelsen av slukkeprosessen.

Forebyggende brannsikring i datasentre med OxyReduct® kontinuerlig brannforebygging med Inertluft

Etter at en brann har blitt slukket, kan den brukes til å sørge for OxyReduct®kontinuerlig brannforebygging for å hindre branner i å gjenantenne. Dette Inertluft-systemet sørger for at den lave oksygenkonsentrasjonen oppnådd etter slukking kan opprettholdes i teorien for ubegrenset tid, for å hindre at brannen blusser opp og fjerne behovet for å slå av strømmen.

WAGNERs OxyReduct® system for brannsikring genererer nitrogen fra den omgivende luften i rommet, og ventilasjonssystemet fører det inn i det beskyttede området, der det kontinuerlig reduserer oksygenandelen i området og skaper en sterkt brannhemmende atmosfære. O2 -konsentrasjoner på 15,9 vol-% er under antenningsgrensen for typiske IT-materialer, slik at branner ikke lenger kan utvikle seg eller spre seg.

Hvorfor WAGNER?

Prisbelønt brannsikring: WAGNER har mottatt den prestisjetunge Datasenterprisen to ganger for sine innovative brannsikringssystemer for datasentre.

Overbevis deg selv også          Kontakt oss her