Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Industriell og kommersiell brannsikring

Tidlig branndeteksjon beskytter mennesker, eiendom og prosesser

Maksimum lønnsomhet i resirkulerings- og produksjonsanlegg innebærer vanligvis at transportbåndene aldri slutter å gå. Derfor er det enda viktigere for industri- og handelsbedrifter å hindre avbruddene og nedetiden som kan oppstå på grunn av falske brannalarmer. Derfor handler brannforebygging i slike organisasjoner om å oppdage branner i en tidlig startfase og samtidig unngå falske alarmer. For å oppnå dette må brannsikringsteknologi være i stand til å skille mellom støv, gass, interferens i forbindelse med produksjon og faktiske branner på en pålitelig måte.

Sikringsmål i gjenvinningsanlegg og produksjonsanlegg

Når det gjelder brannsikring i gjenvinningsanlegg og produksjonsanlegg, må man oppfylle en rekke sikringsmål. Disse omfatter:

  • Beskyttelse av ansatte
  • Beskyttelse av eiendom og investeringer
  • Miljøvern
  • Beskytter lønnsomheten ved å sørge for prosessikkerhet

  Brannrisikoer i gjenvinnings- og produksjonsanlegg

  Brannrisikoer i gjenvinnings- og produksjonsanlegg skyldes primært tekniske feil i elektrisk utstyr, som f.eks. transportbånd. Lagrede materialer utgjør også ideelt brennstoff for branner. Plast er det vanligste materialet som antennes i bransjene for biler og forbruksvarer. I kjemi- og matproduksjonsanlegg utgjør innpakningen en vanlig kilde til brennstoff. Noen anlegg kan inneholde spraybokser eller lett antennelige væsker, som maling og lakk, som kan akselerere brannutviklingen.

  Utfordringer knyttet til tidlig branndeteksjon i industri og handel

  Branndeteksjon blir vanskeligere i produksjons- og gjenvinningsanlegg fordi disse ofte inneholder en rekke forstyrrende faktorer, som en stor mengde støv, værpåvirkning på grunn av åpne dører eller utslipp fra kjøretøyer. Disse faktorene kan forårsake falske alarmer, som kan føre til utgifter i forbindelse med evakuering, driftsavbrudd eller kostbare brannutrykninger.

  For å forhindre falske alarmer må røykdetektorer kunne skille mellom røykpartikler og støv eller gass i luften. Luft som kommer inn gjennom dører og forskjeller i lufttrykket kan gjøre at bakgrunnsforurensningen varierer. Røykdetektorer må kunne tolke disse faktorene riktig, slik at de ikke fører til falske alarmer. Gjenvinningsanlegg er i tillegg utsatt for risikoen for at glødende partikler blir med inn i anlegget. Konvensjonelle branndetektorer som er designet for å oppdage branner i startfasen blir ofte negativt påvirket av de forstyrrende variablene beskrevet ovenfor, noe som fører til falske alarmer og med dette kostbare driftsavbrudd. Varmedetektorene som tidligere ofte ble brukt i gjenvinningsanlegg var bare i stand til å oppdage branner når de allerede hadde utviklet seg. Innen detektorene reagerte, var det vanligvis for sent å iverksette mottiltak, og det var vanskelig å unngå store branner. Dette medførte at pågående prosesser måtte avbrytes over lengre tid. For å minimere faren for personskader og tap av eiendom er det viktig at branner oppdages mens de fortsatt er i startfasen.

  Maksimum krav til brannsikring

  Moderne LED-baserte røykdetektorer med luftprøvetaking og tilleggsutstyret som hjelper dem å takle utfordrende miljøforhold gjør det nå mulig å oppdage branner veldig tidlig, samtidig som man er sikret mot falske alarmer. WAGNERs TITANUS-® røykdetektorer med luftprøvetaking sørger for denne typen veldig tidlig branndeteksjon.

  Innovativ brannsikring for gjenvinnings- og produksjonsanlegg

  Tidlig branndeteksjon gir et avgjørende forsprang

  Beslutningstakere for gjenvinningsfirmaer og produksjonsanlegg må kunne stole på at branndetektorene oppdager branner med høy følsomhet, så tidlig så mulig, til tross for utfordrende omgivelser. WAGNERs TITANUS® røykdetektorer med luftprøvetaking er designet spesielt for denne oppgaven.

  Nyhetsbrev

  Registrer deg nå og motta verdifulle brannverntips for spesialistplanleggere, installatører og arkitekter.

  Til Registrering

  Fordeler

  • Utprøvd
   De robuste TITANUS® innsugingsrøykvarslere er benyttet med suksess i årtier.
  • Pålitelig
   TITANUS® innsugingsrøykvarslere er 2 000 ganger mer følsomme enn vanlige brannvarslere.
  • Sikkerhet
   På grunn av utptøvd brannmønstergjenkjennelse selv under innflytelse av forstyrrelsesfaktorer som støv, avgasser og tordenvær.
  • Skreddersydd
   Eksakt tilpasning av brannvernet til ethvert bruksområde med omfangsrike tilbehørspakker.
  • Enkel
   Systemet kan på grunn av plug & play raskt og enkelt settes i drift.
  • Økonomisk
   Kostnadsfordeler på grunn av lavt energiforbruk og lave vedlikeholdskostnader.
  • Fleksibel
   Tilkobling til alle typer brannsentraler mulig.

  Referanseprosjekter

  Tönsmeier avfallshåndtering i Niedersachsen Beskyttelse av gjenvinningsanlegg sikret mot falske alarmer

  Hver falske alarm innebærer utgifter til brannutrykninger, og i tillegg stopper driften i selskapet helt opp. Med det nye WAGNER-systemet vårt fikk vi dette under kontroll umiddelbart.

  Mithat Bilgin, Branch Manager, Tönsmeier Waste Management of Lower Saxony

  Krombacher bryggeri, Krombach (Tyskland): Tidlig branndeteksjon i et tradisjonelt bryggeri

  TITANUS® hjelper oss betydelig med å redusere responstiden. Nesten uten opphold finner vi kilden til brannen og hindrer at det oppstår ytterligere skade.

  Thomas Langenbach, Fire Protection Officer, Krombacher Brewery