Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Tidlig branndeteksjon selv under de vanskeligste forhold

Tidlig branndeteksjon gir et avgjørende forsprang

Beslutningstakere for gjenvinningsfirmaer og produksjonsanlegg må kunne stole på at branndetektorene oppdager branner med høy følsomhet, så tidlig så mulig, til tross for utfordrende omgivelser. WAGNERs TITANUS® serie høyfølsome røykdetektorer er designet spesielt for denne oppgaven.
Disse tidlige branndetektorene er sikret mot falske alarmer og bruker et rørsystem til å kontinuerlig trekke inn luftprøver fra det overvåkede området og evaluere dem sentralt. TITANUS® systemer kan oppdage selv de minste røykpartikler i luften (i henhold til EN 54-20), slik at de kan oppdage branner allerede i startfasen. Dette forspranget sammenlignet med konvensjonelle røykdetektorer betyr at branner kan oppdages og slukkes mens de fortsatt er i pyrolysefasen, før røyken har blitt synlig.

Ingen falske alarmer til tross for høy deteksjonsfølsomhet

Stor takhøyde, ekstreme temperaturer, fuktighet, sterke luftstrømmer – ingen av dem svekker TITANUS® systemet for tidlig branndeteksjon på noen måte. Dette er hva som gjør WAGNERs brannsikringsløsning absolutt sikker mot falske alarmer, selv om den har maksimum følsomhet. Tre ting gjør TITANUS® sikker mot falske alarmer: Et filter mellom rørsystemet og detektormodulen hindrer at støv kommer frem til detektoren og blir tolket som røyk. Intelligent LOGIC·SENSsignalbehandling sammenligner luftprøvenes signalbaner med kjente brannmønstre og eliminerer pålitelig scenarioer med falsk alarm.

Og endringskompensasjon sørger for at systems alarmgrenser kan tilpasse seg endringer i bakgrunnsnivåene. Denne absolutte branndeteksjonen sørger for at konsistent branndeteksjon garanteres til enhver tid.

Enkelt, kostnadseffektivt vedlikehold av røykdetektorer med luftprøvetaking

En annen fordel som TITANUS® tilbyr: I motsetning til punktvise branndetektorer plasseres evalueringsenhtene til systemer for tidlig branndeteksjon på lett tilgjengelige steder, slik at de kan kontrolleres sentralt. TITANUS-systemer® for tidlig branndeteksjon kan med andre ord vedlikeholdes raskt og enkelt, og dermed kostnadseffektivt.

Hvorfor WAGNER?

Med TITANUS® familien av røykdetektorer med luftprøvetaking har WAGNER blitt kjent som den ledende produsenten innen tidlig branndeteksjon.

Ikke overbevist ennå? Finn ut mer her!          Ta gjerne kontakt med oss her 

Kombinere systemer

OxyReduct® inertluftsystem kan redusere brannrisikoen aktivt fra starten og dermed forebygge brann og følgeskader og holde driftsprosessene i gang.

Tidlig branndeteksjon kan supplementeres med en FirExting gass slukkesystem, som sørger for effektiv, restefri slukking for å stoppe branner og hindre at de sprer seg.