Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Sikre forretnings- og kommunikasjonsprosesser
med WAGNERs løsninger for IT-brannsikring

Brannsikring i IT- & ADB-områder

Betydningen av brannsikring innen IT og ADB

IT – i betydningen informasjonsteknologi i bredeste forstand – spiller en viktig rolle i så og si alle deler av livet og blir stadig viktigere. Enten det gjelder industri (produksjonsprosesser, automatisert logistikk), e-handel, offentlig sektor, bankvesen, forsknings- og utviklingsinstitutter eller digital media og kommunikasjon: Ingenting virker uten servere, serverrom og datamaskiner lenger. I hele verden er det datastyrte systemer som innhenter, behandler og arkiverer informasjon. Kontinuerlig tilgjengelig IT blir stadig viktigere for disse prosessene. Uten fungerende IT stopper alle disse driftsprosessene opp.

Dette ville ha vært svært kostbart og kunne ha ruinert noen selskaper på kort tid. I følge en undersøkelse utført av Meta Group kan ti dagers nedetid i et viktig IT-system påføre et selskap så mye permanent skade at det vil ha 50 prosent sjanse for å forsvinne fra markedet innen tre til fem år. Det er derfor sikring av IT-utstyr, serverrom og data senter er veldig viktig også fra et forsikringsperspektiv. IT-sikkerhetskrav, derunder brannsikring, er tilsvarende strenge.

Brannrisikoer og brannårsaker i IT-sektoren

Ifølge VdS-databladet VdS2837 har IT-sentre en økt brannrisiko på grunn av det høye antallet elektriske komponenter de inneholder, som f.eks. kabler, linjeterminaler og koblinger. Den høye energitettheten i de elektriske systemene installert i IT-anlegg forsterker brannrisikoen ytterligere. Typiske brannrisikoer i IT-sektoren omfatter ulmebranner på grunn av kortslutninger og tekniske feil, og mange av disse oppdages bare etter at brannen allerede har gjort skader. Ulmebranner som ikke oppdages tidlig i datasentre vil spre seg raskt ved hjelp av brennstoff i form av plast, deriblant kabelmanteler, kretskort, serverdeksler og lignende. Dårlig forseglede rom kan føre til at farlig røyk og forbrenningsgasser slipper ut av IT-senteret eller trekkes inn i det.

Hvis de i det hele tatt bruker noen teknisk brannsikring, bruker mange datasentre punktvise røykdetektorer i brannalarmsystemene, sammen med konvensjonelle, automatiske slukkesystemer som bruker CO2 som inertgass eller den kjemiske slukkegassen Novec1230. Branndeteksjon skjer ofte for sent, og slukkingen krever at strømmen slås av for å hindre oppblussing – noe som har omfattende og uakseptable konsekvenser, spesielt for datasentre med maksimum sikkerhet og høy tilgjengelighet.

I IT-anlegg, for eksempel serverrom, oppstår brannfarer på grunn av antennelige gjenstander, som f.eks.:

  • Strøm- og datakabler
  • Støvoppsamling
  • Innredning
  • Veggpaneler, isolasjonsmateriale
  • IT-utstyr, strømkoblingsutstyr, klimaanlegg
  • Gammelt utstyr, reservedeler, komponenter

  Risikofaktorer og mulige antenningskilder omfatter:

  • Defekte kontakter, løse koblinger, klemmeforbindelser
  • Tekniske defekter i utstyr kan føre til at systemdeler overopphetes
  • Defekt utstyr
  • Uaktsomt personale
  • Arbeid som innebærer brannfarer
  • Defekte komponenter
  • Overopphetede strømforsyninger
  • Elektriske anlegg uegnet for IT


  Brannsikringsløsninger for IT/ADB

  Brannsikring uten rester ved slukking

  For å sørge for pålitelig IT-drift 24 timer i døgnet, syv dager i uken er det viktig å ta koordinerte forholdsregler. I IT-strukturer med høy tilgjengelighet omfatter standardtiltakene redundans i klimaanlegget, avbruddsfri strømforsyning og jevnlig vedlikehold som uten avbrudd i driften. Et intelligent, teknisk brannsikringssystem kan forhindre brannfarer og sørge for beskyttelse av mennesker, miljø og eiendom.

  Nyhetsbrev

  Registrer deg for vårt nyhetsbrev og motta verdifulle tips for brannvern for IT / ADB.

  til Registrering

  Fordeler

  • Sikker
   Et aktivt system for brannsikring for varig og pålitelig brannvern.
  • Individuelt
   Skreddersydd vernekonsept for kundespesifikke risiko- og vernekrav.
  • Enkel
   Utvinning av nitrogen på stedet fra omgivelsesluften for reduksjon av oksygenet i verneområdet.
  • Effektiv
   Energisparepotensial med VPSA-teknikk opptil 80 % i forhold til konvensjonell membranteknikk.
  • Fleksibel
   Problemfri tilpasning ved bruksendringer eller ombygginger av bygninger.
  • Miljøvennlig
   Ingen deponering av brannrester, aske eller slukkegasser.
  • Sertifisert
   Sertifisert i henhold til VdS med oppbyggings- og systemgodkjenning.

  Referanseprosjekter

  DARZ GmbH, Darmstadt (Tyskland): Brannsikring for å sikre datatilgjengelighet

  Vi forbedret bygningens egen strukturelle sikring med riktig infrastruktur for høy sikkerhet. Konseptet vårt er basert på å unngå farer før de kan oppstå. Dette innebærer også enorme kostnader. Men i disse dager er data spesielt fareutsatt, og derfor er vi overbevist om at kundene våre verdsetter innsatsen og investeringene våre.

  Sergey Mirochnik, Founder and Managing Director, DARZ GmbH

  Til Referanserapporten

  noris network AG, Nürnberg (Tyskland): Europas mest moderne datasenter

  Vi ble helt overbevist av kombinasjonen av tidlig branndeteksjon, trykkreduserende (og dermed tryggere) oksygenreduksjon og påfølgende Inertluft med OxyReduct® for å dekke tidsrommet frem til slukkesylinderne er fylt opp igjen.

  Ingo Kraupa, Chairman, noris network AG

  Til Referanserapporten

  Delstatsparlamentet i Niedersachsen, Hannover (Tyskland): Pålitelig brannsikring for data hos Niedersachsens delstatsregjering i Hannover

  Kombinasjonen av banebrytende brannforebyggende teknologier gir datasenteret hos Niedersachsens delstatsregjering en ideell brannsikringsløsning som, fra et kundeperspektiv, oppfyller de påkrevde sikringsmålene på alle måter.

  Lower Saxony State Parliament

  Til Referanserapporten