Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Materialegenskapene til smålastbeholdere krever innovativ brannsikring
WAGNERs systemer tilbyr stor brannsikring til smålastbeholdere
Sikre umiddelbare leveringer fra lagre med smålastbeholdere
med OxyReduct® kontinuerlig brannforebygging med Inertluft
Slukk uten konsekvenser selv i de trangeste områdene
med det restefrie FirExting®-systemet for gasslukking

Brannsikring for automatiserte smådelslagre og vertikale lagersystemer

Betydningen av brannsikring i lagre med smålastbeholdere og storlastbeholdere

Brannsikring er spesielt viktig i lagre med smålastbeholdere (SLC). Siden SLC-anlegg ofte fungerer som leverandører er effektive prosesser og umiddelbar levering helt grunnleggende. Flere og flere SLC-lagre tilbyr også just-in-sequence-leveringer, hvor leverandøren pakker varene på en slik måte at kundene mottar dem på samme måte og kan behandle dem med én gang. Spesielt i bilindustrien levers deler ofte just-in-sequence, slik at de man monteres umiddelbart. For å sikre at kundenes produksjon alltid utføres smidig, er det viktig av automatiserte/standardiserte smådelslagre kan forhindre driftsavbrudd med absolutt sikkerhet. Brann setter tross alt ikke bare lagerdriften i fare, men også kundenes produktivitet. Hver gang et automatisk smådelslager ikke leverer pålitelig og til rett tid, kan det føre til stans i kundenes produksjon, noe som medfører store kostnader.

Brannfarer og brannårsaker i automatisert smådelslager

Det store omfanget av automatisering i smådelslagre øker brannrisikoen. Branner forårsakes vanligvis av elektriske komponenter: kortsluttning i plukkere, overopphetet elektrisk utstyr og kortsluttning i elektriske ledninger eller kontrollskap er alle typiske brannårsaker i smådelslagre.

Smålastbeholdere innebærer spesielt store risikoer

De spesielle egenskapene til materialene som brukes i smålastbeholdere stiller spesifikke krav til brannsikring av lageret. Et problem er at smålastbeholdere er laget av lett antennelig plast: Når den varmes opp, får polypropylen (PP) og polyetylen (PE) egenskaper som brennbare væsker. Ved brann genererer disse materialene dessuten varme på nivå med bensin eller diesel. Etter en tids forbrenning smelter materialene og blir til brennende dråper og skaper en såkalt bassengbrann under oppbevaringsenheten. Dette fører til ekstremt dynamisk brannutvikling.

Hyllesystemet med opptil 40 meters høyde og med veldig lite mellomrom gjør det lett for brannen å raskt spre seg gjennom lageret. En annen fare er «pipeeffekten» som får stigende gasser til å sette fyr på varer lagret høyere oppe, slik at brannen når opp til taket på bare noen minutter.

Brannslukking i anlegg med smålastbeholdere?

De spesielle omstendighetene i automatiserte smådelslagre gjør brannslukking spesielt vanskelig. Branner i polypropylen og polyetylen er vanskelig å slukke med vann eller vanndamp. Når disse typene plast brenner, smelter de og danner et oljelag som det er vanskelig for vann å trenge gjennom. Vannet preller av plasten uten å faktisk gjøre den våt, i motsetning til med (f.eks.) papp. Brennende dråper av materialet setter fyr på flere smålastbeholdere nedenfor og setter i gang en kjedereaksjon. Konvensjonelle slukkesystemer, deriblant sprinklersystemer, er bare til dels pålitelige i lagre med veldig stor takhøyde, ettersom det tar lenger tid å utløse dem. Stor takhøyde og varer pakket tett mellom plukkerne begrenser brannvesenets mulighet til å slukke branner i deler av lageret. Begrenset fremkommelighet, ekstrem varmeutvikling og fallende deler kan komplisere slukkingen og sette ansatte i fare. Konsekvensen av disse brannene kan omfatte alt fra avbrudd i følsomme driftsprosesser til totalskader og miljøskader.

Bedre sikkerhet takket være skreddersydd brannsikring

Brannforebygging i lagre med smålastbeholdere

WAGNERs OxyReduct-® system for kontinuerlig brannforebygging med Inertluft er en innovativ brannsikringsløsning som kontinuerlig reduserer oksygennivået i rommet for å skape en beskyttende atmosfære. Bruk av nitrogen for å redusere oksygenkonsentrasjonen har betydelige fordeler: Nitrogen er ikke giftig og utgjør med 78,09 volumprosent hovedkomponenten i normal luft.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og motta verdifulle brannbeskyttelsestips for lagring og logistikk.

Til Registrering

Fordeler

 • Plassbesparende
  Sammenlignet med ildsluftsystemer reduseres plassbehov og dermed større utnyttelse av lagringsvolumet.
 • Sikker
  Aktivt brannforebyggingssystem for permanent og pålitelig brannvern.
 • Individuelt
  Skreddersydd beskyttelseskonsepter for kundespesifikke risikoer og beskyttelseskrav.
 • Enkelt
  Nitrogenproduksjon for reduksjon av oksygen i det beskyttede området direkte på stedet fra omgivende luft.
 • Energieffektiv
  Energibesparende potensial med VPSA-teknologi opptil 80% sammenlignet med konvensjonell membranteknologi.
 • Fleksibel
  Enkel tilpasning i tilfelle endringer i bruk eller bygningsrenovering.
 • Miljøvennlig
  Forebyggende brannbeskyttelse unngår følgeskader på grunn av forurenset slukkvann og giftige branngasser.

Referanseprosjekter

IMPERIAL Automotive Logistics GmbH, Flechtdorf (Tyskland): Inertluft-systemer beskytter automatisert smådelslager

IMPERIAL Automotive Logistics GmbH specialises in all material and information flows throughout the entire added-value chain in the automotive industry. WAGNER protects its 10,000-square-metre automated small parts storage facility using its innovative active fire prevention and early fire detection solutions.

Til Referanserapporten

Engel Elektroantriebe GmbH, Walluf (Tyskland): Skreddersydd brannsikring for en virkelig effektiv lagerheisløsning

This premium manufacturer uses a shuttle system to ensure secure storage for its motors, transmissions and control units. Besides space-saving storage, the company also places great importance on reliable smoke detection at the earliest possible stage, which is why it uses WAGNER air sampling smoke detection and residue-free gas extinguishing systems.