Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Bedre sikkerhet takket være skreddersydd brannsikring

Brannforebygging i lagre med smålastbeholdere

WAGNERs OxyReduct® inertluftsystem system for kontinuerlig brannforebygging med Inertluft er en innovativ brannsikringsløsning som kontinuerlig reduserer oksygennivået i rommet for å skape en beskyttende atmosfære. Bruk av nitrogen for å redusere oksygenkonsentrasjonen har betydelige fordeler: Nitrogen er ikke giftig og utgjør med 78,09 volumprosent hovedkomponenten i normal luft. På denne måten kan Inertluft-systemer som bruker nitrogen oppnå maksimum og/eller fullstendig brannsikring, samtidig som det fortsatt er trygt for mennesker å gå inn i de beskyttede områdene. De naturlige egenskapene til nitrogen gjør at den fordeler seg jevnt med enten konstant eller varierende nivå på oksygenkonsentrasjonen, slik at disse nivåene forblir jevne i hele det beskyttede området.

Brannsikringsløsning for vertikal lagring og shuttlesystemer

Trenden i retning av mer automatisering og automatiserte prosesser i lagre og distribusjonssentre har gitt behov for nye typer lagerteknologi og fleksibelt plukkeutstyr. Dette er grunnen til at stadig flere automatiserte lagre med stor takhøyde, spesielt automatiserte smådelslagre, bruker vertikal lagring og shuttlesystemer. En trendundersøkelse blant logistikkleverandører i Tyskland av logistikkmagasinet FM bekreftet at shuttlesystemer blir stadig mer populære som lagerteknologi og at de passer spesielt godt for lagre med høy gjennomstrømning. Dette er spesielt fordi disse automatiske lagerheisene gjør det mulig å optimere plassutnyttelsen og varestrømmen. Fullstendig automatisering omfatter også dynamiske lagersystemer som forbedrer bedriftenes økonomiske effektivitet.

Lagrings- og opphentingssystemer trenger passende brannsikringstiltak for å sørge for lagerets kostnadseffektivitet. Lagre som bruker shuttlesystemer pakker materialer spesielt tett på veldig små områder, noe som ofte skaper vanskeligheter for konvensjonell brannsikring og slukkesystemer. I slike anlegg kan ikke konfigurasjoner med vanlige slukkedyser oppfylle VdS-kravene til brannslukking. Derfor har WAGNER utviklet en spesialløsning for vertikale shuttle- og paternostersystemer. Kardex Remstar, verdens ledende produsent av automatiske lagrings- og opphentingssystemer, beskytter lagerheisene sine med et WAGNER FirExting nitrogenbasert slukkesystem. Når branner oppstår, vil diffusjonsrør med mange små åpninger forsiktig føre slukkende nitrogen inn i området og sørge for jevn fordeling av slukkegassen innenfor lagerheisen. Disse åpningene er tilpasset de strukturelle omstendighetene til det aktuelle hyllesystemet, for å sørge for at nitrogenet kan strømme fritt inn i området. Etter at første runde av slukkingen er utført, vil flere sylindere med slukkemiddel utløses med flere minutters mellomrom. Denne oppfølgingstilførselen sørger for at kravet om ti minutters holdetid for slukkingen overholdes, som de kompetente testinstituttene (VdS, FM Global) krever for pålitelig brannsikring. WAGNERs effektive metode for brannslukking i shuttlesystemer er per i dag det eneste brannsikringskonseptet som er i stand til å opprettholde holdetiden for slukkingen, som angitt i VdS’ retningslinje 2380 (Planlegging og installasjon av brannslukkingssystemer ved bruke av ikke-flytende inertgasser) i vertikale lagersystemer. Gradvis tilførsel med med 2 bars trykk sørger for at også skjøre produkter forblir uskadet.

Systemet er støttet av en TITANUS® røykdetektor med luftprøvetaking for å oppdage eventuelle ulmebranner tidlig og pålitelig.

Hvorfor WAGNER?

WAGNER tilbyr operatører en brannsikringsløsning som ikke bare er individuelt tilpasset deres spesifikke lager, men også sørger for bærekraftig sikring av selskapets varer og investeringer, slik at det også sikrer deres leveringsevne.

Ikke overbevist ennå? Finn ut mer her!          Ta gjerne kontakt med oss her 

Kombinere systemer

TITANUS® høyfølsomme røykdetektorer brukes i kombinasjon med OxyReduct® kontinuerlig brannforebygging for å oppdage ulmebranner tidlig. TITANUS® systemer for tidlig branndeteksjon kan oppdage selv de minste pyrolysepartikler i luften pålitelig.