Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Høye hyllesystemer, smale korridorer og verdifulle produkter krever smart brannsikring
med WAGNER brannsikring er du i gode hender

Brannforebygging i lagre

Brannrisikoer og årsaker til brann i lagre

Ifølge en studie utført av den tyske forsikringsforeningen oppstår mer enn en tredjedel av alle industri- og forretningsbranner i lagre. Derfor er brannforebygging spesielt viktig i lager- og logistikkbransjen, noe som krever spesiell oppmerksomhet allerede tidlig i planleggingsstadiet. De fleste lagerbranner oppstår på grunn av gnister fra overbelastede elektroniske komponenter, som f.eks. drivmotorer eller hyllesystemer.

Tekniske feil utgjør en annen brannfare. De spesielle forholdene i lagre og logistikksentre øker risikoen for at branner skal spre seg fort: trange korridorer, high bay-systemer, lange transportbånd, et konsentrert volum av varer på begrenset plass og brannfarlige innpakningsmaterialer bidrar alle til utvikling av brann. Brannsikring er spesielt viktig ved oppbevaring av small load carriers (SLC) eller hazardous materials. Ved SLC-lagring (i smålastbeholdere) vil brannegenskapene til plastmaterialene som brukes til å lage SLC-ene medføre ytterligere risiko. Ved oppbevaring av farlige materialer må de lett antennelige stoffene som lagres beskyttes spesielt, på grunn av eksplosjonsfarene en brann ville medføre.

Betydningen av brannsikring i lager og logistikk

  • Beskyttelse av ansatte
  • Miljøvern
  • Beskyttelse av driftsprosesser og opprettholde uavbrutt leveringskapasitet (og dermed en del av å sikre fortsatt eksistens)
  • Beskyttelse av investeringer i varer, teknologi og bygninger

  På grunn av det økende behovet, blir det stadig flere logistikksentre og lagre. Samtidig møter lager- og logistikkbransjen stadig en rekke nye krav: Utviklingen av netthandel og stadig høyere kundeforventninger (f.eks. levering samme dag) medfører nye og stadig mer komplekse utfordringer. Prosessautomatisering, optimerte grensesnitt, fart og komplett fleksibilitet er alle nødvendig for at leverandører skal kunne sørge for stadig kortere behandlingstid fra varemottak til forsendelse. Og det er avgjørende for selskapets suksess og fortsatte eksistens å opprettholde leveringskapasiteten og driftsprosessene til enhver tid.


  Innovative brannsikringsløsninger for lagre og logistikksentre

  Minimer brannrisikoene ved å forebygge

  WAGNER tilbyr operatører av lagre og logistikksentre innovative brannsikringskonsepter som sørger for driftssikkerhet og beskyttelse av mennesker, prosesser og produkter: OxyReduct® aktivt brannsikringssystem reduserer oksygenkonsentrasjonen innenfor et forhåndsdefinert beskyttet område og hindrer utvikling og spredning av brann. Til forskjell fra sprinklerbasert brannsikring, forebygger Inertluft branner fra å starte i utgangspunktet.

  Nyhetsbrev

  Registrer deg for vårt nyhetsbrev og motta verdifulle brannbeskyttelsestips for lagring og logistikk.

  Til Registrering

  Fordeler

  • Erfaring
   Med brannvern know-how fra mer enn 40 år er Wagner en pålitelig partner.
  • Innovasjon
   WAGNER er teknologileder og utvikler sitt brannvernsystem i egen forsknings- og utviklingsavdeling.
  • Preventiv
   Riskikominimering i stedet for skaderegulering med brannsikringsteknologien OxyReduct®.
  • Spesialist
   Et av WAGNER’s hovedsatsningsområder er brannvern for lagerhaller og logistikksentre, og kan overbevise med velrenommerte referanser.
  • Uten rester
   WAGNER bruker gass som slukkemiddel, som slukker brannen effektivt og uten rester, helt annerledes enn en løsning med sprinkleranlegg.

  Referanseprosjekter

  NewCold Germany Rheine GmbH (Tyskland): Brannsikring i et fryselager

  Løsningen taler for seg selv: I det nye kaldlageret vårt med stor takhøyde kan ingenting brenne, takket være aktiv brannforebygging med Inertluft. Takket være den installerte VPSA-teknologiens høye energieffektivitet, har vi ikke bare oppnådd høy sikkerhet, men vi har også holdt driftskostnadene nede.

  Frank Huckschlag, Administrerende direktør, NewCold Germany Rheine

  Brannsikring ved lagring av farlig avfall

  Vi sto overfor en vanskelig oppgave som vi ikke kunne løse ved hjelp av konvensjonell teknologi for sikkerhet. Vårt eget brannkorps utførte en omfattende testserie hvor de forsøkte å sette fyr på et OxyReduct®-beskyttet testlaboratorium – uten hell.

  Dr. Peter Bachhausen, Head of Safety and Environmental Protection, BASF Coatings AG