Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Lett antennelige eller eksplosive, absolutte brannfarer
Bli kvitt farer med WAGNER brannsikring
Beskytt mennesker, varer og miljøet
med WAGNERs restefrie løsninger for brannsikring

Brannsikring for lagre for farlige materialer

Betydningen av brannsikring i lagre for farlige materialer

Stoffene som oppbevares i lagre med farlige materialer – inklusive faste stoffer, væsker og gasser – er ofte antennelige. De kan kategoriseres som antennelige, lett antennelige eller ekstra lett antennelige. De har også ofte brannfremmende og eksplosive egenskaper. Materialene i lagre for farlige materialer utgjør kritiske brannfarer og gjør behovet for brannsikring ekstra høyt. Noen antennelige stoffer og stoffene som dannes når de forbrennes kan også reagere med oksygen eller med hverandre, noe som forverrer faren. Giftige biprodukter og gasser kan også dannes i prosessen. For å hindre at slik farer oppstår, er brannforebygging første prioritet i lagre for farlige materialer, med et mål om å minimere risikoer for mennesker, dyr og miljøet. Forretningsrelaterte hensyn er også viktig, deriblant å beskytte lagrede varer mot tap, forhindre skade på selve lageret (inklusive kostbare investeringer i automatiseringssystemer) og fremfor alt å opprettholde normal forretningsdrift, deriblant å sørge for bedriftens fortsatte leveringsevne. Avbrudd i driftsprosessene må ikke forekomme verken på grunn av falske alarmer eller som en følge av slukkescenarioer med tidkrevende, kostbar rengjøring og kasting.

Pålitelig brannsikringskonsept for lagring av farlige materialer

Kontinuerlig brannforebygging med Inertluft kombinert med slukkesystem med CO2-gass

WAGNER jobbet sammen med Fuchs Lubritech og VdS Schadenverhütung GmbH i Köln for å utvikle et konsept for å løse de sofistikerte utfordringene i å brannsikre lagre for farlige materialer. Konseptet beskytter både de ansatte, bygningen, varene, lagerteknologien og miljøet. En del av dette konseptet er basert på OxyReduct® et system for kontinuerlig brannforebygging med Inertluft ...

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og motta verdifulle tips for brannvern på lageret.

til Registrering

Fordeler

 • Tilpasningsdyktig
  Skreddersydde brannvernkonsepter for høyeste sikkerhetsstandard, f.eks. ved kombinasjon av aktiv brannsikring og CO2-slukkeanlegg.
 • Praktisk mulig
  Ikke nødvendig med skillevegger mellom forskjellige farlige stoffer.
 • Brannvern
  Forebyggende brannvern med høyfølsomme og feilalarmsikre innsugingsrøykvarslere.
 • Pålitelig
  Unngåelse av driftsavbrudd

Referanseprosjekter

BASF Coatings AG: Verdens største kjemiske selskap beskytter lageret sitt med en sofistikert brannforebyggende løsning.

Vi sto overfor en vanskelig oppgave som vi ikke kunne løse ved hjelp av konvensjonell teknologi for sikkerhet. Vårt eget brannkorps utførte en omfattende testserie hvor de forsøkte å sette fyr på et OxyReduct®-beskyttet testlaboratorium – uten hell.

Dr. Peter Bachhausen, Head of Safety and Environmental Protection, BASF Coatings AG

Fuchs Lubritech GmbH, Kaiserslautern (Tyskland): Spesialisten på smøremidler beskytter lageret sitt med OxyReduct

WAGNER worked in cooperation with Fuchs Lubritech and VdS Loss Prevention GmbH to develop a concept that would meet the sophisticated fire protection challenges posed by this hazardous materials warehouse.