Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brannsikring ved lagring av farlige materialer

Brannforebygging, deteksjon og slukking i lagre

WAGNER jobbet sammen med Fuchs Lubritech og VdS Schadenverhütung GmbH i Köln for å utvikle et konsept for å løse de sofistikerte utfordringene i å brannsikre lagre for farlige materialer. Konseptet beskytter både de ansatte, bygningen, varene, lagerteknologien og miljøet. En del av dette konseptet er basert på OxyReduct® inertluftsystem: Inertluft-systemet senker oksygenkonsentrasjonen inne i lageret med farlige materialer til 13,5 vol-%. Ved å opprettholde denne lave oksygenkonsentrasjonen sørger man for at de fleste stoffer ikke kan antennes spontant i første omgang.

Noen få materialer har imidlertid en antennelsesgrense under dette nivået. For å garantere optimal brannsikring for disse materiale også, installerte WAGNER også en flammedetektor-styrt CO2 slukkesystem: Hvis en alarm utløses, vil dette systemet fylle området CO2 slukkegass opptil en høyde på fem meter, slik at oksygenkonsentrasjonen reduseres til 8 vol-% og brannslukkingen gjøres spesielt effektiv. For å sørge for maksimum effektivitet på slukkefyllingen, oppbevares de spesielt antennelige og farlige materialene bare i den nederste delen av lageret.

Tidligst mulig branndeteksjon – maksimum forsprang, minimum skade

TITANUS® aspirasjonsdetektor er også veldig viktig i anlegg med farlige materialer, ettersom de kan oppdage branner tidlig, så mottiltak kan iverksettes raskt. Disse røykdetektorene med luftprøvetaking sørger for rask og pålitelig deteksjon med opptil 2.000 ganger mer følsomhet enn konvensjonelle røykdetektorer. Takket være integrerte filtre, WAGNERs patenterte LOGIC∙SENS signalbehandling, endringskompensasjon, TITANUS® er også spesielt sikre mot falske alarmer.

I verste fall, hvis det bryter ut brann i et lager for farlige materialer, er det avgjørende at riktige tiltak iverksettes for å hindre alvorligere skader.

Hvorfor WAGNER?

De siste årene har systemer som det som er installert i lagrene for farlige materialer hos BASF og Fuchs Lubritech hjulpet WAGNER Group GmbH å bli en leder innen kontinuerlig brannforebygging med Inertluft.

Overbevis deg selv også          Kontakt oss her

.

Kombinere systemer

Et supplerende FirExting slukkegass system, som slukker branner effektivt og uten rester, kan brukes til å stanse branner og hindre dem i å spre seg.