Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Spesialkonstruksjoner krever spesielle brannsikringsløsninger
Sikre server- og kontrollskap mot brann med WAGNER

Brannsikring for kontroll- og serverskap

Beskytt elektrisk og elektronisk utstyr med et plassbesparende system for tidlig branndeteksjon

I dag er det avgjørende for selskaper suksess at digitale data alltid er tilgjengelig. IT-systemfeil er en stor økonomisk fare for enhver bedrift, og derfor er det så viktig å begrense farer som brann. Derfor må selskaper sikre sin maskinvare og programvare, deriblant server- og kontrollskap, med tilstrekkelig, riskikotilpasset brannsikring. Server- og kontrollskap er lukkede konstruksjoner som inneholder elektriske komponenter, og de er ofte plassert i usentrale, vanligvis uovervåkede områder – en kombinasjon som gjør dem til en stor utfordring når det gjelder brannsikringsteknologi. Systemer for branndeteksjon og brannslukking må installeres så nær som mulig utstyret, slik at ulmebranner kan oppdages og slukkes umiddelbart.

Hvorfor server- og kontrollskap trenger brannsikring

Komponentene i kontrollskapene sørger for at driften kan fortsette uavbrutt. Når branner oppstår, kan imidlertid sot, røykgasser og korrosjon alle forårsake permanent skade på kretskort og annen maskinvare, slik at uerstattelige data går tapt. Konsekvensene av total IT-svikt kan true en bedrifts videre eksistens: Ifølge en verdensomfattende undersøkende utført av Veeam i 2016 opplever selskaper tap på til sammen 16 millioner USD hvert år som et resultat av avbrudd i tilgjengeligheten. Slike hendelser kan skade tilliten hos kunder og ansatte og selskapets omdømme. Det kan også påvirke virksomheten i så stor grad at selskapet går konkurs.

Økt brannrisiko i server- og kontrollskap setter maskinvaren i fare

Brannrisikoen i elektriske skap skyldes først og fremst overbelastet elektrisk utstyr eller feil på kontakter eller komponenter. De fleste begynnende branner i lukkede serverskapsystemer starter som ulmebranner og kan være vanskelige å oppdage. Derfor er konvensjonell brannsikring ofte utilstrekkelig for server- og kontrollskapsystemer, fordi branndetektorene er montert på utsiden av skapene og vanligvis kun reagerer når en brann allerede har utviklet seg. På det stadiet er det ofte for sent å gjøre noe. Siden serverskapene ofte er lukkede, er det helt avgjørende at tidlig branndeteksjon og slukkesystemer kan installeres direkte på kabinettene: så nære maskinvaren som mulig. Bare slik kan ulmebranner oppdages og avverges før kostbar skade oppstår.

Optimal brannsikring for kontrollskap: TITANUS® RACK·SENS

Kombinert tidlig branndeteksjon og slukking akkurat ved kilden til brannen

WAGNERs TITANUS-®RACK·SENS system for tidlig branndeteksjon har ekstraordinært følsomme røykdetektorer med luftprøvetaking (tidligere kalt aspirasjonsdetektorsystem) som reagerer med opptil 2000 ganger høyere følsomhet enn konvensjonell brannsikring. Systemets 482,6-mm (19”) modulære design gjør det til en ideell, plassbesparende løsning for å overvåke kontrollskap, hvor den kan oppdage branner akkurat der de har høyest sannsynlighet for å oppstå.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og motta verdifulle tips for brannvern for IT / ADB.

til Registrering

Fordeler

 • Tidsbesparende
  En brann oppdages allerede dannelsesfasen, mottiltak kan innledes omgående.
 • Effektiv
  Kombinert med en slukking kan brannbekjempelsen utføres direkte i serverskapet.
 • Kompakt
  Ekstra flatt brannvern avstemt til serverskapenes byggehøyde.
 • Integrert
  Brannoppdagelse og –slukking kombinert i ett apparat.
 • Modulær
  Integrasjon i nye og eksisterende anlegg er mulig samt at tilpasninger til enhver tid er mulig.
 • Enkel
  Systemet kan på grunn av plug & play settes i drift omgående.
 • Utprøvd
  De robuste TITANUS® innsugingsrøykvarslere er benyttet med suksess i årtier.