Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Kombinert tidlig branndeteksjon og slukking akkurat ved kilden til brannen

Risikominimering og aktiv beskyttelse

WAGNERs TITANUS RACK·SENS® system for tidlig branndeteksjon har ekstraordinært følsomme røykdetektorer med luftprøvetaking (tidligere kalt aspirasjonsdetektorsystem) som reagerer med opptil 2.000 ganger høyere følsomhet enn konvensjonell brannsikring. Systemets 482,6-mm (19”) modulære design gjør det til en ideell, plassbesparende løsning for å overvåke kontrollskap, hvor den kan oppdage branner akkurat der de har høyest sannsynlighet for å oppstå. Utprøvd TITANUS® teknologi sørger for at brukerne raskt kan iverksette mottiltak. Slike tiltak omfatter ikke bare å hindre brannen i å spre seg, men også å sikkerhetskopiere data og slå av noen av eller alle systemene. Ett TITANUS®RACK·SENS system kan brukes til å overvåke opptil 5 kontrollskap.

Om ønskelig tilbyr Wagner også en 89,9 mm høy modell med integrert slukking – bygget enten direkte inn i skapet eller i form av en kobling til eksterne sylindere med slukkegass. Begge typene slukkesystemer bruker inertgasser i tillegg til kjemiske slukkegasser. Disse gassene er spesielt godkjent for IT-bruk, siden de kveler branner effektivt uten behov for å slå av strømmen. Novec 1230™ er et meget effektivt, men likevel skånsomt middel som passer spesielt godt til bruk i nettverkskabinetter.

Denne slukketeknologien er spesielt tilpasset bruk i kontrollskap, virker direkte på kilden til brannen og slukker uten rester, noe som gjør den til et perfekt supplement til løsninger med branndeteksjon plassert på selve hyllen. Nitrogenbaserte slukkesystemer er en utprøvd løsning for utsiden av skapene. I motsetning til karbondioksid er nitrogen naturlig ikke-toksisk.

Hvorfor WAGNER?

Brannsikringsekspertenes produktutvalg inneholder både enkeltstående systemløsninger og profesjonell, omfattende beskyttelse, inklusive vedlikehold og service døgnet rundt.

Overbevis deg selv også          Kontakt oss her

.

Lovens krav om beskyttelse av maskinvare og programvare

Loven om kontroll og åpenhet i privat sektor (1998 – forkortet til KonTraG) krever blant annet at selskaper etablerer og driver et system for tidlig deteksjon av risikoer innenfor selskapet. I henhold til seksjon 91, paragraf 2 må styret «ta passende forholdregler for å etablere et overvåkningssystem slik at hendelser som setter selskapets eksistens i fare oppdages tidlig». For å identifisere risikoer som kan sette levebrødet i fare (som brann) tidlig må selskaper derfor sørge for tilstrekkelig, risikotilpasset beskyttelse av maskinvare og programvare, og noe av dette vil befinne seg i selskapets egen bygning. Selskapets IT-avdelinger / datasenteroperatører ønsker tross alt å være sikre på at serverskapene er fullt beskyttet til enhver tid. Det er derfor det er så viktig å supplementere den strukturelle brannsikringen med brannforebyggende tiltak og/eller slukkesystemer i serverrommet.

Kombinere systemer

OxyReduct® inertluftsystem kan redusere brannrisikoen aktivt fra starten og dermed forebygge brann og følgeskader og holde driftsprosessene i gang.