Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Kombinert tidlig branndeteksjon og slukking akkurat ved kilden til brannen

Risikominimering og aktiv beskyttelse

WAGNERs TITANUS RACK·SENS® system for tidlig branndeteksjon har ekstraordinært følsomme røykdetektorer med luftprøvetaking (tidligere kalt aspirasjonsdetektorsystem) som reagerer med opptil 2.000 ganger høyere følsomhet enn konvensjonell brannsikring. Systemets 482,6-mm (19”) modulære design gjør det til en ideell, plassbesparende løsning for å overvåke kontrollskap, hvor den kan oppdage branner akkurat der de har høyest sannsynlighet for å oppstå. Utprøvd TITANUS® teknologi sørger for at brukerne raskt kan iverksette mottiltak. Slike tiltak omfatter ikke bare å hindre brannen i å spre seg, men også å sikkerhetskopiere data og slå av noen av eller alle systemene. Ett TITANUS®RACK·SENS system kan brukes til å overvåke opptil 5 kontrollskap.

Om ønskelig tilbyr Wagner også en 89,9 mm høy modell med integrert slukking – bygget enten direkte inn i skapet eller i form av en kobling til eksterne sylindere med slukkegass. Begge typene slukkesystemer bruker inertgasser i tillegg til kjemiske slukkegasser. Disse gassene er spesielt godkjent for IT-bruk, siden de kveler branner effektivt uten behov for å slå av strømmen. Novec 1230™ er et meget effektivt, men likevel skånsomt middel som passer spesielt godt til bruk i nettverkskabinetter.

Denne slukketeknologien er spesielt tilpasset bruk i kontrollskap, virker direkte på kilden til brannen og slukker uten rester, noe som gjør den til et perfekt supplement til løsninger med branndeteksjon plassert på selve hyllen. Nitrogenbaserte slukkesystemer er en utprøvd løsning for utsiden av skapene. I motsetning til karbondioksid er nitrogen naturlig ikke-toksisk.

Kombinere systemer

OxyReduct® inertluftsystem kan redusere brannrisikoen aktivt fra starten og dermed forebygge brann og følgeskader og holde driftsprosessene i gang.