Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Kunnskapsportal om systemteknologi for brannsikring

Besøk kunnskapsportalen for informative tekniske artikler om systemteknologi for brannsikring.

Brannalarmteknologi – Teknologier for å unngå falske alarmer

Falske alarmer har blitt stadig sjeldnere i industriområder over de siste 15 årene. Der det tidlig ikke var noen passende branndeteksjon, blir branner nå oppdaget veldig tidlig – så og si uten falske alarmer. Den følgende artikkelen forklarer hvorfor og hvilke rolle røykdetektorer med luftprøvetaking spiller i denne utviklingen.

Forebyggende brannsikring for oppbevaring av farlige materialer – Unngå branner i lagre for farlige materialer

Lagre for farlige materialer innebærer store sikkerhetsutfordringer for både operatører og brannsikringsansvarlige. De lagrede varene er brennbare, antennelige eller lett antennelige – noen til og med selvantennende. De har også ofte brannfremmende og eksplosive egenskaper. Brannforebyggende konsepter basert å redusere farepotensialet fra starten har vist seg å ha god effekt på å unngå disse farene.

Hvordan sørge for at brannforebyggende systemer er klare for bruk: Vedlikehold er en nødvendighet!

Hvis en brann bryter ut i et produksjonsanlegg, må det brannforebyggende systemet fungere perfekt. Profesjonelt vedlikehold spiller en veldig viktig rolle i dette. Hvis systemet ikke virker på grunn av utilstrekkelig vedlikehold, kan det få alvorlige konsekvenser – spesielt for operatøren. Det finnes klare retningslinjer for hvilke typer vedlikehold som skal utføres når og av hvem.

Brannsikring – brannforebygging/Inertluft-systemer

Inertluft-systemer er en brannforebyggende teknologi som brukes stadig mer i ulike sektorer, spesielt innen informasjonsteknologi (IT- og serverrom), lagre (smådelslagre, farlige materialer og fryselagre) og arkiver. Disse systemene reduserer oksygeninnholdet i luften til et nivå som forhindrer at det bryter ut brann, basert på hvilke materialer som oppbevares eller utstyret som beskyttes.