Ledige stillinger i WAGNER-gruppen

WAGNER er en nyskapende familiebedrift som vokser raskt og gir deg friheten til å bidra med nye ideer og være med å forme fremtiden til et internasjonalt rettet selskap. Organisasjonen vår vil gi deg utfordringer og hjelpe deg med å utvikle deg videre.

Åpen Søknad

Hvis ingen av de aktuelle ledige stillingene passer for dine interesser og ferdigheter, kan du gjerne sende oss en åpen søknad:

WAGNER Group GmbH
Human Resources Department
Schleswigstraße 1-5
30853 Langenhagen
bewerbungen@wagner.de