Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Stillingsbeskrivelse
  • Salg og markedsaktiviteter, tilbudsarbeid
  • Prosjektledelse og oppfølging i forbindelse med pågående prosjekter. 
  • Prosjektering, design og dokumentasjon av brannsikringssystemer, herunder inertluftanlegg, gasslukkeanlegg og aspirerende røykdeteksjonsanlegg.
Stillingskrav
  • Det er ønskelig med ingeniørutdannelse (f.eks innen elektro/ automasjon/ VVS)
  • Annen dokumentert kompetanse / erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning. 
  • Behersker engelsk som forretningsspråk
Vi tilbyr
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et ambisiøst og innovativt firma. 

En del reiseaktivitet må påregnes for denne stillingen. Nødvendig opplæring innenfor våre produktområder vil bli gitt. Gjennomføres i hovedsak ved Wagner's hovedkontor i Langenhagen, Tyskland.

Neptunvegen 6
N-7652 Verdal
+47 48 32 30 00
post@hypoxic.no