Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


OxyReduct® Inertluft-system – funksjonelt prinsipp

Tre komponenter må til for at brann skal kunne utvikle seg: oksygen, varme og brensel. Hvis én av disse tre komponentene fjernes, vil en brann ikke kunne utvikle seg. OxyReduct® er basert på dette prinsippet. Ved å redusere oksygeninnholdet i luften «tar vi pusten fra brannen».

Å slippe nitrogen inn i det beskyttede området senker oksygenkonsentrasjonen til et nivå under den angitte antenningsgrensen for materialene på stedet. OxyReduct® skaper dermed en beskyttende atmosfære som hindrer at åpne flammer utvikles. Det resterende oksygenet er ikke tilstrekkelig til at en brann kan utvikles eller spre seg.

Inertluften produseres av generatorer på stedet. Siden nitrogen er en primærkomponent i den naturlige atmosfæren vår, sparer dette både penger og plass: I motsetning til konvensjonelle brannslukkingssystemer som krever mye plass for slukkemidler og materialer, som f.eks. sprinklersystemer med store vanntanker, trenger OxyReduct® systemet begrenset med plass.

Nyskapende, naturlig brannsikring

Inertluft er luft med forhøyet andel nitrogen og redusert andel oksygen.

Siden nitrogen er primærkomponenten i atmosfæren vår og utgjør 78 vol-% av luften i normal atmosfære, kan inertluften genereres på stedet fra luften i omgivelsene ved hjelp av en nitrogengenerator. Prosessen foregår uten tilsetting av stoffer eller gasser, men kun basert på utfiltrering av oksygen.

Nitrogen er ikke giftig og lett å puste når den er blandet inn i den omgivende luften. Kjemiske slukkemidler medfører derimot en risiko for å brytes ned på temperaturer rundt 480 °C, noe som kan resultere i stoffer som er etsende og på andre måter helseskadelige for mennesker.

Nitrogenets egenskaper sørger også for jevn fordeling i hele det beskyttede området for en permanent og jevn oksygenkonsentrasjon i sonene.

OxyReduct® -systemet bruker én av to metoder for å generere nitrogen fra den omgivende luften: membranteknologi eller aktivert karbon.

Membrane Technology:
Med membranteknologi presses trykksatt luft fra omgivelsene gjennom en bunt av polymerfibre. Disse fibrene separerer nitrogen- og oksygenmolekylene: oksygenmolekylene diffunderer gjennom fiberveggene, mens de større nitrogenmolekylene strømmer forbi fibrene. Et nettverk av rør retter det uttrukne nitrogenet inn i det beskyttede området. Membranmetoden for å separere nitrogen- og oksygenmolekylene skaper en jevn og kontinuerlig strøm.

Activated carbon:
Med aktivert karbon separeres oksygen- og nitrogenmolekylene i luften ved hjelp av karbonmolekylsiler (CMS). Luften trykksettes til den får et lite overtrykk på 1–2 bar (VPSA-modellen) / 6–8 bar (PSA-modellen) og trykkes deretter gjennom CMS-filteret og inn i to like beholdere. 

Sikkerheten og helsen til de ansatte på arbeidsplassen må sikres til enhver tid til tross for atmosfæren med Inertluft.

For å jobbe i en atmosfære med Inertluft må sikkerhetstiltak iverksettes for å evaluere faren og unngå helseproblemer for de ansatte. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV – tysk lovpålagt skadeforsikring) har publisert informasjon om de strukturelle, tekniske, organisatoriske og yrkesmedisinske tiltakene som må iverksettes.

Last ned informasjonen fra DGUV: BGI/GUV-I 5162 Working in oxygen-reduced atmosphere

OxyReduct® er det første aktive brannforebyggingssystemet i Tyskland som har fått VdS-godkjenning. Godkjenningen fra VdS Schadenverhütung GmbH (tysk organisasjon for eiendomsforsikringsselskaper) er en attest på systemets quality and reliability.