Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Aktiv brannforebygging med OxyReduct® PSA

OxyReduct® PSA-systemer er skalerbare og kan tilpasses for brannsikring av både større og mindre volumer. Teknologien er energieffektiv og miljøvennlig.  Pressure Swing Adsorption-metoden genererer nitrogen ved hjelp av aktivert karbon.

  • PSA står for Pressure Swing Adsorption
  • Adsorpsjonsprosess ved hjelp av karbonmolekylsil (CMS)
  • Driftstrykk: rundt 6–8 bar (overtrykk)

En kompressor trykksetter luft fra omgivelsene og trykker den gjennom to beholdere som inneholder karbonmolekylsiler (CMS), som skiller nitrogen- og oksygenmolekyler fra hverandre. Oksygenet binder seg til det aktiverte karbonet i beholderne og sendes deretter ut som utslippsluft. Nitrogenet sendes inn i det beskyttede området, hvor det fordeler seg med jevn konsentrasjon i rommet.