Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


OxyReduct® VPSA - energieffektiv produksjon av inertluft

OxyReduct® VPSA bygger på den velkjente PSA teknologien for aktiv brannforebygging. Med basis i lavere energiforbruk er VPSA teknologien spesielt godt egnet for beskyttelse av store volumer. Det er derfor ikke overraskende at denne brannsikringsteknologien blant annet har blitt en standardløsning for brannsikring av større lager og logistikksentre.

OxyReduct® VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) produserer inertluften som kreves for å redusere oksygennivåene direkte på stedet. Systemet gjør dette ved å separere normal luft gjennom en metode basert på bruk av aktivert karbon. Kompresjon og negativt trykk brukes for å separere normal luft i nitrogen og oksygen. Trykket forblir veldig lavt under prosessen, og derfor kreves mindre energi. Denne prosedyren kan spare opptil 80% i drifts- og energikostnader, sammenlignet med konvensjonelle systemer for produksjon av Inertluft.

  • VPSA står for Vacuum Pressure Swing Adsorption
  • Adsorpsjonsprosess ved hjelp av karbonmolekylsil (CMS)
  • Driftstrykk: rundt 1–2 bar (overtrykk)

  Fordeler

  • Systemets modulære design sørger for fleksibilitet og kan også skaleres for ulike ytelsesklasser og behov.
  • OxyReduct® VPSA er en miljøvennlig teknologi egnet for kontinuerlig drift. Den er også vedlikeholdsvennlig, siden alle komponentene er lett tilgjengelige.
  • Systemet er VdS-godkjent, noe som bekrefter at teknologien oppfyller høye kvalitetsstandarder.

  1 OxyReduct®/generator (VPSA-teknologi): Utvinner nitrogen på stedet fra luften i rommet og bruker det til å redusere nivåene på oksygenkonsentrasjonen i det beskyttede området
  2 Inntaksluft (romluft)
  3 Utslippsluft (O2)
  4 N2-innføringsrør: Fører nitrogen inn i det beskyttede området, der det vanligvis fordeles via et luftsirkulasjonssystem
  5 OxyControl sentral kontrollenhet: Styrer prosessene for hele OxyReduct®-systemet
  6 Velgerventil: Åpner/lukker ventilene for nitrogentilføresel for spesifikke områder
  7 Områderegulator 1 og 2: Jobber sammen med OxyControl for å overvåke oksygeninnholdet og justere det til innenfor angitte sikringsnivåer
  8 O2-Sensor OXY.SENS®: Måler kontinuerlig nivåene for oksygenkonsentrasjon innenfor det beskyttede området
  9 OXY.SENS® SIL2-sensor: Utfører tilleggsmålinger av oksygenkonsentrasjonen og aktiverer lukking av sektorventiler når målingene faller under 12 vol-%.
  10 Områdedisplay: Viser nåværende nivåer for oksygenkonsentrasjon innenfor hvert beskyttet område
  11 TITANUS® røykdetektorsystemer med luftprøvetaking: Aktiv branndeteksjon som bruker luftprøvetaking til å identifisere røyk tidlig
  12 Behovstilpassede sikringskonsepter: Flere beskyttelsesordninger og nivåer for oksygenkonsentrasjon kan brukes for å holde beskyttede områder tilgjengelige, f.eks. ubegrenset adgang for ansatte eller begrenset adgang for vedlikeholdsformål