Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Spesielt slukkemiddel for ADB-systemer

En risikotilpasset beskyttelse for datasystemer og datasentre må bekjempe branner raskt og effektivt og ikke etterlate rester. Slukningsmidlet FK-5-1-12, også kjent under merkenavnet Novec™ 1230, fjerner den termiske energien fra brannkilden. Brannen vil slukke på kort tid. Slukningsmidlet FK-5-1-12 er elektrisk ikke-ledende og krever mindre plass for oppbevaring av slokkemidlet.

FK-5-1-12 som slukkegass

  • Slukker ekstremt raskt med en fylletid på maks. 10 sekunder
  • Leder ikke elektrisitet
  • Krever trykkavlastningsflater i en størrelse tilsvarende de til soft-flooding-systemer som bruker inertgasser
  • Mindre plass kreves for å lagre påfyll av slukkemidler
  • Krever kun en kort periode med innledende advarsel
  • Kan brukes i systemer med ett eller flere områder
  • Ikke helsefarlig for mennesker i konsentrasjonene som kreves for slukking

1. Røykdetektorsystem med luftprøvetaking: analyserer luften i rommet aktivt og kontinuerlig ved å ta luftprøver og oppdager selv den minste røykutvikling så tidlig som mulig.
2. Trykkavlastning: Forhindrer uakseptabel økning i trykket når slukkeområdet blir fylt opp
3. Gasslukkedyser: Fordeler slukkegassen jevnt i slukkeområdet
4. Røykdetektorer: Overvåker slukkeområdet og sender alarm til kontrollpanelet for slukking hvis røyk oppdages
5. Akustiske og optiske alarmenheter: Sørger for at alle er i stand til å evakuere det beskyttede området under perioden med innledende advarsel
6. Kontrollpanel for branndeteksjon/slukking: Behandler branndeteksjonssignaler, utløser alarmen og fyller slukkeområdet etter perioden med før-advarsel
7. Slukkesylindere: Slukningsmiddelet FK-5-1-12 leveres i flytende form in ekstremt plassbesparende beholdere på opptil 140 liter med en 50 bars nitrogenpute