Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Tidlig branndeteksjon med TITANUS® - røykdetektorer med luftprøvetaking

Oppdag branner tidlig, uten falske alarmer

Hver sekund teller når det gjelder brann. Jo fortere en brann oppdages, desto raskere kan tiltak iverksettes for å hindre mer alvorlige skader. Forspranget som WAGNERs TITANUS® røykdetektorer med luftprøvetaking gir kan være avgjørende for bedriftens overlevelse. Brann er tross alt en risiko som alltid er til stede og ikke kan undervurderes.

Ifølge statistikk fra Siegfried Bussenius er de fleste skadelige branner (68%) utviklet seg fra ulmende branner. Konvensjonelle røykdetektorer har en enorm svakhet på dette område. Uavhengig om det er optiske detektorer eller varmedetektorer er de nødt til å ha høye konsentrasjoner av enten røyk eller varme for å gi alarm. Innen den tid er det ofte for sent å sette inn reddende tiltak.

WAGNERs røykdeteksjonssystemer med ekstra følsom luftprøvetaking (også kalt aspirasjonsdetektorsystemer) tilbyr tidlig branndeteksjon i pyrolyse-fasen, sammen med graderte alarmer. Høy responsfølsomhet, kontinuerlig luftprøvetaking og et konsept med gradert aktivering av alarmer sørger for tidlig deteksjon av ulmende og begynnende branner, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes hurtig.

Et avgjørende forsprang når det gjelder

Funksjonelt prinsipp

WAGNER bruker optisk luftprøvetaking med HPLS-teknologi for tidlig branndeteksjon. Strukturen i systemene våre for røykdeteksjon med luftprøvetaking er basert på et rørsystem med punkter for luftprøvetaking og en baseenhet med en deteksjonsmodul. Med tanke på prosjektkonfigurasjon, tilsvarer hvert av punktene for luftprøvetaking én punktvis røykdetektor.

Hvorfor WAGNER?

WAGNER har utviklet sine egne røykdetektorer med luftprøvetaking siden 1997. TITANUS® familien har uovertruffen deteksjonskvalitet og sikkerhet mot falske alarmer. Når det gjelder røykdetektorer med luftprøvetaking, velg WAGNER

Fordeler

 • Rask deteksjon
  Raskere og sikrere deteksjon sammenlignet med tradsjonelle punktdetektorer.
 • Unngå falske alarmer
  Den intelligente signalbehandlingen LOGIC·SENS kan skille mellom faktiske branntilløp og potensielle feilvarsliger basert på støv, smuss, gasser etc.
 • Robust & pålitelig
  Også under vanskelige forhold som ugunstige luftstrømmer, høy fuktighet eller dårlig tilgjengelighet arbeider TITANUS® sikkert og pålitelig.
 • Tåler temperaturvariasjon
  TITANUS® røykdetektorer med luftprøvetaking kan brukes i et temperaturområde fra -40 til +60 °C.
 • Enkelt vedlikehold
  På grunn av enkel tilgang til detektorene er servicekostnadene minimale og vedlikeholdet kan utføres uten driftsavbrudd.
 • Modulbasert
  Stor grad av modularitet garanterer en kostnadseffektiv løsning som er tilpasset kundenes behov og gir fleksibilitet ift endringer.
 • Estetikk
  Gjennomføringene i taket og innsugingsåpningene kan utføres slik at de nesten ikke synes. Deteksjonsenheten kan plasseres på et skjult sted.

Referanseprosjekter

Elbphilharmonie, Hamburg (Tyskland), tidligste anerkjennelse for Konzerthaus der Superlative

En pålitelig brannvarsling hadde høy prioritet i planleggingen av Elbphilharmonie. Den valgte løsningen med TITANUS® aspirerende røykdetektorer viser at dette ikke må være på bekostning av bygningsestetikk.

Dennis Just, teknisk direktør for Hamburg Elbphilharmonie

Etter nesten 10 års konstruksjon ble Elbphilharmonie Hamburg ferdigstilt i oktober 2016 og innviet 11. januar 2017. Foyeren, storalen, den lille salen og Kaistudio 1 overvåkes kontinuerlig for røyk-aerosoler med totalt 67 TITANUS TOP∙SENS® aspirerende røykdetektorer. Dette muliggjør tidlig oppdagelse av brann og rettidig gjennomføring av evakuering og motforanstaltninger ved brann. Samtidig er systemet nøye overvåket og testet, slik at falske alarmer unngås.

 

KERN & SOHN GmbH, Balingen (Tyskland): Perfekt brannsikring for presisjonsvekter i en ny automatisert lagerkonstruksjon

Disse varene er verdifulle, og faktisk mulighet til å levere er enda mer verdifullt for oss.
Derfor har vi investert i god brannsikring.

Albert Sauter, Managing Director, KERN & SOHN GmbH

Til Referanserapporten

noris network AG, Nürnberg (Tyskland): Nyskapende brannsikring for Europas mest moderne datasenter

Kombinasjonen av tidlig branndeteksjon og aktiv brannforebygging
overbeviste oss fullstendig.

Ingo Kraupa, Chairman of the Board, noris network AG

Til Referanserapporten
 

Delstatsparlamentet i Niedersachsen, Hannover (Tyskland): Pålitelig brannsikring av data hos Niedersachsens delstatsregjering i Hannover

Bruk av OxyReduct® reduserer brannrisikoen betydelig i det beskyttede området. En kombinasjon av et system for brannforebygging og et system for tidlig branndeteksjon har gitt oss den ideelle løsningen.

Dirk Steinmeyer, Head of IT, Parliament of Lower Saxony, Hanover

Til Referanserapporten