Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


TITANUS® røykdetektorer med luftprøvetaking – funksjonelt prinsipp

Når det gjelder tidlig branndeteksjon, bruker WAGNER røykdetektorer med optisk luftprøvetaking med HPLS-teknologi (High Power Light Source).

Røykdeteksjonssystemene med luftprøvetaking er basert på et rørsystem med punkter for luftprøvetaking og en baseenhet med en detektor module. For project configuration purposes, each of the air sampling points correspond to one point-type smoke detector. Air sampling smoke detectors use vacuum pressure to take continuous samples of the ambient air, and guide these samples to a sensitive optical detector that examines them for the smallest traces of smoke particles.

Følsomheten til deteksjonskammeret oppgis i form av lysformørkelse per meter. WAGNER røykdetektorer med luftprøvetaking har høyt til ekstra høyt følsomhetsnivå (EN 54/20 klasse A, B og C). De reagerer med opptil 2 000 ganger høyere følsomhet enn konvensjonelle punktvise detektorer.

En vifte på innsiden av base unit generates the vacuum pressure needed to sample the air. Integrated air flow sensors continually monitor the pipeline system for potential blockages or breaks in order to ensure that the air sampling process functions correctly.

systemene for røykdeteksjon med luftprøvetaking kan konfigureres perfekt til behovene i den enkelte situasjon, og sammenlignet med punktvise systemer, oppdager de branner mye tidligere og med mye høyere sikkerhet mot falske alarmer. Økt sikkerhet mot falske alarmer i moderne røykdetektorer med luftprøvetaking takket være LOGIC.SENS: Hvis luften inneholder aerosoler, sammenligner systemet signalbanene de lager mot tidligere lærte brannmønstre. Hvis signalbanen tilsvarer et brannmønster, utløses alarmen.

Maksimum følsomhet, maksimum sikkerhet mot falske alarmer

Filtrene montert mellom rørsystemet og detektormodulen hindrer at støv som blir suget inn går videre til detektormodulen og blir registrert som røyk der.

WAGNERs patenterte LOGIC·SENS signalbehandling sammenligner signalkurven til luftprøver tatt med kjente røykutviklingsmønstre og utelukker dermed falske alarmer på en pålitelig måte, selv i vanskelige bruksområder. LOGIC·SENS oppfyller dermed VDE 0833-2-standardene for å hindre falske alarmer i TM-driftsmodus.

Endringskompensasjon sørger for at alarmens grensenivå justerer seg til endringer i hvilenivået (innenfor angitte, normative grenser) på grunn av forurenset luft og annen bakgrunnsstøy. Denne justeringen i forhold til bakgrunnsforurensning innebærer at samme mengde røyk alltid kreves for å utløse en alarm, slik at deteksjonskvaliteten holdes jevn.  It can thus be considered absolute fire detection. By comparison, air sampling smoke detectors without drift compensation have relative fire detection, since they incorrectly interpret changing background concentrations as smoke density.