Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Røykdetektoren med luftprøvetaking som kan fortelle hva som brenner

TITANUS MULTI·SENS® kan skille mellom hva som faktisk brenner og hva som bare synes slik. MULTI·SENS® kan filtrere ut de vanligste årsakene til falske alarmer, deriblant tobakksrøyk og støv, som interferensvariabler. Ved å programmere inn villedende partikler/aerosoler i røykdeteksjonssystemet med luftprøvetaking kan du endelig få kontroll over falske alarmer for spesifikke bruksområder. TITANUS MULTI·SENS®sine presise deteksjonsresultater muliggjør situasjonstilpasset brannslukking: optimerte konsentrasjoner av slukkende gass, trinnvis slukking og tilpassende responsscenarioer.

Med TITANUS MULTI·SENS® røykdetektor med luftprøvetaking vet du ikke bare at det brenner – du vet også hva som brenner. Dens nye, innovative optiske 4D-deteksjonsprosess analyserer røykpartikler for å identifisere brannmønstre og materialene som brenner. Når man har denne informasjonen, åpner det for nye beskyttelseskonsepter og lar operatørene samordne tiltak.
TITANUS MULTI·SENS® tilbyr samtidig maksimum sikkerhet mot falske alarmer: Villedende røykaktige interferensvariabler kan programmeres inn i systemet, for å utelukke muligheten for falsk alarm og dermed forhindre nedetid i driften eller unødig tilkalling av brannvesenet.

Fordeler

  • Vit hva som brenner og hva som bare synes slik.
  • Selektiv deteksjon etter dine behov.
  • TITANUS MULTI·SENS® har et gradert alarmaktiveringskonsept med opptil tre alarmer per detektormodul.
  • Som et tilvalg kan røyknivåene vises på enheten som et søylediagram.
  • Et stort utvalg av DIN EN 54-20-sertifiserte tilleggsutstyr gir operatørene mulighet til å tilpassesystemene til sine spesifikke behov.
  • Systemets modulære design gjør det til en tilpassbar og kostnadseffektiv løsning.
  • TITANUS® PipeXpress Secure prosjektplanlegging og konfigurasjon er bare fem museklikk unna.
  • Plug-and-play-designet sparer tid ved idriftsetting.

Utstyr og bruksegenskaper