Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Røykdetektoren med luftprøvetaking for servere og kontrollskap

TITANUS RACK∙SENS® er WAGNERs røykdetektor med luftprøvetaking for å overvåke 19-tommers utstyr som servere og kontrollskap. Branndeteksjonsenheten kan også utvides til å inkludere brannslukking ved hjelp av either integrated or externally attached extinguishing gas cylinders. Ten air sampling points provide cost-effective,  false alarm-proof monitoring of up to five server cabinets. This special fire detector is available in two different installation heights (one or two U), and using either NovecTM eller nitrogen som dens extinguishing gas.

Et tretrinns sikkerhetskonsept sørger for en kombinasjon av branndeteksjon og brannslukking.

 1. The earliest possible high-sensitivity smoke detection
  Minimise fire damage by getting a maximum head start.
 2. Automatic system shut down
  Withdrawal of necessary support energy (required to prevent fires from spreading) and data backup via soft shutdown or virtual server management (live migration).
 3. Optimised gas extinguishing
  Targeted extinguishing at the exact source of the fire.    

Fordeler

 • TITANUS RACK.SENS® kombinerer branndeteksjon og slukking i én og samme enhet (88,9 mm konstruksjonshøyde (2U)).
 • Takket være lyskildeteknologien HPLS, har denne røykdetektoren med luftprøvetaking følsomhetsnivåer på 0,1 % Lt/m, som gjør den 400 ganger mer følsom enn konvensjonelle røykdetektorer.
 • Utprøvd LOGIC.SENS-teknologi for gjenkjenning av brannmønstre gir utmerket sikkerhet mot falske alarmer.
 • En andre detektormodul kan også innlemmes i en konfigurasjon med dobbel detektoravhengighet (hver med to alarmfaser), som gir maksimum fleksibilitet i systemresponsen.
 • Vedlikehold om interaktiv diagnostikk kan utføres uten å avbryte driften.
 • Et kort spor for nettverksgrensesnitt gir mulighet for sentral overvåkning, fjerndiagnostikk og fjernvedlikehold via Ethernet/SNMP.

Utstyr og bruksegenskaper