Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Røykdetektoren med luftprøvetaking for servere og kontrollskap

TITANUS RACK∙SENS® er WAGNERs røykdetektor med luftprøvetaking for å overvåke 19-tommers utstyr som servere og kontrollskap. Branndeteksjonsenheten kan også utvides til å inkludere brannslukking ved hjelp av enten integrerte eller eksternt monterte slukkegassbeholdere.
Ti-punkts luftmåling gir kostnadseffektiv overvåking av opp til fem serverkabinetter med lav falskalarmrate.
Produktet finnes i to varianter med to forskjellige monteringshøyder (1U eller 2U), med enten NovecTM  eller nitrogen som slukkemedium.

Et tretrinns sikkerhetskonsept sørger for en kombinasjon av branndeteksjon og brannslukking.

 1. Høysensitiv røykdeteksjon
  Minimer skade ved å få raskest mulig start på varsling/slukking.
 2. Automatisk systemnedstenging
  Kutte tilførsel til komponenter (nødvendig for å unngå brannspredning), og eventuell databackup via såkalt «soft shutdown» eller virtuell serverstyring.
 3. Optimalisert gasslukking
  Effektiv slukking ved brannens kilde

Fordeler

 • TITANUS RACK.SENS® kombinerer branndeteksjon og slukking i én og samme enhet (88,9 mm konstruksjonshøyde (2U)).
 • Takket være lyskildeteknologien HPLS, har denne røykdetektoren med luftprøvetaking følsomhetsnivåer på 0,1 % Lt/m, som gjør den 400 ganger mer følsom enn konvensjonelle røykdetektorer.
 • Utprøvd LOGIC.SENS-teknologi for gjenkjenning av brannmønstre gir utmerket sikkerhet mot falske alarmer.
 • En andre detektormodul kan også innlemmes i en konfigurasjon med dobbel detektoravhengighet (hver med to alarmfaser), som gir maksimum fleksibilitet i systemresponsen.
 • Vedlikehold og diagnostisering kan utføres uten å avbryte driften.
 • Montering av nettverksmodul gir mulighet for sentral overvåkning, fjerndiagnostikk og fjernvedlikehold via Ethernet/SNMP.

Utstyr og bruksegenskaper