Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Den mest følsomme røykdetektoren med luftprøvetaking som finnes

TITANUS SUPER·SENS® er den mest følsomme av alle TITANUS-® modellene våre. Den er designet situasjoner med spesielt utfordrende deteksjon, deriblant områder med meget streng klimakontroll eller sterile rom (f.eks. for produksjon av kretskort). Avhengig av valgt utgave, kan TITANUS SUPER·SENS® stilles inn med følsomhetsnivåer så høyt som 0,0025 % Lt/m – som gjør den 2 000 ganger mer følsom enn konvensjonelle, optiske røykdetektorer.

En nettverkskompatibel versjon av TITANUS SUPER·SENS® er også tilgjengelig. Den har 24 punkter for luftprøvetaking. Siden den brukes i sterile rom, trenger den ikke teknologi for gjenkjenning av brannmønstre, ettersom falske alarmer ikke kan forekomme. Takket være innovativ HPLS-teknologi har den usedvanlig god følsomhet. TITANUS SUPER·SENS® er tilgjengelig i utgaver for sterile rom (2x følsomhet) og ekstra sterile rom (4x følsomhet). Den galvaniserte versjonen er et godt valg for korroderende omgivelser.

Utstyr og bruksegenskaper