Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Vårt tjenestespekter

Alt fra én og samme leverandør

Vårt store utvalg av tjenester gjør at vi kan tilby deg all støtte du trenger for ditt brannsikringssystem. Vi gir kundene våre profesjonell, pålitelig veiledning gjennom hele prosessen, fra valg av riktig brannsikringssystem til idriftsettelse og påfølgende vedlikehold.

Forskning og utvikling

Vår egen avdeling for forskning og utvikling jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre brannsikringssystemene våre. Arbeidet i WAGNERS FoU-avdeling har gitt grunnlag for mer enn 700 patenter over de siste årene og har gjort selskapet til en teknologileder innen feltene branndeteksjon og brannforebygging. Takket være det omfattende distribusjonsnettverket vårt er vi alltid nær markedet og kjenner kundenes behov, slik at vi kan tilpasse systemene stadig mer effektivt.

Planlegging og prosjektdesign

Spesialistene våre jobber i nært samarbeid med kundene våre for å planlegge og konfigurere brannsikringsløsninger skreddersydd til den enkelte kundenes behov. De begynner med å gjennomføre en risikoanalyse for å avdekke hvilke brannfarer man er utsatt for, hvor betydelige de er og hvor sannsynlig det er at de kan forekomme. Denne analysen brukes til å avdekke behovet og fastsette hva som kreves av brannsikringssystemet, noe som gir grunnlag for å velge den rette teknologien og de riktige løsningene. Planleggingsarbeidet tar hensyn til både lovens krav og kundens individuelle beskyttelsesbehov, som ofte er mer krevende enn hva loven pålegger. Individuell rådgivning og utvikling av tilpassede brannsikringsløsninger for kunder med høye standarder og utfordrende bruksområder er det som gjør at WAGNER utmerker seg.

Registrer deg nå!

Rådgivere, forsikringsselskaper, byggherrer og entreprenører ønskes hjertelig velkommen til å bli kjent med brannsikringsløsningene våre på egen hånd i individuelle workshops og levende branneksperimenter. Vi vil også gjerne fortelle deg om prinsippene for brannforebygging og diskutere retningslinjer for konfigurasjon og risikoanalyser med deg.

til Registrering

Montering og idriftsettelse

Vi er sertifisert av VdS (en organisasjon for eiendomsforsikringsselskaper) som montør av systemer for branndeteksjon, brannforebygging, brannslukking og alarmsystemer. Vi setter opp kundenes brannsikringssystemer profesjonelt og i samsvar med kvalitetskriterier.

Service og vedlikehold

Våre systemer vedlikeholdes av serviceteknikere og montører som tar brannsikring på alvor.  Gjennom Remote Access har vi også mulighet til å kontrollere og diagnostisere våre installasjoner i sanntid, fra alle steder i verden.