Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Vårt kvalitetsløfte

Både når det gjelder systemene våre og samarbeidet vårt med kundene, tenker vi på kvalitet og pålitelighet som et løfte vi må holde. Disse kriteriene er helt grunnleggende, spesielt i sikkerhetsbransjen.

Derfor er WAGNER et autorisert brannsikringsselskap innen flere markeder verden over. Våre systemer gjennomgår aktuelle nasjonale sertifiseringsordninger i markedene vi befinner oss i. Det signaliserer vår forpliktelse til kvalitet og forståelse for kundens behov.

Kundene må vite at de kan stole på oss når det blir alvor.

Werner Wagner
WAGNER Group GmbH Managing Director

ISO 9001-sertifisert selskap

Selskapet gjennomfører regelmessig en ISO 9001-sertifisering for å oppfylle kundenes krav, for å opprettholde kvalitetsstandarden på produkter og tjenester og for å fortsatt optimere forretningsresultatet vårt. Fra utvikling og planlegging til produksjon og montering, til service og vedlikehold. Alle av våre divisjoner gjennomgår regelmessige inspeksjoner fra uavhengige aktører.

VdS-godkjent montør

Som et VdS-godkjent montørfirma er WAGNER offisielt kvalifisert til å planlegge og montere systemer for branndeteksjon, brannforebygging, brannslukking og alarmer. Kundene kan derfor være trygg på at systemene vil være i samsvar med VdS sine kvalitetskriterier.

Samsvar med forskrifter

Vi er også nøye med å følge alle gjeldende forskrifter og standarder, deriblant retningslinjer for prosjektets konfigurasjon og maskiner. Vi deltar også aktivt i arbeidsgrupper som hjelper til å utvikle nye forskrifter (f.eks. VdS og BSI). Ekspertene våre er representert i de viktigste nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjonene (e.g. CEN, Eurofeu, VDB, DIN, ZVEI, ISO).