Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


WAGNER Group

Selskapet

Vår visjon med mottoet «Vi er WAGNER.2026» er både fundamentet for vår forretningsaktivitet og grunnlaget for selskapsstrategien frem mot 50-årsjubileet for stiftelsen av WAGNER i 2026.

Dipl.-Ing. Werner Wagner, direktør og medeier

Visjonen vår viser oss vei i en verden som er i kraftig endring. Den er et grunnlag som hjelper oss i det daglige arbeidet og til å treffe de riktige beslutningene for fremtiden.

Dipl.-Ing. Torsten Wagner, direktør og medeier

Vi har i de siste årene hatt stor vekst, både i Tyskland og internasjonalt. Visjonen vår gir oss en felles identitet og samhold på tvers av ulike områder og land.

Dipl.-Oec. Thorsten Schmacker, forretningsdirektør

Visjonen er grunnlaget for selskapsstrategien utgjør grunnlaget for hvordan vi handler og tenker. Den hjelper oss i det kontinuerlige og strategiske samarbeidet i omgangen med hverandre og våre kunder og partnere.