Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Dipl.-Ing. Steffen Springer, administrerende direktør

Steffen Springer studerte sivilingeniør og bedriftsøkonomi. Tidlig spesialiserte han seg på internasjonal anleggsteknikk og -konstruksjon og hadde ulike lederstillinger i en rekke land. Hans erfaring hviler i hovedsak på fire pilarer: salg, internasjonalisering, strategi og organisasjonsutvikling. I november 2018 overtok Steffen Springer ansvaret for strategiprosjektet WAGNER.2026 og 1. april 2020 ble han medlem av konsernledelsen med ansvar for avdelingen Organisation, Communication & HR samt stabene Organisational Development & Process Management og Legal & Risk Management.