Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Dipl.-Ing. Torsten Wagner, direktør og medeier

Torsten Wagner var allerede aktiv i sin fars selskap før og under sine ingeniørstudier innen elektroteknikk. I 1996 bestemte han seg for å bli med i selskapet, og siden da har han hatt flere lederstillinger på ulike områder av selskapet. Som administrerende direktør har han i dag ansvaret for forskning og utvikling, forsyningskjede og IT. Han er også ansvarlig for Innovation & Knowledge og ERP. Torsten Wagner er også ansvarlig for staben for digital transformasjon og spiller dermed en avgjørende rolle i utformingen av selskapets fremtidige levedyktighet.