Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


To, co innym wydaje się niemożliwe, nas tylko zachęca
Nasze usługi dla Twojej ochrony przeciwpożarowej
Nasze know-how: Wczesne wykrywanie i zapobieganie pożarom
Przejdź do naszych innowacyjnych systemów ochrony przeciwpożarowej
Prowadzimy badania i rozwój, aby wciąż się doskonalić
Rozwiązania dostosowane do wymagań naszych klientów
Rozwiązania branżowe

Magazyny i logistyka

System aktywnego zapobiegania pożarom firmy WAGNER zapewnia optymalną ochronę towarów magazynowych i procesów dostaw.

Czytaj więcej

Kontakt

Daj nam znać o swoim problemie z ochroną przeciwpożarową.

Kontakt

Wiadomości

Zarejestruj się w naszym biuletynie i otrzymuj cenne wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

do rejestracji

Rozwiązania branżowe

IT i EDP

Zapewnienie wysokiej dyspozycyjności sprzętu i procesów IT dzięki dostosowanej do potrzeb ochronie przeciwpożarowej firmy WAGNER.

Czytaj więcej
Rozwiązania branżowe

Archiwa, muzea i biblioteki

Dziedzictwo kulturowe i cenne zbiory można niezawodnie i niewidocznie chronić przed pożarem i wynikającymi z niego szkodami.

Czytaj więcej

Innowacyjne rozwiązania ochrony przeciwpożarowej od ekspertów

Firma WAGNER Group GmbH jako ekspert ochrony przeciwpożarowej rozwija i realizuje od roku 1976 technikę instalacji przeciwpożarowych. Jako międzynarodowy dostawca systemów i rozwiązań to prowadzone przez rodzinę przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się przede wszystkim w ochronie przeciwpożarowej dla branży IT/centrów obliczeniowych, magazynów i logistyki, archiwów, muzeów, produkcji, pojazdów szynowych i hoteli.Jednak również dla innych branż firma WAGNER na zamówienie oferuje specyficzne dla danego klienta optymalne koncepcje ochrony przeciwpożarowej.

Praca naszego przedsiębiorstwa w zakresie badań i rozwoju zaowocowała dotychczas ponad 700 patentami. Podkreśla to wysokie wymogi jakości i ciągłe staranie o poprawę i doskonałość ze strony firmy WAGNER.W zakresie wykrywania i zapobiegania pożarom firma WAGNER zalicza się do światowych liderów technologii i zapewnia swoim klientom cały zakres usług – od planowania i projektowania przez budowę instalacji aż po serwis g.

Oferta produktów opiera się na pięciu głównych punktach systemu: sygnalizacja pożarowa, wczesne wykrywanie pożaru (TITANUS®), zapobieganie pożarom (OxyReduct®), zwalczanie pożarów (FirExting®) i zarządzanie zagrożeniami (VisuLAN®) stosowanych często jako kombinacja.

Przedsiębiorstwo zatrudniające 640 pracowników z całkowite roczne wyniki w wysokości około 107 mln EUR dysponujące siecią filii w Niemczech (w Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, Hanowerze, Langenhagen, Lipsku, Mülheim a. d. Ruhr, Kolonii, Monachium i Stuttgarcie) i oddziałami w Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Polsce, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Singapurze oraz w Stanach Zjednoczonych kontynuuje swój szybki rozwój.