Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Nowe rozwiązania przeciwpożarowe dla Logistyki 4.0

Niezawodne rozwiązanie dla Twoich potrzeb

Rosnące poziomy automatyzacji, coraz większe zagęszczenie towarów pakowanych w ciasne przestrzenie, wysoce łatwopalne materiały opakowaniowe i urządzenia sterowane elektrycznie stwarzają problemy, których nie można rozwiązać w konwencjonalnych systemach ochrony przeciwpożarowej.
Holistyczna ochrona przeciwpożarowa ma inne podejście; wykorzystuje aktywne zapobieganie pożarom poprzez redukcję tlenu w celu ochrony towarów, inwestycji i procesów operacyjnych, a także w celu zabezpieczenia zdolności do dostarczania.
Dowiedz się więcej na bezpłatnym białym papierze.

do białej księgi