Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Ochrona przeciwpożarowa nie jest kwestią szczęścia

19/10/2017

„Fakt, że od dłuższego czasu nie wybuchł pożar, nie oznacza, że nie ma niebezpieczeństwa. Dla operatorów oznacza to jedynie szczęśliwy przypadek, który może się odmienić w każdej chwili”, mówi Marco van Lier ze Stowarzyszenia Niemieckich Towarzystw Ubezpieczeniowych.

W razie wybuchu pożaru centra obliczeniowe są narażone na ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury IT. Zwłaszcza awaria zasilania, która może wystąpić w przypadku pożaru, powoduje duże szkody w wyniku utraty danych. W dniach 28–29 listopada 2017 roku podczas odbywających we Frankfurcie targów DataCentre World WAGNER Group przedstawi rozwiązania przyszłości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które zostały specjalnie zaprojektowane w celu ochrony centrów obliczeniowych i zapobiegania utracie danych w przypadku pożaru. Pod hasłem „Dla centrum obliczeniowego przyszłości” producent instalacji zaprezentuje odpowiednie rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – szczególnie dla obszarów, w których zachodzą wysokiej rangi i wrażliwe technologicznie procesy.

TITANUS®: niezawodna czujka do szaf serwerowych

Prewencyjną podstawową ochronę oferują w niemal wszystkich zakresach stosowania również nie wywołujące fałszywych alarmów zasysające czujki dymu rodziny TITANUS®. Jednostki do wykrywania w systemie zasysania dymu na podstawie pobranych z otaczającego powietrza próbek wykrywają już najmniejsze ilości cząsteczek powstałych wskutek pirolizy. Przez to system TITANUS® jest do 2000 razy bardziej czuły od typowych czujników punktowych, działa w najtrudniejszych warunkach otoczenia i można go montować w elastyczny sposób. TITANUS RACK·SENS® to niezawodna czujka przeznaczona do implementacji w szafach serwerowych. Czujkę przeciwpożarową o wysokości 44,45 mm (jedna jednostka wysokości) w przypadku dwóch jednostek wysokości można opcjonalnie doposażyć w gaz gaśniczy NovecTM.

Na stanowisku targowym WAGNER Group odwiedzający mogą na żywo doświadczyć, jak działa TITANUS RACK·SENS®.

Aktywne zapobieganie pożarom dzięki OxyReduct®


Cieszący się międzynarodowym powodzeniem system OxyReduct® rozpoczyna działanie, zanim pożar się rozwinie, i chroni obszar IT przed przerwami w pracy i utratą danych. Za technologią OxyReduct® kryje się przemyślana idea, która ma na celu w ogóle nie dopuścić do rozwinięcia się pożaru. W tym celu w chronionej strefie zawartość tlenu zostaje w trwały sposób zmniejszona poniżej granicy zapłonu znajdujących się tam materiałów a następnie jest ona utrzymywana na tym poziomie. Potrzebny do redukcji zawartości tlenu azot jest wytwarzany na miejscu w sposób odpowiedni do potrzeb z powietrza z otoczenia.

FirExting®: wydajne i bezszkodowe gaszenie

Ponadto firma WAGNER zaprezentuje na targach gazową instalację gaśniczą dla centrów obliczeniowych, która będzie działała sprawnie i przede wszystkim bezszkodowo: FirExting®. W zależności od wymagań operatorów i indywidualnych warunków na miejscu, jako gazy gaśnicze stosuje się CO2, Novec 1230, a przede wszystkim azot. W połączeniu z instalacją OxyReduct® można realizować wielostopniowe koncepcje ochrony przeciwpożarowej za pomocą gazu obojętnego, jakim jest azot. Jeżeli czujki przeciwpożarowe, takie jak TITANUS®, wykrywają wydzielanie się dymu, za pomocą instalacji gaśniczej FirExting® można szybko zmniejszyć ilość tlenu do stężenia umożliwiającego gaszenie. Następnie system OxyReduct® może stale utrzymywać obniżone stężenie tlenu w pomieszczeniu, aby zlokalizować i przyczynę pożaru oraz podjąć odpowiednie działania zaradcze.

Więcej informacji o tych rozwiązaniach przeciwpożarowych i innowacyjnych produktach firmy WAGNER odwiedzający targi będą mogli uzyskać w hali 4.1. na stoisku 365.

WAGNER stellt IT-/EDV-Brandschutzlösungen auf der DataCentre World vor
TITANUS RACK.SENS® można z łatwością zaimplementować do szaf serwerowych.
OxyReduct® als Messehighlight der SICHERHEIT 2017
Dzięki zatwierdzonemu przez VdS systemowi przeciwpożarowemu OxyReduct® Grupa WAGNER aktywnie dba o to, aby pożary nie mogły się w ogóle rozprzestrzeniać.