Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Cenne unikaty wymagają przemyślanej ochrony przeciwpożarowej.
Zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego dzięki ochronie przeciwpożarowej firmy WAGNER
Zachowanie zabytków historycznych i skarbów kultury
Ochrona przed ogniem, dymem i sadzą

Ochrona przeciwpożarowa archiwów, muzeów i bibliotek

Profilaktyczna ochrona przeciwpożarowa historycznych eksponatów i dokumentów

Archiwa, biblioteki i muzea odgrywają niezwykle ważną rolę dla dokumentowania naszej historii. Znaczna część naszego dziedzictwa kulturowego jest zachowana w postaci niezastąpionych dokumentów i eksponatów w tych instytucjach. Ogromna wartość unikalnych eksponatów, artefaktów historycznych i danych z archiwum cyfrowego sprawia, że miejsca ich przechowywania zasługują na szczególne zabezpieczenie i wymagają wysokiego stopnia ochrony przeciwpożarowej.

Zagrożenia pożarowe i rozwój pożaru w archiwach, muzeach i bibliotekach

Zagrożenie pożarowe w archiwach, muzeach i bibliotekach jest zasadniczo niskie, ponieważ materiały z eksponatów nie zapalają się samoczynnie. Jednak ochrona przeciwpożarowa stanowi dla tych instytucji spore wyzwanie: Uszkodzenia systemów elektrycznych, które w tego rodzaju budynkach często są przestarzałe, mogą stwarzać szczególne zagrożenie pożarowe. Na przykład w roku 2004 uszkodzone połączenie elektryczne spowodowało katastrofalny w skutkach pożar w bibliotece księżnej Anny Amalii w Weimarze. Za okładziną ściany tlący się ogień przez długi czas pozostawał niewykryty aż do momentu, w którym konwencjonalne czujki dymu wykryły już rozwinięty pożar. Jednak dla wielu książek i dzieł sztuki wykrycie nastąpiło zbyt późno. Ogień i woda gaśnicza trwale je zniszczyły.

Poniższy przykład ilustruje problem: Jeżeli w archiwum, muzeum lub bibliotece wybuchnie pożar, skala zniszczeń jest często ogromna. Łatwopalne materiały, takie jak papier, karton, drewno czy tekstylia, są idealnym podłożem dla pożarów i w tym przypadku zostałyby nieodwracalnie zniszczone. Jednocześnie dokumenty i eksponaty często leżą stłoczone w suchych pomieszczeniach archiwów, magazynów muzealnych i bibliotek. Jeżeli dojdzie do zapłonu, ogień rozprzestrzenia się w ciągu kilku sekund. Substancje konserwujące, takie jak alkohol lub etanol, eksponatów mokrych również stanowią wysoce łatwopalne substancje, które mogą działać jako przyspieszacze ognia. Nawet niewielkie ilości dymu i sadzy wystarczą, aby nieodwracalnie uszkodzić wrażliwe artefakty i dokumenty.

Najwyższe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W związku z tym wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w bibliotekach, muzeach i archiwach są szczególnie wysokie. Czujka dymu musi wykryć pożar po jego wznieceniu tak szybko, jak to możliwe, aby można było jak najszybciej zapobiec jego rozprzestrzenianiu się. Tradycyjne punktowe czujki pożarowe zazwyczaj nie są w stanie wykonać tego zadania, ponieważ wykrywają pożar już w pewnej fazie jego rozwoju. Gaszenie pożaru z użyciem instalacji tryskaczowej również jest problematyczne. Zaczyna działać dopiero wtedy, gdy pożar się już rozprzestrzenił, i choć byłaby w stanie go ugasić, to użycie wody gaśniczej również poważnie uszkodziłoby lub zniszczyłoby archiwalne dokumenty, które do tego czasu zostały nieuszkodzone. W przypadku dokumentów, które czasami są ostatnimi świadkami wydarzeń historycznych, rozporządzeń budowlanych lub własnego pochodzenia, należy zatem podjąć środki zapobiegawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Droga do idealnej ochrony przeciwpożarowej dla muzeów, archiwów i bibliotek prowadzi poprzez aktywną ochronę przeciwpożarową w postaci instalacji do redukcji tlenu OxyReduct® w połączeniu z systemem wczesnego rozpoznawania pożaru przez zasysające czujki dymu TITANUS® firmy WAGNER.

Aktywne zapobieganie pożarom w archiwach, muzeach i bibliotekach

Profilaktyczna ochrona przeciwpożarowa zmniejsza ryzyko pożaru, zamiast regulować uszkodzenia.

Ryzyko powstania pożaru w archiwach, magazynach muzealnych i bibliotekach można aktywnie zmniejszyć dzięki systemowi zapobiegania pożarom firmy OxyReduct® WAGNER. System redukcji zawartości tlenu OxyReduct® (Oxy = tlen, Reduct = redukcja) w sposób kontrolowany wprowadza do strefy ochrony azot i zabiera bazę tlenową z każdego pożaru.

Wiadomości

Zarejestruj się w naszym biuletynie i otrzymuj cenne wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla archiwów, muzeów i bibliotek.

do rejestracji

Zalety

 • Bezpieczny
  Bardzo wczesne wykrywanie pożarów lokalizuje pożar już w fazie powstawania, nawet w najtrudniejszych warunkach architektonicznych.
 • Efektywny
  Nie tylko chroni eksponaty i archiwalia przed zniszczeniem przez dym i sadzę, ale także zapobiega szkodom następczym.
 • Niewidoczny
  Efektywna ochrona przeciwpożarowa, nie ingerująca w istniejąca architekturę i nie naruszająca estetyki budynku.
 • Ekonomiczny
  Atrakcyjny stosunek użyteczności do ceny przy bardzo prostej adaptacji użytkowej aktywnej ochrony przeciwpożarowej.

Projekty referencyjne

Muzeum Historii Naturalnej, Berlin (Niemcy): Ochrona przeciwpożarowa w archiwum

W Muzeum Historii Naturalnej posiadamy unikatową wilgotną kolekcję konserwowanych alkoholowo preparatów pochodzenia zwierzęcego o nieocenionej wartości naukowej i kulturalnej. Gdyby coś się tutaj wydarzyło w kierunku pożaru lub podobnego, praca badawcza trwająca ponad 200 lat byłaby zagrożona lub nawet zniszczona w jednym przysiędze.

Dr Peter Bartsch, kierownik działu i kurator odpowiedzialny za zbiory Muzeum für Naturkunde w Berlinie.

Do sprawozdania

Galeria Miejska w Lenbachhaus, Monachium (Niemcy): Ochrona kolekcji dzieł sztuki dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W celu ochrony swojej kolekcji dzieł sztuki „Galeria Miejska w Lenbachhaus” zdecydowała się na wdrożenie zintegrowanego rozwiązania złożonego z systemu zapobiegania pożarom i wczesnego wykrywania pożarów w połączeniu z inteligentną i nowoczesną technologią.

Przejdź do raportu z korzystania

British Library, Boston Spa (Wielka Brytania): Maksymalne bezpieczeństwo dokumentów z inteligentną ochroną przeciwpożarową

System OxyReduct® z technologią adsorpcyjną VPSA (Vaccum Pressure Swing Adsorption) jest nie tylko efektywny pod względem bezpieczeństwa, lecz również niskich kosztów eksploatacji.

Patrick Dixon, Kierownik działu budowlanego i technicznego, British Library

Przejdź do raportu z korzystania