Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Profilaktyczna ochrona przeciwpożarowa zmniejsza ryzyko pożaru, zamiast regulować uszkodzenia.

Profilaktyczna ochrona przeciwpożarowa od samego początku zmniejsza zagrożenia pożarowe

Ryzyko powstania pożaru w archiwach, magazynach muzealnych i bibliotekach można aktywnie zmniejszyć dzięki systemowi zapobiegania pożarom firmy OxyReduct® WAGNER. System redukcji zawartości tlenu OxyReduct® (Oxy = tlen, Reduct = redukcja) w sposób kontrolowany wprowadza do strefy ochrony azot i zabiera bazę tlenową z każdego pożaru. Wprowadzany azot zmniejsza stężenie tlenu w powietrzu pomieszczenia do poziomu, na którym można zapobiec rozwojowi i rozprzestrzenianiu się ognia.

Firma WAGNER oferuje różnego rodzaju koncepcje ochrony, które z jednej strony umożliwiają swobodny dostęp, a z drugiej tworzą podstawową ochronę ognioodporną. W tym celu poziom tlenu obniża się ze standardowego poziomu wynoszącego 20,95% do 17% – wystarczająco dla człowieka, za mało na pożar. Z drugiej strony dzięki instalacji do redukcji zawartości tlenu OxyReduct® można wdrożyć koncepcje ochrony, które zapewniają maksymalną ochronę przed powstawaniem i rozprzestrzenianiem się pożarów. W tym celu uzyskuje się i utrzymuje stały poziom ochrony poniżej wartości granicznej zapłonu dominujących materiałów. Przykładowo stężenie tlenu resztkowego wynosi 13,8% obj., przez co takie materiały stałe jak papier, zazwyczaj nie mogą się zapalić samoczynnie. W strefie mogą w ograniczonym stopniu przebywać osoby upoważnione.

Ponadto, w zależności od pory dnia lub strefy ochrony, można dowolnie definiować różne stężenia tlenu resztkowego, na przykład w celu zwiększenia stopnia ochrony w nocy lub w zautomatyzowanych magazynach. W przeciwieństwie do stref dla zwiedzających, gdzie zastosowanie instalacji tryskaczowych ma sens ze względu na liczbę osób, za sprawą OxyReduct® stosowanie tryskaczy w magazynach i archiwach przechodzi już do historii.

Ochrona przeciwpożarowa na miejscu

System zapobiegania pożarom OxyReduct® system przeciwpożarowy wytwarza na miejscu wymagany azot z otaczającego powietrza. Azot jest głównym składnikiem naszego naturalnego powietrza oddechowego i dlatego może być produkowany w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto azot jest obojętny dla ozonu, nietoksyczny i nie ma wpływu na niezastąpione dobra kultury.

Zalety aktywnej ochrony przeciwpożarowej są oczywiste: Nie występują szkody spowodowane dymem, pożarem i użyciem środków gaśniczych przez konwencjonalne systemy gaśnicze, a jednocześnie ryzyko powstania pożaru ulega zmniejszeniu.

Wczesne wykrywanie pożaru daje znaczną przewagę czasową.

Zasysające czujki dymu marki TITANUS® zapewniają aktywną ochronę przeciwpożarową przez bardzo czuły system wczesnego wykrywania pożaru: TITANUS® stale pobiera próbki powietrza z otoczenia przez system rurek i w ten sposób wykrywa pożar już na etapie rozwoju. Dzięki tej przewadze czasowej nad konwencjonalnymi czujkami pożarowymi, pożar można wykryć i ugasić najszybciej jak tylko możliwe, zanim nieodwracalnie zniszczy eksponaty, dokumenty i katalogi danych. Dzięki aktywnemu próbkowaniu powietrza najmniejsze ilości dymu są wykrywane z dużą czułością i niezawodnie analizowane. Nie są generowane fałszywe alarmy i nie występują możliwe koszty wynikające z ewakuacji, przerw w pracy lub kosztownej akcji gaśniczej. Systemy zasysających czujek dymu pracują nawet przy silnym przepływie powietrza, trudnym dostępie, dużym zapyleniu lub w wysokich pomieszczeniach, dlatego często znajdują zastosowanie w archiwach, bibliotekach i muzeach. System wczesnego wykrywania pożaru nie ingeruje w istniejącą architekturę. TITANUS® instaluje się w dyskretnym miejscu, dlatego idealnie nadaje się do obiektów objętych ochroną konserwatorską, które są szczególnie wymagające pod względem estetycznym. System rurek z otworami zasysającymi można zainstalować w sposób niemal niewidoczny dla odwiedzających, a detektor może być dostępny centralnie dla pracowników oraz w celach konserwacyjnych.

Znaczenie prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej: Każda minuta ratuje historię

W przypadku wykrycia powstającego pożaru jeszcze w fazie pirolizy, w której dym nie jest jeszcze widoczny, można natychmiast podjąć środki mające na celu uniknięcie pożaru lub powstrzymanie jego rozprzestrzeniania. Ewakuacja osób drogami ewakuacyjnymi jest tylko jednym z wdrażanych środków ochrony przeciwpożarowej. Szczególnie w przypadku ochrony unikatowych eksponatów o walorach artystycznych lub kulturowych ochrona przeciwpożarowa za pomocą zasysających czujek dymu chroni przed zniszczeniem. Ale to nie wszystko: Archiwa, muzea i biblioteki często znajdują się w zabytkowych budynkach, które są pod opieką konserwatora zabytków i mają dużą wartość historyczną dla społeczeństwa. Zadaniem ochrony przeciwpożarowej jest zachowanie również tej wartości dla przyszłych pokoleń.

Skuteczne gaszenie pożarów bez pozostałości za pomocą gazowych instalacji gaśniczych

System gaszenia gazem FirExting® firmy WAGNER, który do gaszenia stosuje gaz naturalny, jakim jest azot, zapewnia łagodne i bezszkodowe gaszenie w przypadku pożaru. W przypadku instalacji gaśniczych wykorzystujących gazy nie występują uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków gaśniczych w instalacjach konwencjonalnych.

Dlaczego firma WAGNER?

Jako członek stowarzyszenia bvfa (niem. Bundesverband technischer Brandschutz e. V.) firma WAGNER oferuje najnowocześniejsze koncepcje ochrony z jednego źródła. Swoje zaufanie okazało nam na przykład Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie.

Przekonaj się o WAGNER tutaj          Możesz się z nami skontaktować tutaj

Łączenie systemów

Dzięki systemowi zarzadzania zagrożeniami VisuLAN® system zarządzania zagrożeniami można monitorować różne technologie w budynkach, systemy komunikacji i bezpieczeństwa oraz centralnie nimi zarządzać. Ryzyko związane z bezpieczeństwem i błędy w obsłudze ulegają zminimalizowaniu. W nagłych przypadkach można natychmiast podjąć właściwe działania, aby zapobiec poważnym awariom.