Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Ochrona przeciwpożarowa bez pozostałości po pożarze

Rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla IT i EDP

Aby zapewnić niezawodne działanie działów IT przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, konieczne są skoordynowane środki bezpieczeństwa. W wysoce dostępnych strukturach IT standardowym rozwiązaniem są redundancje w technologii klimatyzacji, a także nieprzerwane zasilanie oraz regularna konserwacja bez zatrzymywania pracy. Inteligentna ochrona przeciwpożarowa urządzeń może również zapobiegać zagrożeniom pożarowym i zapewniać ochronę osobistą, ochronę środowiska i majątku. Podstawową ochronę zapewniają bardzo czułe i zasysające czujki dymu z zabezpieczeniem przed fałszywymi alarmami w systemie sygnalizacji pożarowej. Dodatkowo w sytuacji awaryjnej automatyczna, gazowa instalacja gaśnicza z azotem skutecznie i bez pozostawiania śladów dławi pożar. Wielu operatorów centrów obliczeniowych polega na bezpłatnym chłodzeniu, które pozwala im obniżyć wysokie koszty energii. Również w tym przypadku firma WAGNER oferuje indywidualne rozwiązania przeciwpożarowe, które nie tylko zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa, ale również pozwalają uniknąć braku zasilania w przypadku pożaru.

Aktywne zapobieganie pożarom za pomocą systemu OxyReduct®

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej firmy WAGNER opiera się na aktywnym zapobieganiu pożarom za pomocą instalacji do redukcji zawartości tlenu OxyReduct®. Aktywny system zapobiegania pożarom redukuje stężenie tlenu w strefie ochrony z 20,9% obj. w normalnym powietrzu atmosferycznym do obniżonego poziomu ochrony. Odbywa się to przez kontrolowane doprowadzenie azotu do strefy. Takie rozwiązanie dosłownie zabiera „powietrze do oddychania” ze strefy pożaru, a dalszy rozwój ognia staje się niemożliwy. Wymagany w tym celu azot pozyskuje się na miejscu z powietrza z otoczenia w sposób oszczędny i przyjazny dla środowiska.

Zakres, w jakim należy zmniejszyć zawartość tlenu, ustala się zawsze w odniesieniu do dominujących materiałów oraz ich zróżnicowanych wartości granicznych zapłonu. Dla sektora IT wartości graniczne zapłonu istniejących substancji oraz wymagane stężenie projektowe instalacji do redukcji zawartości tlenu określa norma VdS 3527. W innych strefach ochrony wymagane stężenie tlenu jest ustalane indywidualnie na podstawie testów pożarowych firmy WAGNER, o ile są one konieczne. Ponadto należy zastanowić się nad tym, czy pracownicy lub klienci przez cały czas muszą mieć swobodny dostęp do strefy. Stosuje się różne koncepcje ochrony przeciwpożarowej – niektóre z nich z wielostopniową redukcją tlenu – optymalnie dostosowane do warunków otoczenia i wymaganego celu ochrony przeciwpożarowej.

Wykrywanie tlących się pożarów: Wczesne wykrywanie pożaru za pomocą zasysających czujek dymu TITANUS®

W celu monitorowania pomieszczeń systemu informatycznego pod kątem ochrony przeciwpożarowej należy zainstalować automatyczny system sygnalizacji pożarowej. Przy projektowaniu i instalacji automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej należy stosować się do wytycznych VdS 2095. Punktowe czujki dymu (czujki punktowe) wykorzystuje się często do monitorowania obszarów IT. Ważne jest, aby były one dostosowane do monitorowanego obszaru i spodziewanych parametrów pożarowych. Wczesne wykrywanie pożaru w klimatyzowanych obszarach IT z konwencjonalnymi punktowymi detektorami jest trudne, ponieważ charakterystykę pożarową zniekształca nawiewane powietrze. W rezultacie czujki pożarowe wykrywają pożar dopiero po pojawieniu się pewnej ilości ognia. Aktywną ochronę w obszarze IT zapewniają zasysające czujki dymu (dawniej systemy oddymiania) o wysokiej czułości reakcji, które mimo dużego przepływu powietrza wykrywają pożar nawet w fazie rozwoju. Zasysające czujki dymu TITANUS® firmy WAGNER niezawodnie zapewniają wczesne wykrywanie pożaru, a tym samym decydującą przewagę czasową: Wystarczy analiza zaledwie 2 gram substancji w ciągu 180 sekund, aby system zadziałał. Różne progi alarmowe umożliwiają rozróżnienie różnych sytuacji pożarowych, a reakcje na dany pożar można odpowiednio dostosować. Wczesne wykrywanie pożaru zapewnia, że skutki początkowej fazy pożaru można opanować na wczesnym etapie, a ewentualne uszkodzenia ograniczyć do minimum.

Zależność dwóch komunikatów zapobiegająca fałszywym alarmom

System zasysających czujek dymu może występować w wersji badającej zależność dwóch komunikatów w celu wykrycia automatycznej instalacji gaśniczej w przypadku pożaru. Spełnia zatem wymagania VDE 0833-2, zgodnie z którymi dwie niezależne czujki sygnalizują alarm pożarowy.

Zwiększona czułość dzięki efektowi zbiorczemu

Zasysające czujki dymu działają na zasadzie tak zwanego efektu zbiorczego, który występuje, gdy w pomieszczeniu znajduje się kilka otworów zasysających, które jednocześnie pochłaniają dym. Znacznie zwiększa to czułość zasysającej czujki dymu. Konwencjonalne punktowe czujki dymu wyzwalają alarm tylko w przypadku przekroczenia zdefiniowanej wcześniej wartości gęstości dymu lub zwiększenia gęstości dymu. Natomiast zasysające czujki dymu niezawodnie wykrywają wirujące cząsteczki dymu w pomieszczeniu.

Monitorowanie urządzeń za pomocą zasysających czujek dymu TITANUS®

Oprócz monitorowania pomieszczeń system kontroluje również takie obiekty, jak szafy rozdzielcze, serwerownie lub urządzenia pomiarowo-kontrolne, które z reguły są źródłem pożaru, jeśli nie jego przyczyną, pod względem powstawania pożaru za pomocą wczesnego wykrywania. Dzięki temu systemy zasysających czujek dymu firmy WAGNER można instalować w szafach serwerowych, na przykład w celu wczesnego wykrywania miejsc o największym zagrożeniu pożarowym. System TITANUS RACK·SENS® to oferta firmy WAGNER stanowiąca specjalne rozwiązanie do instalacji w szafach EDP, serwerowych i rozdzielczych. Zintegrowany system wykrywania i gaszenia pożaru w korzystnej cenie oferuje system monitorowania do 5 szaf w jednym systemie. System nadaje się do urządzeń o wysokości 44,45 mm (1U) z zewnętrznym systemem gaszącym lub do urządzeń o wysokości 88,9 mm (2U) z wbudowanym systemem gaszącym.

Planowanie ochrony przeciwpożarowej do obszarów IT

W celu skutecznego zabezpieczenia się przed stratami w sektorze IT ważne jest, aby wszystkie działania podejmowane w tym celu były skoordynowane z celami ochronnymi danego przedsiębiorstwa i odpowiednio skoordynowane.

Jako główne założenie przy planowaniu środków bezpieczeństwa, np. przy budowie serwerowni, można przyjąć podstawową ochronę informatyczną Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Informacji (niem. BSI). Ochrona podstawowa opisuje procedurę identyfikacji i wdrażania środków bezpieczeństwa dla obszarów IT. Ma ona na celu określenie odpowiedniego poziomu ochrony obszarów IT i zawiera w katalogach zalecenia dotyczące środków technicznych, organizacyjnych lub ochrony pracowników.

Należy zadbać zarówno o konstrukcyjne środki ochrony przeciwpożarowej, takie jak stosowanie niepalnych materiałów i materiałów budowlanych, jak i konstrukcyjne oddzielenie stref, np. za pomocą drzwi przeciwpożarowych. Ponadto należy podjąć działania organizacyjne, takie jak przygotowanie planów dróg ewakuacji i planów straży pożarnej. Oprócz środków technicznych, takich jak kontrola dostępu, należy również zaplanować system alarmu przeciwpożarowego i system gaśniczy w obszarze IT. Aby zapewnić pełną integrację różnych działań o charakterze konstrukcyjnym, organizacyjnym i technicznym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i spełnić cele ochrony przeciwpożarowej, zaleca się opracowanie zintegrowanej koncepcji ochrony przeciwpożarowej na wczesnym etapie. Już podczas planowania budowy centrum obliczeniowego należy określić, gdzie mają się znajdować strefy, gdzie będą występowały materiały łatwopalne lub gdzie podniesiona podłoga nadaje się do układania systemów rur w celu wczesnego wykrywania pożaru.   Konsultacje ze specjalistami w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy przeprowadzać już na etapie planowania systemu informatycznego.

Dlaczego firma WAGNER?

Firma WAGNER jako doświadczony ekspert z zakresu ochrony przeciwpożarowej od roku 1976 opracowuje rozwiązania zapobiegawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla sektora IT.

Przekonaj się o WAGNER tutaj          Możesz się z nami skontaktować tutaj

.

Ważne wytyczne VdS dla systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji do redukcji zawartości tlenu i instalacji gaśniczych

  • VdS 2095 Wytyczne dotyczące automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej – planowanie i instalacja
  • VdS 3527 Wytyczne dotyczące systemów zobojętniania i redukcji tlenu – planowanie i instalacja
  • VdS 2093 Instalacje gaśnicze CO2, planowanie i instalacja
  • VdS 2304 Ochrona wyposażenia systemów elektrycznych i elektronicznych, wytyczne dotyczące planowania i instalacji
  • VdS 2380 Planowanie i instalacja systemów gaśniczych opartych na nieskroplonych gazach obojętnych
  • VdS 2381 Planowanie i instalacja systemów gaśniczych opartych na węglowodorach halogenowanych
  • VdS 2496 Wytyczne dotyczące sterowania instalacji gaśniczych

Łączenie systemów

Dzięki systemowi zarzadzania zagrożeniami VisuLAN® system zarządzania zagrożeniami można monitorować różne technologie w budynkach, systemy komunikacji i bezpieczeństwa oraz centralnie nimi zarządzać. Ryzyko związane z bezpieczeństwem i błędy w obsłudze ulegają zminimalizowaniu. W nagłych przypadkach można natychmiast podjąć właściwe działania, aby zapobiec poważnym awariom.

FirExting IT i EDP

W przypadku pożaru w obszarze IT należy zainstalować automatyczną instalację gaśniczą.  Firma WAGNER stawia przede wszystkim na gazowe instalacje gaśnicze z gazami obojętnymi, ponieważ gaszą efektywnie i bez pozostałości. Ponadto gazy te nie mają właściwości korozyjnych ani nie przewodzą prądu elektrycznego. Podczas gaszenia instalacja gaśnicza doprowadza do strefy ochrony gaz pod wysokim ciśnieniem. W przypadku konwencjonalnych systemów gaśniczych istnieje ryzyko uszkodzenia wrażliwych komponentów. Firma WAGNER opracowała w tym celu odpowiednie rozwiązanie: Aby chronić wrażliwe podzespoły, firma oferuje specjalnie opracowany tłumik dźwięku (FirExting®SILENT), który zapewnia, że ciśnienie akustyczne na wlocie gazu gaśniczego jest redukowane przez dysze gaśnicze. Ciśnienie akustyczne przekraczające 130 dB(A) ulega redukcji do około 98 dB(A). W pomieszczeniach wewnętrznych można również zastosować łagodny dopływ gazu za pomocą opcjonalnego regulatora przepływu firmy WAGNER w celu zmniejszenia nacisku na powierzchnie.