Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Większe bezpieczeństwo dzięki ochronie przeciwpożarowej dostosowanej do potrzeb

Zapobieganie pożarom w magazynie drobnych części

System zapobiegania pożarom OxyReduct® firmy WAGNER to innowacyjne rozwiązanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które tworzy w pomieszczeniu atmosferę ochronną przez stałe zmniejszanie zawartości tlenu. Stosowanie azotu w celu redukcji tlenu ma decydujące zalety: azot nie jest toksyczny i przy zajmując 78,09% obj. stanowi główny składnik powietrza. W ten sposób można uzyskać efekt polegający na tym, że do obszarów, w których zastosowanie instalacji redukcji zawartości tlenu zapewnia najwyższą lub pełną ochronę przeciwpożarową, z pewnością będą mogli wejść również ludzie. Właściwości azotu powodują, że wymagany, równomierny rozkład, a tym samym równomierne stężenie w całej strefie ochrony, można zapewnić zarówno w sposób trwały, jak i przy zmieniających się stężeniach tlenu.

Rozwiązanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej do systemów szaf magazynowych lub systemów shuttle

Tendencja do większej automatyzacji i zautomatyzowanych procesów w magazynach i centrach dystrybucji wymaga nowych form technologii magazynowych oraz elastycznych układnic. Systemy szaf magazynowych lub systemy shuttle cieszą się zatem coraz większą popularnością w obszarze zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania, a zwłaszcza w automatycznych magazynach drobnych części. Badanie trendów przeprowadzone przez magazyn logistyczny FM wśród specjalistów z branży logistycznej w Niemczech potwierdziło, że systemy shuttle stają się coraz bardziej popularną technologią magazynową i nadają się szczególnie do magazynów o dużej przepustowości. Automatyczne windy magazynowe służą bowiem optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni i optymalizacji przepływu towarów. Ponadto pełna automatyzacja przez dynamiczne systemy magazynowe oznacza dla przedsiębiorstw większą dochodowość.

W celu zapewnienia dochodowości magazynów systemy magazynowe oraz pobierania wymagają odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej. Jednakże szczególnie ciasne składowanie i wysokie zagęszczenie materiału w magazynach z systemami shuttle często powodują trudności w przypadku konwencjonalnych instalacji przeciwpożarowych i gaśniczych. W przypadku standardowo skonfigurowanych dysz gaśniczych nie jest możliwe gaszenie zgodnie z wytycznymi niemieckiego Zrzeszenia Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS). Dlatego też firma WAGNER opracowała specjalne rozwiązanie do pionowych systemów shuttle i systemów paternoster: Instalacją gaśniczą na azot FirExting® firma WAGNER zabezpiecza podnośniki magazynowe wiodącego na arenie światowej producenta automatycznych systemów magazynowania i pobierania Kardex Remstar. W przypadku pożaru rurki dyfuzora z licznymi małymi otworami delikatnie wprowadzają gaz gaśniczy w postaci azotu, a nawet zapewniają równomierne rozprowadzenie gazu gaśniczego w windzie magazynowej. Otwory są indywidualnie dopasowywane do warunków konstrukcyjnych systemu regałów w taki sposób, aby azot można było wprowadzać bez zatykania. Zaraz po pierwszym ugaszeniu, w odstępach kilku minut uruchamiają się kolejne butle środka gaśniczego. Ten dodatkowy dopływ zapewnia, że wymagany przez właściwe instytuty badawcze (VdS, FM Global) czas retencji wynoszący 10 minut w celu niezawodnej ochrony przeciwpożarowej zostaje zachowany. Firma WAGNER oferuje obecnie unikatową koncepcję ochrony przeciwpożarowej, która jest zgodna z wymaganym czasem przechowywania w szafach magazynowych zgodnie z wytycznymi VdS 2380 (instalacje gaśnicze oparte na nieskroplonych gazach obojętnych, projektowanie i montaż). Stopniowy dopływ przy ciśnieniu wynoszącym zaledwie 2 bary sprawia, że nawet towary wrażliwe pozostają nieuszkodzone.

Uzupełnienie systemu zapobiegania pożarom stanowi zasysająca czujka dymu TITANUS®, która wcześnie i niezawodnie wykrywa ewentualnie tlący się pożar.

Dlaczego firma WAGNER?

Firma WAGNER oferuje operatorom nie tylko rozwiązania przeciwpożarowe indywidualnie dostosowane do danego magazynu, lecz również w sposób zrównoważony chroni zarówno towary, jak i inwestycje firmy, a tym samym zabezpiecza zobowiązania dostawy.

Przekonaj się sam!         Skontaktuj się z nami tutaj

Łączenie systemów

Zasysające czujki dymu TITANUS® stosuje się w połączeniu z systemem aktywnej ochrony przeciwpożarowej w celu wczesnego wykrywania tlącego się ognia. Najmniejsze cząsteczki pirolizy w powietrzu mogą można skutecznie wykryć przy użyciu systemu wczesnego wykrywania pożaru TITANUS®.

Dzięki systemowi zarzadzania zagrożeniami VisuLAN® system zarządzania zagrożeniami można monitorować różne technologie w budynkach, systemy komunikacji i bezpieczeństwa oraz centralnie nimi zarządzać. Ryzyko związane z bezpieczeństwem i błędy w obsłudze ulegają zminimalizowaniu. W nagłych przypadkach można natychmiast podjąć właściwe działania, aby zapobiec poważnym awariom.