Zapewnienie procesów dostaw i minimalizacja ryzyka związanego z przedsiębiorczością
za pomocą systemu aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct®
Wysokie systemy regałowe, wąskie korytarze, wysokie wartości wymagają przemyślanej ochrony przeciwpożarowej.
Z ochroną przeciwpożarową firmy WAGNER jesteś po prostu na bieżąco

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie

Ryzyko pożarowe i przyczyny pożarów w magazynie

Według badań przeprowadzonych przez Niemiecką Izbę Ubezpieczeń (GDV) ponad jedna trzecia pożarów w handlu i przemyśle ma miejsce w magazynach. Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa w sektorze magazynowym i logistycznym ma zatem szczególne znaczenie i już teraz powinna odgrywać ważną rolę w planowaniu centrów logistycznych i magazynów. Powodem pożaru w magazynie są zazwyczaj iskry spowodowane przeciążeniem podzespołów elektronicznych, takich jak silniki napędowe lub urządzenia do obsługi regałów.

Kolejną przyczynę pożaru stanowią awarie techniczne. Specjalne warunki panujące w halach magazynowych lub centrach logistycznych zwiększają ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia: wąskie korytarze, wysokie systemy regałowe, długie przenośniki taśmowe, skoncentrowana objętość towarów w ograniczonych przestrzeniach oraz łatwopalne materiały opakowaniowe sprzyjają powstawaniu pożarów. Szczególnie w magazynach pojemników euro lub substancji niebezpiecznych ochrona przeciwpożarowa ma ogromne znaczenie. W magazynie drobnych części zachowanie plastiku, z których są wykonane te pojemniki, w razie pożaru niesie ze sobą zwiększone ryzyko. W magazynie materiałów niebezpiecznych lekko lub wysoce łatwopalne materiały, które są tutaj przechowywane, trzeba w szczególny sposób chronić ze względu na ryzyko wybuchu w przypadku pożaru.

Znaczenie ochrony przeciwpożarowej dla magazynów i logistyki

 • Ochrona osób
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona procesów operacyjnych i utrzymanie zdolności nieprzerwanych dostaw (a więc również części środków utrzymania)
 • Ochrona inwestycji w towary, technologie i budynki

Popyt na centra logistyczne i magazyny, a co za tym idzie liczba takich centrów i magazynów, stale rośnie. Jednocześnie branża magazynowa i logistyczna musi sprostać licznym wymaganiom: Rozwój w postaci handlu internetowego i zwiększone oczekiwania klientów, takie jak „dostawa tego samego dnia”, stwarzają coraz bardziej złożone wyzwania. Automatyzacja procesów, zoptymalizowane interfejsy, szybkość i absolutna elastyczność są niezbędne, aby zapewnić coraz krótsze czasy przetwarzania w magazynie od przyjęcia towaru do jego dostawy. Dla sukcesu i istnienia firmy konieczne jest zagwarantowanie zdolności do dostarczania i utrzymania procesów operacyjnych przez cały czas.

Rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla każdego typu pamięci masowej


Innowacyjne rozwiązania ochrony przeciwpożarowej dla magazynów i logistyki

Prewencyjna minimalizacja zagrożenia pożarem

Firma WAGNER oferuje użytkownikom hal magazynowych i centrów logistyki innowacyjne koncepcje ochrony przeciwpożarowej służące wsparciu bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony ludzi, procesów oraz towarów: za pomocą aktywnego systemu zapobiegania pożarom OxyReduct® w zdefiniowanej strefie ochrony zostaje obniżone stężenie tlenu, co zapobiega powstaniu i rozprzestrzenieniu się pożaru. Inaczej niż w przypadku ochrony przeciwpożarowej za pomocą tryskaczy możliwemu pożarowi zapobiega się tutaj przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu.

Dlaczego firma WAGNER?

Jako doświadczony konstruktor instalacji firma WAGNER specjalizuje się w planowaniu i projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej dla magazynów i logistyki. Firma jest jednym ze światowych liderów technologicznych w dziedzinie zapobiegania pożarom.

Zalety

 • Doświadczenie
  Firma WAGNER, dysponująca zgromadzonym w ciągu ponad 40 lat know-how w zakresie ochrony przeciwpożarowej, to niezawodny partner.
 • Innowacyjność
  Jako lider technologiczny, firma WAGNER stale rozwija własne systemy ochrony przeciwpożarowej we własnym dziale badawczo-rozwojowym.
 • Prewencja
  Minimalizacja ryzyka zamiast likwidacji szkód z wykorzystaniem technologii zapobiegania pożarom OxyReduct®.
 • Specjalizacja
  Jedną z ważniejszych specjalności firmy WAGNER jest ochrona przeciwpożarowa hal magazynowych i centrów logistycznych-możemy się pochwalić referencjami
 • Brak zanieczyszczeń
  WAGNER wykorzystuje jako środki gaśnicze gazy, które gaszą pożary inaczej niż ma to miejsce w systemach tryskaczowych, skutecznie i bez zanieczyszczeń

Projekty referencyjne

Davert GmbH, Münsterland (Niemcy): Ochrona przeciwpożarowa w magazynie wysokiego składowania

Ochrona przeciwpożarowa musi być bezproblemowa i łatwa w konserwacji. Instalacja była bezproblemowa, a serwis na górze. To dało nam zaufanie do firmy WAGNER jako partnera.

Friedrich Niehoff, Partner Zarządzający Davert GmbH

Przejdź do raportu z korzystania

KLM GmbH, Rheine (Niemcy): Ochrona przeciwpożarowa w magazynie głębokiego mrożenia

To rozwiązanie mówi samo za siebie: W naszej nowej mroźni wysokiego składowania dzięki aktywnemu zapobieganiu pożarom za pomocą redukcji tlenu nie może dojść do wybuchu pożaru. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej zastosowanej technologii VPSA (Vaccum Pressure Swing Adsorption) nie tylko osiągamy doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa, ale również oszczędzamy na kosztach eksploatacji.

Georg Grewe, Prezes, KLM Logistik

Przejdź do raportu z korzystania

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie substancji niebezpiecznych

Staliśmy przed trudnym zadaniem, którego nie można było rozwiązać klasyczną techniką zabezpieczeń. Nasza zakładowa straż pożarna daremnie próbowała w seriach rozległych testów podpalić testowy magazyn chroniony systemem OxyReduct®.

Dr Peter Bachhausen, Kierownik działu bezpieczeństwa i ochrony środowiska, BASF Coatings AG