Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Ochrona przeciwpożarowa dla branży magazynowej
za pomocą systemu aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct®
Wysokie regały, wąskie przejścia, duże liczby - to wymaga przemyślanej ochrony przeciwpożarowej.
Z ochroną przeciwpożarową firmy WAGNER jesteś po prostu na bieżąco

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie

Ryzyko pożarowe i przyczyny pożarów w magazynie

Dlaczego ochrona przeciwpożarowa w magazynie?

Według badań przeprowadzonych przez Niemiecką Izbę Ubezpieczeń (GDV) ponad jedna trzecia pożarów w handlu i przemyśle ma miejsce w magazynach. Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa w sektorze logistyczno-magazynowym ma zatem szczególne znaczenie i powinna być uwzględniana już na etapie projektowania centrum logistycznego lub hali magazynowej. Najczęstszą przyczyną wybuchu pożaru w magazynie jest przeskok iskry spowodowany przeciążeniem podzespołów elektronicznych, np. silników napędowych lub urządzeń do obsługi regałów.

Tekst i media

Kolejną przyczyną pożaru są awarie techniczne. Specyficzna konstrukcja hali magazynowej lub centrum logistycznego zwiększa ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia: wąskie korytarze robocze, regały wysokiego skłądowania, przenośniki taśmowe, koncentracja dużej ilości towaru na małej powierzchni oraz opakowania z materiałów łatwopalnych sprzyjają rozwojowi pożaru. Szczególnie w przypadku magazynów automatycznych oraz magazynów substacji niebezpiecznych kwestia ochrony przeciwpożarowej nabiera wyjątkowego znaczenia. Klasa reakcji na ogień pojemników KLT stosowanych w magazynach wysokiego składowania zwiększa ryzyko pożaru. W związku z zagrożeniem wybuchowym składowanie materiałów wysoce do skrajnie łatwopalnych wymaga szczególnej ochrony przeciwpożarowej.

Znaczenie ochrony przeciwpożarowej w branży magazynowej i logistycznej

 • Ochrona osób
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona procesów operacyjnych i utrzymanie ciągłości dostaw (przez to także zabezpieczenie  )
 • Ochrona inwestycji w towary, technologie i budynki

Popyt na centra logistyczne i magazyny, a co za tym idzie liczba takich centrów i magazynów, stale rośnie. Jednocześnie branża magazynowa i logistyczna musi sprostać licznym wymaganiom: Rozwój w postaci handlu internetowego i zwiększone oczekiwania klientów, takie jak „dostawa tego samego dnia”, stwarzają coraz bardziej złożone wyzwania. Automatyzacja procesów, zoptymalizowane interfejsy, szybkość i absolutna elastyczność są niezbędne, aby zapewnić coraz krótsze czasy przetwarzania w magazynie od przyjęcia towaru do jego dostawy. Dla sukcesu i istnienia firmy konieczne jest zagwarantowanie zdolności do dostarczania i utrzymania procesów operacyjnych przez cały czas.


Innowacyjne rozwiązania ochrony przeciwpożarowej dla magazynów i logistyki

Prewencyjna minimalizacja zagrożenia pożarem

Firma WAGNER oferuje użytkownikom hal magazynowych i centrów logistyki innowacyjne koncepcje ochrony przeciwpożarowej służące wsparciu bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony ludzi, procesów oraz towarów: za pomocą aktywnego systemu zapobiegania pożarom OxyReduct® w zdefiniowanej strefie ochrony zostaje obniżone stężenie tlenu, co zapobiega powstaniu i rozprzestrzenieniu się pożaru. Inaczej niż w przypadku ochrony przeciwpożarowej za pomocą tryskaczy możliwemu pożarowi zapobiega się tutaj przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu.

Wiadomości

Zarejestruj się i uzyskaj cenne wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej w magazynach i logistyce.

Do rejestracji

Zalety

 • Doświadczenie
  Firma WAGNER, dysponująca zgromadzonym w ciągu ponad 40 lat know-how w zakresie ochrony przeciwpożarowej, to niezawodny partner.
 • Innowacyjność
  Jako lider technologiczny, firma WAGNER stale rozwija własne systemy ochrony przeciwpożarowej we własnym dziale badawczo-rozwojowym.
 • Prewencja
  Minimalizacja ryzyka zamiast likwidacji szkód z wykorzystaniem technologii zapobiegania pożarom OxyReduct®.
 • Specjalizacja
  Jedną z ważniejszych specjalności firmy WAGNER jest ochrona przeciwpożarowa hal magazynowych i centrów logistycznych-możemy się pochwalić referencjami
 • Brak zanieczyszczeń
  WAGNER wykorzystuje jako środki gaśnicze gazy, które gaszą pożary inaczej niż ma to miejsce w systemach tryskaczowych, skutecznie i bez zanieczyszczeń

Projekty referencyjne

Davert GmbH, Münsterland (Niemcy): Ochrona przeciwpożarowa w magazynie wysokiego składowania

Ochrona przeciwpożarowa musi być bezproblemowa i łatwa w konserwacji. Instalacja była bezproblemowa, a serwis na górze. To dało nam zaufanie do firmy WAGNER jako partnera.

Friedrich Niehoff, Partner Zarządzający Davert GmbH

Przejdź do raportu z korzystania

NewCold Germany Rheine GmbH (Niemcy): Ochrona przeciwpożarowa w magazynie głębokiego mrożenia

To rozwiązanie mówi samo za siebie: W naszej nowej mroźni wysokiego składowania dzięki aktywnemu zapobieganiu pożarom za pomocą redukcji tlenu nie może dojść do wybuchu pożaru. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej zastosowanej technologii VPSA (Vaccum Pressure Swing Adsorption) nie tylko osiągamy doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa, ale również oszczędzamy na kosztach eksploatacji.

Frank Huckschlag, Dyrektor Zarządzający, NewCold Germany Rheine

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie substancji niebezpiecznych

Staliśmy przed trudnym zadaniem, którego nie można było rozwiązać klasyczną techniką zabezpieczeń. Nasza zakładowa straż pożarna daremnie próbowała w seriach rozległych testów podpalić testowy magazyn chroniony systemem OxyReduct®.

Dr Peter Bachhausen, Kierownik działu bezpieczeństwa i ochrony środowiska, BASF Coatings AG