Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Ochrona przeciwpożarowa dla przemysłu i działalności gospodarczej

Wczesne wykrywanie pożaru w celu ochrony osób, mienia i procesów

Aby osiągnąć maksymalny sukces ekonomiczny, przenośniki taśmowe w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i zakładach produkcyjnych na ogół nigdy się nie zatrzymują. Dlatego tak ważne dla przemysłu i handlu jest unikanie długich przestojów i awarii, które mogą wynikać z fałszywego alarmu pożarowego. Wymogiem ochrony przeciwpożarowej jest zatem niezawodne wykrywanie pożaru na wczesnym etapie jego rozwoju. Aby to osiągnąć, systemy ochrony przeciwpożarowej muszą być w stanie niezawodnie odróżnić pył, opary, techniczne zakłócenia produkcji od prawdziwego pożaru.

Cele ochrony w zakładach przetwarzania odpadów i zakładach produkcyjnych

Ochrona przeciwpożarowa w zakładach przetwarzania odpadów i zakładach produkcyjnych musi spełniać różne cele w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Musi ona uwzględniać następujące aspekty:

 • Ochrona osób
 • Ochrona przedmiotów wartościowych i inwestycji
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona dochodowości przez zapewnienie niezawodności procesu

Zagrożenia pożarowe w obszarze recyklingu i produkcji

Zagrożenie pożarowe w obszarze recyklingu i produkcji wynika przede wszystkim z usterek technicznych urządzeń elektrycznych, takich jak przenośniki taśmowe. Ponadto składowane materiały często stanowią idealne podłoże dla pożaru. W przemyśle motoryzacyjnym i dóbr konsumpcyjnych tworzywa sztuczne mogą służyć w szczególności jako paliwo, podczas gdy opakowania są potencjalnym paliwem w produkcji artykułów chemicznych i spożywczych. Częściowo istniejące przyspieszacze ognia, takie jak puszki po sprayu lub ciecze wysoce łatwopalne, takie jak farby lub lakiery, przyspieszają rozwój pożaru.

Wyzwania związane z wczesnym wykrywaniem pożarów w przemyśle i handlu

Różnego rodzaju zakłócenia w produkcji lub w zakładzie przetwarzania odpadów – takie jak duże zapylenie, wpływ warunków atmosferycznych ze względu na otwarte bramy hali czy spalin samochodowych – również stanowią trudne zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Skutkiem są fałszywe alarmy i możliwe koszty wynikające z ewakuacji, przerw w pracy lub kosztownej akcji gaśniczej.

Aby uniknąć fałszywych alarmów, czujka dymu musi być w stanie odróżnić cząstki dymu od pyłu lub spalin w aerozolach znajdujących się w powietrzu. Przeciągi wywoływane przez otwarte bramy i wytworzone różnice ciśnień prowadzą do zmiennego obciążenia w tle, które czujka dymu musi odpowiednio zinterpretować w celu uniknięcia wyzwalania fałszywych alarmów. Ponadto ryzyko pożarowe w zakładach przetwarzania odpadów może wzrosnąć w związku z pojawiającymi się na hałdach otwartych zarzewi ognia. Opisane czynniki zakłócające mają często negatywny wpływ na konwencjonalne czujki pożarowe, zaprojektowane w taki sposób, aby wykrywały pożar już w fazie początkowej. Powoduje to fałszywe alarmy, które z kolei są przyczyną kosztownych przestojów. Detektory ciepła, często stosowane w przeszłości w sektorze przetwarzania odpadów, wykrywały pożar dopiero w zaawansowanym stadium jego powstawania. Ze względu na późne wykrycie zazwyczaj nie było już możliwości podjęcia środków zaradczych i trudno było zapobiec poważnemu pożarowi. Bieżące procesy trzeba było przerwać na dłuższy czas. Dlatego obowiązuje następująca zasada: W celu ograniczenia do minimum zagrożenia dla ludzi i uniknięcia utraty dóbr materialnych pożary trzeba wykrywać już w fazie początkowej.

Maksymalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Nowoczesne zasysające czujki dymu oparte na diodach LED wraz z niezbędnym osprzętem, dzięki którym można sterować niekorzystnymi warunkami pracy, umożliwiają dziś bardzo wczesne, a jednocześnie zabezpieczone przed fałszywymi alarmami wykrywanie pożaru. Właśnie takie jak najwcześniejsze wykrywanie pożaru umożliwia system wczesnego wykrywania pożaru za pomocą zasysających czujek dymu TITANUS® firmy WAGNER.

Innowacyjna ochrona przeciwpożarowa w zakładach recyklingu i zakładach produkcyjnych

Wczesne wykrywanie pożaru daje znaczną przewagę czasową.

Pomimo trudnych warunków otoczenia decydenci w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i w zakładach produkcyjnych powinni zaufać czujkom przeciwpożarowym, które wykrywają pożary możliwie jak najwcześniej i są bardzo czułe. Do tego rodzaju zadań doskonale nadają się zasysające czujki dymu TITANUS® firmy WAGNER.

Wiadomości

Zarejestruj się teraz i otrzymaj cenne wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla specjalistów projektantów, instalatorów i architektów.

Do rejestracji

Zalety

 • Wypróbowany
  Solidne zasysające czujki dymowe TITANUS® są stosowane z powodzeniem od dziesiątków lat.
 • Niezawodność
  Zasysające czujki dymowe TITANUS® są 2000 razy czulsze niż konwencjonalne czujki pożarowe.
 • Odporny na fałszywe alarm
  Dzięki sprawdzonej metodzie wykrywania wzorca pożarowego także przy działaniu czynników zakłócających takich jak pyły, spaliny i warunki atmosferyczne
 • Zindywidualizowany
  Precyzyjne dostosowanie systemu ochrony przeciwpożarowej do zastosowania dzięki bogatej ofercie akcesoriów.
 • Prosty
  System może być szybko i łatwo uruchomiony metodą Plug & Play.
 • Ekonomiczny
  Niskie koszty dzięki małemu zużyciu energii i małym nakładom na konserwację.
 • Elastyczny
  Możliwość podłączenia do dowolnej centrali sygnalizacji pożarowej.

Projekty referencyjne

Zakład utylizacji odpadów Tönsmeier, Dolna Saksonia: Ochrona zakładu utylizacji odpadów bez fałszywych alarmów

Za każdy fałszywy alarm trzeba zapłacić straży pożarnej, a cały zakład jest sparaliżowany. Dzięki nowemu systemowi firmy WAGNER szybko możemy nad tym zapanować.

Mithat Bilgin, Dyrektor Oddziału Zakładu Utylizacji Odpadów Tönsmeier, Dolna Saksonia

Browar Krombacher, Krombach (Niemcy): Wczesne wykrywanie pożarów w browarze z tradycjami

TITANUS® zapewnia znaczne skrócenie czasu reakcji. W bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie być u źródła pożaru i uniknąć dalszych zniszczeń.

Thomas Langenbach, Pełnomocnik ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Browar Krombacher