Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Ochrona przeciwpożarowa dla przemysłu i działalności gospodarczej

Wczesne wykrywanie pożaru w celu ochrony osób, mienia i procesów

Aby osiągnąć maksymalny sukces ekonomiczny, przenośniki taśmowe w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i zakładach produkcyjnych na ogół nigdy się nie zatrzymują. Dlatego tak ważne dla przemysłu i handlu jest unikanie długich przestojów i awarii, które mogą wynikać z fałszywego alarmu pożarowego. Wymogiem ochrony przeciwpożarowej jest zatem niezawodne wykrywanie pożaru na wczesnym etapie jego rozwoju. Aby to osiągnąć, systemy ochrony przeciwpożarowej muszą być w stanie niezawodnie odróżnić pył, opary, techniczne zakłócenia produkcji od prawdziwego pożaru.

Innowacyjna ochrona przeciwpożarowa w zakładach recyklingu i zakładach produkcyjnych

Wczesne wykrywanie pożaru daje znaczną przewagę czasową.

Pomimo trudnych warunków otoczenia decydenci w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i w zakładach produkcyjnych powinni zaufać czujkom przeciwpożarowym, które wykrywają pożary możliwie jak najwcześniej i są bardzo czułe. Do tego rodzaju zadań doskonale nadają się zasysające czujki dymu TITANUS® firmy WAGNER.

Dlaczego firma WAGNER?

Zwłaszcza w przypadku serii zasysających czujników dymu TITANUS® firma WAGNER wypracowała sobie pozycję wiodącego producenta w dziedzinie wczesnego wykrywania pożaru.

Zalety

 • Wypróbowany
  Solidne zasysające czujki dymowe TITANUS® są stosowane z powodzeniem od dziesiątków lat.
 • Niezawodność
  Zasysające czujki dymowe TITANUS® są 2000 razy czulsze niż konwencjonalne czujki pożarowe.
 • Odporny na fałszywe alarm
  Dzięki sprawdzonej metodzie wykrywania wzorca pożarowego także przy działaniu czynników zakłócających takich jak pyły, spaliny i warunki atmosferyczne
 • Zindywidualizowany
  Precyzyjne dostosowanie systemu ochrony przeciwpożarowej do zastosowania dzięki bogatej ofercie akcesoriów.
 • Prosty
  System może być szybko i łatwo uruchomiony metodą Plug & Play.
 • Ekonomiczny
  Niskie koszty dzięki małemu zużyciu energii i małym nakładom na konserwację.

Film

Projekty referencyjne

Zakład utylizacji odpadów Tönsmeier, Dolna Saksonia: Ochrona zakładu utylizacji odpadów bez fałszywych alarmów

Za każdy fałszywy alarm trzeba zapłacić straży pożarnej, a cały zakład jest sparaliżowany. Dzięki nowemu systemowi firmy WAGNER szybko możemy nad tym zapanować.

Mithat Bilgin, Dyrektor Oddziału Zakładu Utylizacji Odpadów Tönsmeier, Dolna Saksonia