Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Wczesne wykrywanie pożaru nawet w najtrudniejszych warunkach

Wczesne wykrywanie pożaru daje znaczną przewagę czasową.

Pomimo trudnych warunków otoczenia decydenci w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i w zakładach produkcyjnych powinni zaufać czujkom przeciwpożarowym, które wykrywają pożary możliwie jak najwcześniej i są bardzo czułe. Do tego rodzaju zadań doskonale nadają się zasysające czujki dymu TITANUS® firmy WAGNER.
System wczesnego wykrywania pożaru z zabezpieczeniem przed fałszywymi alarmami stale pobiera próbki powietrza z monitorowanej strefy za pomocą systemu rurek i analizuje je centralnie. TITANUS® wykrywa nawet najmniejsze cząsteczki dymu w powietrzu (zgodnie z EN 54-20), dzięki czemu wykrywa pożar już w fazie początkowej. Dzięki tej przewadze czasowej nad konwencjonalnymi czujkami pożarowymi pożar można wykryć i ugasić już w fazie pirolizy, w której dym nie jest jeszcze widoczny.

Brak fałszywych alarmów mimo wysoce czułej detekcji

Wysokie pomieszczenia, ekstremalne temperatury, wilgotność i silne prądy powietrza nie mają wpływu na wczesne wykrywanie pożaru przez system TITANUS®. Dzięki temu ochrona przeciwpożarowa firmy WAGNER jest w najwyższym stopniu odporna na fałszywe alarmy – mimo maksymalnej czułości. Trzy elementy zapewniają ochronę systemu TITANUS® przed fałszywymi alarmami: Filtr między systemem rurek a modułem czujki zapobiega przedostawaniu się pyłu do wnętrza czujki i jego interpretacji jako dymu. Inteligentne przetwarzanie sygnału LOGIC·SENSporównuje sekwencje sygnału pobranych próbek powietrza ze znanym schematem rozprzestrzeniania się ognia i w ten sposób wysoce niezawodnie eliminuje mylne scenariusze.

Ponadto kompensacja znoszenia sprawia, że próg alarmu dostosowuje się do zmieniającego się stężenia tła. Doskonały system detekcji pożaru zapewnia stabilne wykrywanie pożaru przez cały czas.

Wytyczne dotyczące stosowania zasysających czujek dymu

Stosowanie wczesnego wykrywania pożaru z systemem zasysających czujek dymu TITANUS® regulują przepisy i wytyczne dotyczące budowy systemów zgłaszania zagrożeń. Szczególnie wiążąca jest w tym przypadku norma DIN VDE 0833, która reguluje projektowanie, instalację i eksploatację systemu. Ponadto wchodzi w życie wytyczna VdS 2095. Oba rozporządzenia tworzą również podstawę dla wytycznych dotyczących projektowania firmy WAGNER. Należy na przykład uwzględnić różne płaszczyzny detekcji i maksymalne odległości między przewodami ssącymi a poszczególnymi punktami zasysania. Jeden punkt zasysania odpowiada tradycyjnej czujce punktowej. Oznacza to, że system zasysających czujek dymu może zastąpić do 48 czujek punktowych.

Prosta konserwacja zasysających czujek dymu w korzystnej cenie

Kolejna zaleta TITANUS®: W odróżnieniu od punktowych czujek pożarowych jednostki analizujące do wczesnego wykrywania pożaru montuje się w łatwo dostępnym miejscu i można je sprawdzać w centralnym miejscu. System wczesnego wykrywania pożaru TITANUS® można łatwo konserwować, dbając przy tym o oszczędność czasu i kosztów.

Dlaczego firma WAGNER?

Zwłaszcza w przypadku serii zasysających czujników dymu TITANUS® firma WAGNER wypracowała sobie pozycję wiodącego producenta w dziedzinie wczesnego wykrywania pożaru.

Przekonaj się sam!         Skontaktuj się z nami tutaj

Wytyczne dotyczące środków ochrony przeciwpożarowej budynków przemysłowych

Planując ochronę przeciwpożarową w budownictwie przemysłowym, osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową lub planista powinien uwzględnić Dyrektywę dla budownictwa przemysłowego (niem. IndBauRL) niemieckiej Konferencji Ministrów Budownictwa, która reguluje minimalne wymagania względem ochrony przeciwpożarowej budynków przemysłowych i konstrukcji specjalnych. Dyrektywa jest ogólnie wiążąca i publikowana w odpowiednich krajach związkowych jako „Techniczne przepisy budowlane”. Stosowanie się do dyrektywy IndBauRL zapewnienia zgodność z prawem przy planowaniu środków ochrony przeciwpożarowej i przyspiesza procedury zatwierdzania. Dyrektywa dotyczy kwestii ochrony przeciwpożarowej i opisuje na przykład, jak należy tworzyć drogi ewakuacyjne, które materiały są ognioodporne lub palne (konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa), jakie obciążenia ogniowe trzeba uwzględnić przy instalowaniu systemów gaśniczych oraz jakie środki gaśnicze należy zgromadzić.

Łączenie systemów

Instalacja do redukcji tlenu OxyReduct® od samego początku aktywnie zmniejsza zagrożenie pożarowe. W ten sposób można zapobiec szkodom i szkodom następczym oraz utrzymać procesy operacyjne.

W celu ugaszenia pożaru i uniknięcia jego rozprzestrzeniania się system wczesnego wykrywania pożaru można uzupełnić o gazową instalację gaśniczą FirExting®, która jest wydajna i bezszkodowa.

Dzięki systemowi zarzadzania zagrożeniami VisuLAN® system zarządzania zagrożeniami można monitorować różne technologie w budynkach, systemy komunikacji i bezpieczeństwa oraz centralnie nimi zarządzać. Ryzyko związane z bezpieczeństwem i błędy w obsłudze ulegają zminimalizowaniu. W nagłych przypadkach można natychmiast podjąć właściwe działania, aby zapobiec poważnym awariom.